Zbiory specjalne
Filmy VHS

Posiadamy zbiór 338 filmów na kasetach VHS, będących w większości częścią Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej.
Filmy obejmują tematykę i problemy edukacji w naszym kraju oraz w krajach europejskich. Zawierają wiedzę z historii, edukacji, sztuka, techniki, nauk przyrodniczych. Ponadto dostarczają treści, które mogą być inspiracją i pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z wdrażaniem reformy systemu edukacji, uzupełniają treści programów kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Koncentrują się wokół tematyki, której nie można znaleźć w podręcznikach szkolnych, a której prezentacja wymaga zastosowania specyficznych środków przekazu telewizyjnego.

Wyszukiwanie odbywa się na miejscu w bibliotece za pośrednictwem katalogu kartkowego.

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14