Zbiory specjalne

Kartografia

1. ALPY austriackie : 1:400 000 / oprac. graf. Aleksandra Poniatowska, Jacek Konarowski. - Warszawa, 2004
Sygn.: K 229

2. AMERYKA Środkowa : mapa przeglądowa świata : 1:6 000 000 / oprac. Zofia Dworak, Maria Horoch. - Warszawa, 1989
Sygn.: K 78

3. ATLAS do historii starożytnej / Ludwik Piotrowicz. - Warszawa, 1986
Sygn.: K 178

4. ATLAS geograficzny Polski / red. nacz. Alina Meljon. - Wyd. 10. - Warszawa, 1989
Sygn.: K 181

5. ATLAS historii starożytnej / Ludwik Piotrowicz. - Warszawa, 1992
Sygn.: K 150

6. ATLAS historyczny Polski : Śląsk w końcu XVIII wieku ; tom I, część I : mapy ; część II : komentarz / red. Julian Janczak, Tadeusz Ładogórski. - Wrocław, 1971-1976
Sygn.: K 19

7. ATLAS historyczny Polski / red. Władysław Czapliński, Tadeusz Ładogórski. - Wyd. 4. - Warszawa, [1977]
Sygn.: K 38

8. ATLAS historyczny Polski : Śląsk w końcu XVIII wieku : t. II / red. Julian Janczak. - Wrocław, 1984
Sygn.: K 77

9. ATLAS języka i kultury ludowej Wielkopolski. T. 1, Gospodarstwo domowe - pożywienie. Cz. 1,  Mapy 1-115 i 9 map pomocniczych / oprac. zespołowo pod red. Zenon Sobierajski, Józefa Burszta. - Wrocław, 1979
Sygn.: K 20

10. ATLAS języka i kultury ludowej Wielkopolski. T. 2, Człowiek-przyroda. Cz. 1-2, Mapy, wykazy i komentarze do map 116-235 / oprac. zespołowo pod red. Zenon Sobierajski, Józef Burszta. - Wrocław, 1979
Sygn.: K 147

11. ATLAS języka i kultury ludowej Wielkopolski. T. 3, Rolnictwo. Cz. 1-2, Mapy, wykazy i komentarze do map 236-365 / oprac. zespołowo pod red. Zenon Sobierajski, Józef Burszta. - Wrocław, 1982
Sygn.: K 148

12. ATLAS języka i kultury ludowej Wielkopolski. T. 4, Rolnictwo-hodowla. Cz. 1-2, Mapy, wykazy i komentarze do map 366-436 / oprac. zespołowo pod red. Zenon Sobierajski, Józef Burszta. - Wrocław, 1986
Sygn.: K 149

13. ATLAS języka i kultury ludowej Wielkopolski. T. 5, Transport. Cz. 1-2, Mapy, wykazy i komentarze do map 437-512, 3 mapy pomocnicze / oprac. zespołowo pod red. Zenon Sobierajski, Józef Burszta. - Wrocław, 1989
Sygn.: K 160

14. ATLAS języka i kultury ludowej Wielkopolski. T. 6, Włókiennictwo-Odzież-Obuwie. Cz. 1-2, Mapy, wykazy i komentarze do map 513-575 / oprac. zespołowo pod red. Zenon Sobierajski, Józef Burszta. - Wrocław, 1991
Sygn.: K 161

15. ATLAS języka i kultury ludowej Wielkopolski. T. 7, Kultura społeczna : folklor obrzędowy i muzyczno-taneczny. Cz. 1-2, Mapy, wykazy i komentarze do map 576-655 / oprac. zespołowo pod red. Zenon Sobierajski, Józef Burszta. - Wrocław, 1992
Sygn.: K 162

16. ATLAS rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce : zeszyt 30 / red. Kazimierz Browicz. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 68/1-5

17. ATLAS świata cz. 8 / red. naczelny Teodor Naumienko. - [Warszawa], [1979]
Sygn.: K 36

18. ATLAS von Europa in zwei und achtzig Blättern / F. W. Streit ; Redivirt und mit den neusten Veränderungen versehen von Lieut. Böhm. - Berlin, 1842
Sygn.: K 139

19. BARCELONA : plan miasta : 1:12 000. - Warszawa, [2008]
Sygn.: K 237

20. BESKID Mały : mapa turystyczna : 1:75 000 / red. Grzegorz Wysocki. - Wyd. 4. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 85

21. BESKID Mały : mapa turystyczna : 1: 75000 / red. Grzegorz Wysocki. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 221

22. BIAŁA Podlaska : plan miasta / red. Zofia Awłasewicz, Jadwiga Wasilewska. - Warszawa, 1978
Sygn.: K 14

23. BIESZCZADY : mapa turystyczna : 1:75 000 / red. Zofia Awłasewicz, Urszula Cichowska. - Warszawa, 1976
Sygn.: K 171

24. BYTOM : plan miasta / red. Maria Świca, Halina Wadowska. - Wyd. 3. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 87

25. CENTRALNY katalog zbiorów kartograficznych w Polsce : wieloarkuszowe mapy topograficzne ziem polskich 1576-1870. - Wrocław, 1983
Sygn.: K 75/cz.1 i 2

26. CHORWACJA : mapa samochodowa ; Chorwacja : mapa turystyczna / red. Zoran Klarić. - Zagrzeb, 2004
Sygn.: K 224

27. CHORZÓW : plan miasta / red. Leokadia Strutyńska. - Wyd. 3. - Warszawa, 1985
Sygn.: K 86

28. CZĘSTOCHOWA : plan miasta / red. Teresa Chanas. - Wyd. 3. - Warszawa, 1978
Sygn.: K 13

29. CZĘSTOCHOWA : plan miasta : 1:19 000 / oprac. Teresa Chanas. - 4. - Wrocław, 1987
Sygn.: K 254

30. DRAWSKI Park Krajobrazowy / Hanna Piszczek. - Warszawa, 1989
Sygn.: K 110

31. EUROPA : raversteins űbersichtskarte von Europa : 1:8 500 000. - Frankfurt, 1942
Sygn.: K 155

32. EUROPA Południowa - część wschodnia ; Europa Południowa - część zachodnia ; Europa Północna - część wschodnia ; Europa Północna - część zachodnia : mapa samochodowa. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 67/1-4

33. FRANCJA : mapa przeglądowa Europy : 1:1500 000 / red. K. Jawecka, W. Kublin. - Warszawa, 1960
Sygn.: K 218

34. GEOGRAFICZNY Atlas Polski : dla I i IV klasy gimnazjalnej / Michał Janiszewski. - Wyd. 2. - Warszawa, 1939
Sygn.: K 202

35. GEOGRAFICZNY Atlas Polski : dla I i IV klasy gimnazjalnej / Michał Janiszewski. - Warszawa, 1938   Sygn.: K 205

36. GLIWICE : plan miasta : ok. 1:10 000 / oprac. Zofia Awłasewicz, Alicja Rycińska-Tybel. - Wyd. 5. - Warszawa, 1989
Sygn.: K 119

37. GNIEZNO : plan miasta / red. Mirosław Brzeziński. - Wyd. 3. - Warszawa, 1987
Sygn.: K 102

38. GNIEZNO : szlak piastowski. - Poznań, [1977]
Sygn.: K 25

39. GÓRY Bardzkie i Złote : mapa turystyczna : 1:60 000 / red. Maria Procek, Anna Skórkowska-Szopa. - Wyd. 3. - Warszawa, 1986
Sygn.: K 105

40. GÓRY Bystrzyckie : mapa turystyczna : 1:60 000 / red. Teresa Chanas, Eugenia Łużna. - Wyd. 3. - Warszawa, 1987
Sygn.: K 114

41. GÓRY Kaczawskie : 1: 200 000 (1 cm=2 km) / oprac. kartogr. Jan Krupski, Edmund Malicki. - [Wrocław, 1975]
Sygn.: K 246

42. GÓRY Sowie : mapa turystyczna / red. Maria Świca. - Wyd. 4. - Warszawa, 1979. - Skala 1:60 000
Sygn.: K 28

43. GÓRY Sowie : mapa turystyczna : 1:60 000 / red. Maria Świca. - Wyd. 6. - Warszawa, 1986
Sygn.: K 112

44. GÓRY Stołowe : mapa turystyczna : 1:60 000 / oprac. Alicja Rybińska-Tybel. - Wyd. 7. - Warszawa, 1989
Sygn.: K 113

45. HISTORIA Polski : tom 2 od roku 1764 do roku 1864 : mapy. - Warszawa, 1956
Sygn.: K 33

46. HISTORIA Polski : tom 1 do roku 1764 : część 1 do połowy XV w. : mapy. - Warszawa, 1957
Sygn.: K 32

47. INFORMATOR komunikacyjny MPK w Poznaniu / red. Zbigniew Miklaszewski. - Poznań, [1993]
Sygn.: K 164

48. J. I. Palatinati di Posnania, Gniesno, Brześć, Kalisz, E Inowrocław : Tratta dall Atlante Polaco del Sigr... / Zanoni Rizzi. - Venezia, 1781
Sygn.: K 21

49. JELENIA Góra : plan miasta / red. Barbara Świder. - Wyd. 7. - Warszawa, 1989 
Sygn.: K 88

50. JELENIA Góra : plan miasta / red. Barbara Świder. - Wyd. 2. - Warszawa, 1977
Sygn.: K 10

51. JELENIA Góra : plan miasta : 1:15 000 / oprac. Barbara Świder. - Wyd. 8. - Warszawa, 1991
Sygn.: K 143

52. KALISZ : die älteste Stadt Polens / fot. Stanisław Kulawiak. - Kalisz, [1993?]
Sygn.: K 156

53. KALISZ : miasto ze wszystkich w Polsce najstarsze / fot. Stanisław Kulawiak. - Kalisz, 1993
Sygn.: K 158

54. KALISZ : plan miasta / red. Janusz Izdebski. - Wyd. 3. - Warszawa, 1986
Sygn.: K 79

55. KALISZ : plan miasta / red. Janusz Izdebski. - Wyd. 3. - Warszawa, 1986
Sygn.: K 250

56. KALISZ : plan miasta / red. Janusz Izdebski. - Wyd. 2. - Warszawa, 1981
Sygn.: K 252

57. KALISZ : plan miasta / red. Janusz Izdebski. - Warszawa, 1976
Sygn.: K 251

58. KALISZ : plan miasta : Skala 1:15 000 / red. Beata Konopska. - Warszawa, 2003
Sygn.: K 245

59. KALISZ : the oldest town in Poland / fot. Stanisław Kulawiak. - Kalisz, 1993
Sygn.: K 157

60. KARKONOSKI Park Narodowy : mapa turystyczna : 1:30 000 / red. Barbara Sołoduszkiewicz, Maria Świca. - Wyd. 6. - Warszawa, 1989
Sygn.: K 109

61. KARPACZ ; Szklarska Poręba : plany turystyczne = Tourist sity maps = turisticke plany Touristenstadtplane / red. Krystyna Francke. - Wyd. 9. - Warszawa, 1989 
Sygn.:
K 111

62. KATALOG dawnych map Rzeczypospolitej Polskiej w kolekcji Emeryka Hutten Czapskiego i w innych zbiorach / oprac. Wojciech Kret. - Wrocław, 1978
Sygn.: K 69/1-37

63. KONIN : plan miasta / red. Eugenia Łużna, Waleria Tarnawa. - Wyd. 2. - Warszawa, 1987
Sygn.: K 95

64. KOSZALIN : plan miasta / red. Jadwiga Wasilewska. - Warszawa, 1979
Sygn.: K 216

65. KOŚCIAN : plan miasta : 1:10 000 ; Mapa Ziemi Kościańskiej : 1:250 000 / oprac. i red. Bernard Grzonkowski. - Poznań, 1993
Sygn.: K 165

66. KÓRNIK Rogalin : mapa turystyczna  1:50 000 / oprac. i wyk., tekst Paweł Anders. - Poznań, 1991
Sygn.: K 141

67. KRAKÓW : plan miasta : 1:22 000 / oprac. Kartografika, Aneta Dźwigała, Krzysztof Radwański. - Warszawa, 2007  Sygn.: K 193

68. KROSNO : plan miasta / red. Maria Świca. - Wyd. 2. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 83

69. KROTOSZYN : plan miasta / red. techn. Wojciech Urbanowski. - Poznań, 1980
Sygn.: K 180

70. KUDOWA Zdrój ; Duszniki Zdrój ; Polanica Zdrój : plany miast : 1:8 000 : 1:9 000 / red. Andrzej Kajoch. - Wyd. 4. - Warszawa, 1986
Sygn.: K 174

71. KUDOWA Zdrój, Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój : plany miast / red. Andrzej Kajoch. - Warszawa, 1979
Sygn.: K 27

72. KUDOWA Zdrój : 1:9 000 ; Duszniki Zdrój : 1:9 000 ; Polanica Zdrój : 1:8 000 : plany miast / red. Andrzej Kajoch. - Wyd. 4. - Warszawa, 1986
Sygn.: K 90

73. LESZNO : plan miasta / red. Anna Kwiatkowska. - Wyd. 2. - Warszawa, 1977
Sygn.: K 6

74. LESZNO : plan miasta / red. Anna Kwiatkowska, Maria Kurzbauer-Zaniewska. - Wyd. 3. - Warszawa, 1985
Sygn.: K 97

75. LESZNO : plan miasta / red. Anna Kwiatkowska. - Warszawa, 1976
Sygn.: K 7

76. LUBLIN : plan miasta / red. Teresa Zakrzewska. - Wyd. 2. - Warszawa, 1978
Sygn.: K 15

77. ŁÓDŹ ; Zgierz ; Pabianice : plan miasta. - Warszawa, 2008
Sygn.: K 197

78. MAŁY atlas historyczny / Czesław Nanke, Ludwik Piotrowicz, Władysław Semkowicz. - Warszawa, 1993
Sygn.: K 170

79. MAPA drogowa : część II : Polska południowa : 1:670 000 (1 cm - 6,7 km) / oprac. Maciej Gąsiorowski Spółka Jawna MERIDIAN E-MM Magdalena de Large. - Warszawa, [2006]
Sygn.: K 235

80. MAPA krajoznawcza Polski : Województwo Zielonogórskie : 1:500 000 (1 cm = 5 km) / oprac. Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych - Warszawa, 1955
Sygn.: K 236

81. MAPA krajoznawczo-samochodowa : województwa: bialskopodlaskie, siedleckie  1:500 000 / red. Danuta Piekarz. - Wyd. 5. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 55

82. MAPA krajoznawczo-samochodowa : województwa: białostockie, łomżyńskie, suwalskie : 1:500 000 / red. Jadwiga Wasilewska. - Wyd. 5. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 50

83. MAPA krajoznawczo-samochodowa : województwa: bielskie, częstochowskie, katowickie, opolskie : 1:500 000 / red. Romana Zaniewicz. - Wyd. 5. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 60

84. MAPA krajoznawczo-samochodowa : województwa: bydgoskie, toruńskie, włocławskie : 1:500 000 / red. Barbara Krysiak. - Wyd. 5. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 48

85. MAPA krajoznawczo-samochodowa : województwa: chełmskie, lubelskie, zamojskie : 1:500 000 / red. Barbara Krysiak. - Wyd. 5. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 57

86. MAPA krajoznawczo-samochodowa : województwa: ciechanowskie, ostrowskie, płockie, stołeczne warszawskie : 1:500 000 / red. Wanda Koziorowska. - Wyd. 5. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 59

87. MAPA krajoznawczo-samochodowa : województwa: elbląskie, olsztyńskie : 1:500 000 / red. Urszula Cichowska. - Wyd. 5. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 51

88. MAPA krajoznawczo-samochodowa : województwa: gdańskie, słupskie : 1:500 00 / red. Barbara Krysiak, Jolanta Paszkowska. - Wyd. 5. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 46

89. MAPA krajoznawczo-samochodowa : województwa: gorzowskie, leszczyńskie, zielonogórskie : 1:500 000 / red. Jadwiga Wasilewska. - Wyd. 5. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 52

90. MAPA krajoznawczo-samochodowa : województwa: jeleniogórskie, legnickie, wałbrzyskie, wrocławskie : 1:500 000 / red. Danuta Piekarz. - Wyd. 5. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 47

91. MAPA krajoznawczo-samochodowa : województwa: kaliskie, konińskie, miejskie łódzkie, piotrowskie, sieradzkie, skierniewickie : 1:500 000 / red. Ewa Tumiałojć. - Wyd. 5. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 56

92. MAPA krajoznawczo-samochodowa : województwa: kieleckie, radomskie, tarnobrzeskie : 1:500 000 / red. Grażyna Gadomska. - Wyd. 5. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 49

93. MAPA krajoznawczo-samochodowa : województwa: koszalińskie, szczecińskie : 1:500 000 / red. Romana Zaniewicz. - Wyd. 5. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 58

94. MAPA krajoznawczo-samochodowa : województwa: krośnieńskie, przemyskie, rzeszowskie : 1:500 000 / red. Urszula Cichowska. - Wyd. 5. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 54

95. MAPA krajoznawczo-samochodowa : województwa: miejskie krakowskie, nowosądeckie, tarnowskie : 1:500 000 / red. Danuta Piekarz, Barbara Krysiak. - Wyd. 5. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 45

96. MAPA krajoznawczo-samochodowa : województwa: pilskie, poznańskie : 1:500 000 / red. Romana Zaniewicz. - Wyd. 5. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 53

97. MAPA Królestwa Polskiego : z oznaczeniami dróg żelaznych, bitych, i zwyczajnych : 1:840 000 / P. Baracz. - Warszawa, 1912
Sygn.: K 71

98. MAPA pocztowa Guberni Królestwa Polskiego wraz z skorowidzem i wskazaniem wszelkich dróg oraz odległości od nich, ułożone podług najnowszych źródeł urzędowych. - Warszawa, 1907
Sygn.: K 137

99. MAPA powiatów: kępińskiego, sycowskiego i wieruszowskiego oraz plan Kępna : 1:100 000.- Kraków, [2003]  
Sygn.: K 225

100. MAPA powiatu kaliskiego z planem Kalisza : 1:100 000.- Kraków, [2003]
Sygn.: K 228

101. MAPA powiatu ostrowskiego z planem Ostrowa Wlkp. : 1:100 000.- Kraków, [2003]  
Sygn.: K 242

102. MAPA powiatu ostrzeszowskiego z planem Ostrzeszowa : 1:100 000.- Kraków, [2003]
Sygn.: K 241

103. MAPA powiatu pleszewskiego z planem Pleszewa : 1:100 000.- Kraków, [2003]
Sygn.: K 240

104. MAPA regionu południowej Wielkopolski : 1:100 000 / oprac. tekstu Irena Kuczyńska.- Kraków, [2003]
Sygn.: K 239

105. MAPA samochodowa i turystyczna Chorwacji : 1:1 000 000 / oprac. Inštitut Slovenije Geodetski. - Chorwacka Wspólnota Turystyczna, 2006
Sygn.: K 238

106. MAPA samochodowa Polski : 1:1 000 000 / red. Krystyna Zalewska. - Wyd. 2. - Warszawa, 1974
Sygn.: K 219

107. MAPA szlaków turystycznych woj. Białostockiego / red. techn. J. Tomecki. - Białystok, 1978
Sygn.: K 66

108. MAPA zabytków województwa białostockiego : 1:400 000 / red. Maria Kurzbauer-Zaniewska, Leokadia Strutyńska. - Warszawa, 1972
Sygn.: K 185

109. MAPA zabytków województwa katowickiego : 1:400 000 / red. Barbara Sołoduszkiewicz. - Warszawa, 1970
Sygn.: K 186

110. MAPA zabytków województwa koszalińskiego : 1:400 000 / red. Anna Skórkowska. - Warszawa, 1973
Sygn.: K 184

111. MAPA zabytków województwa opolskiego : 1:400 000 / red. Andrzej Milczyński. - Warszawa, 1969
Sygn.: K 187

112. MAPA Zabytków Województwa Poznańskiego : [1:400 000] / red. Andrzej Kajoch. - Warszawa, 1971
Sygn.: K 61

113. MAPPA jeneralna województwa kaliskiego ułożona według naylepszych źródeł... / Juliusz Colberg. - Kalisz, 1827
Sygn.: K 16

114. MAPPA Królestwa Polskiego : z oznaczeniami odległości na drogach żelaznych bitych i zwyczajnych / Marcelli Gotz. - Warszawa, 1898
Sygn.: K 70

115. MAPY topograficzne ziem polskich : tom I polskie mapy topograficzne wydane w latach 1918-1945 / Bogusław Krassowski, Małgorzata Tomaszewska. - Warszawa, 1979
Sygn.: K 34

116. MASYW Ślęży : 1:100 000 (1 cm = 1 km) / oprac. kartogr. Jan Krupski, Edmund Malicki.- [Wrocław, 1975]
Sygn.: K 247

117. MASYW Ślęży i okolice : mapa turystyczna : 1:60 000 / red. Anna Skórkowska-Szopa. - Wyd. 4. - Warszawa, 1987
Sygn.: K 96

118. MAZURY : mapa drogowa : 1:450 000. - Poznań, ok. 2002
Sygn.: K 223

119. MOSINA : mapa miasta i gminy : 1:8 000 / red. Zbigniew Miklaszewski. - Poznań, 1992
Sygn.: K 151

120. NARODOWY Atlas Polski. - Wrocław, 1973-1979
Sygn.: K 37

121. NIEMCY Północne : okolice: Berlin, Hamburg : mapa samochodowa : 1:650 000 / oprac. kartogr. Huber Kartographie. - Warszawa, 2007
Sygn.: K 248

122. NOVYJ učebnyj geografičeskij atlas' / A. Il'in''. - Peterburg, 1894
Sygn.: K 201

123. OKOLICE Słupska : mapa turystyczna : 1:150 000 / red. Eugenia Łużna. - Wyd. 3. - Warszawa, 1986
Sygn.: K 91

124. OKOLICE Słupska : mapa turystyczna : 1:150 000 / oprac. Eugenia Łużna. - Wyd. 4. - Warszawa, 1993
Sygn.: K 166

125. OKOLICE Zaniemyśla : mapa turystyczna : 1:50 000 / oprac. i wyk. Paweł Andres, Krzysztof Graja. - Poznań, 1992
Sygn.: K 154

126. OLSZTYN : plan centrum. – Poznań, [między 1974 i 1990]
Sygn.: K 227

127. OPOLE : plan miasta / red. Maria Świca. - Wyd. 7. - Warszawa, 1989
Sygn.: K 108, K 120

128. OSTRÓW Wielkopolski : plan miasta / red. Anna Kwiatkowska. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 215

129. OSTRÓW Wielkopolski : plan miasta / fot. Kamil Sobócki. - Wyd. 3. - Poznań, 2005
Sygn.: K 198

130. OSTRÓW Wielkopolski : plan miasta / red. Anna Kwiatkowska. - Wyd. 2. - Warszawa, 1986
Sygn.: K 103

131. OTWOCK : lasy otwockie : plan miasta, mapa turystyczna : 1:15 000 : 1:75 000 / red. i oprac. Jerzy Charytonowicz [i in.]. - Warszawa, 1991
Sygn.: K 152

132. PARYŻ : plan miasta : 1:12 000. - Warszawa, 2008
Sygn.: K 213

133. PIŁA : plan miasta / Mirosław Brzeziński. - Wyd. 3. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 84

134. PIŁA : plan miasta / red. Mirosław Brzeziński. - Warszawa, 1977
Sygn.: K 5

135. PIOTRKÓW Trybunalski : plan miasta / red. Andrzej Milczyński, Teresa Chanas. - Wyd. 2. - Warszawa, 1979
Sygn.: K 29

136. PIOTRKÓW Trybunalski : plan miasta / red. Andrzej Milczyński. - Warszawa, 1977
Sygn.: K 3

137. PIOTRKÓW Trybunalski : plan miasta / red. Cezary Łukasik. - Wyd. 3. - Warszawa, 1986
Sygn.: K 82

138. PLAN centrum Krakowa : 1:10 000 ; Kazimierz : 1: 4500 / red. Reklamowa POD ANIOŁEM Agencja. - 2006
Sygn.: K 226

139. PLAN Kalisza / oprac. Linie Autobusowe Kaliskie. - Bydgoszcz, 1994
Sygn.: K 249

140. PLAN miasta Grodna : 1:10 000. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 115 - K 116

141. PLAN miasta Kalisza : sekcya II : według mappy Bernharda z r. 1825 przerysował i wydał Ottomar Wolle geometra przysięgły. - Kalisz, 1878
Sygn.: K 1

142. PLAN miasta Wilna : 1:12 500. - Warszawa, 1989
Sygn.: K 117 - K 118

143. PLAN miasta Wrocławia / red. Danuta Piekarz. - Wyd. 5. - Warszawa, 1969
Sygn.: K 217

144. PLAN okrestnostej goroda Kalisa : Kalisz, miasto i okolice - plan Bergenstrala z poł. XIX wieku / Bergenstral. - 1:21000
Sygn.: K 17

145. PLAN Poznania / red. Elżbieta Ostrowska, Danuta Piekarz. - Warszawa, 1973
Sygn.: K 179

146. PLAN Poznania / red. Elżbieta Ostrowska, Danuta Piekarz. - Warszawa, 1977
Sygn.: K 2, K 8

147. POBIEDZISKA : plan miasta : 1:10 000. - [Poznań], 1991
Sygn.: K 145

148. POJEZIERZE Gnieźnińskie : mapa turystyczna : 1:150 000 / red. Mirosław Brzeziński. - Wyd. 3. - Warszawa, 1987
Sygn.: K 93

149. POJEZIERZE Lubuskie : mapa turystyczna : 1:200 000 / red. Leokadia Strutyńska, Teresa Chanas. - Wyd. 4. - Warszawa, 1986
Sygn.: K 81

150. POJEZIERZE Lubuskie : mapa turystyczna : 1:200 000 / red. Leokadia Strutyńska, Teresa Chanas. - Wyd. 6. - Warszawa, 1983
Sygn.: K 167

151. POLAND : a tourist map of Gdańsk : 1:15 000 / oprac. Zenon Andrzej Kaczyński, Henryk Gałach. - Warszawa, 1989
Sygn.: K 100

152. POLEN : Woiwodschaft 2 Kalisch 3 Krakau 4 Sandomir 5 Lublin und R. K. Die Rep: Krakau tabl. XIV/2. W: Atlas von Europa nebst den Kolonien... von W. E. A. von Schlieben Leipzig 1825-1830 H. J. Goschen
Sygn.: K 18

153. POLOGNE : plan turistique de Gdańsk : 1:15 000 / oprac. Zenon Andrzej Kaczyński, Henryk Gałach. - Warszawa, 1989
Sygn.: K 99

154. POLSA : turistskij plan Gdańska : 1:15 000 / oprac. Zenon Andrzej Kaczyński, Henryk Gałach. - Warszawa, 1989
Sygn.: K 98

155. POLSKA : atlas drogowy : 1:100 000. - Katowice, [2004]
Sygn.: K 191

156. POLSKA : mapa samochodowa : plany centrum Poznania, Warszawy, Krakowa, Wrocławia : 1:1 000 000. - Poznań, [ok. 2001]
Sygn.: K 210

157. POLSKA : mapa samochodowa z podziałem administracyjnym : 1:700 000 (1 cm=7 km) / oprac. Maria Radziwonowicz. - XIX zm. i popr.. - Warszawa, 2008/09
Sygn.: K 231

158. POLSKA : mapa samochodowa : 1:750 000 / red. Kartografika. - Warszawa, 2008
Sygn.: K 194, K 200

159. POLSKA : przemiany społeczno-gospodarcze 1970-1979 : 1:1 250 000 / red. Paulina Melnicka, Maria Horoch. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 42

160. POLSKA Rzeczpospolita Ludowa : mapa administracyjna : 1:750 000 / red. Grażyna Gadomska, Elżbieta Ostrowska. - Warszawa, 1975
Sygn.: K 172

161. POMORZE : mapa drogowa : drogi, zabytki, hotele, rezerwaty, kąpieliska : 1:450 000. - Poznań, [ok. 2001]
Sygn.: K 207 - K 209

162. POTSDAM ; Sanssouci / Heinz Melzer i in.- [Dresden, między 1960 i 1990]
Sygn.: K 220

163. POWSZECHNY atlas geograficzny / Eugeniusz Romer. - Lwów, 1925
Sygn.: K 177

164. POWSZECHNY Atlas Geograficzny / Eugenjusz Romer. - Lwów, 1938
Sygn.: K 22

165. POZNAŃ : plan miasta : 1:20 000 / oprac. kartograficzne Kartografika. - Warszawa, 2008
Sygn.: K 195

166. POZNAŃ : plan miasta : 1:20 000. - Wyd. 3 poszerzone. - [Poznań], 1991
Sygn.: K 144

167. POZNAŃ : plan miasta / red. Danuta Piekarz. - Warszawa, 1979
Sygn.: K 31

168. POZNAŃ : plan miasta : 1:22 000. - Poznań, [między 1990 i 2010]
Sygn.: K 230

169. PROSNA : Wieruszów - Kalisz - Pyzdry : szlak wodny : mapa turystyczna : 1:150 000 / oprac. Wacław Klepandy. - Warszawa, 1963
Sygn.: K 253

170. PRZEMYŚL : plan miasta / red. Janusz Izdebski, Ewa Tumiałojć. - Warszawa, 1978
Sygn.: K 24

171. PRZEMYŚL : plan miasta / red. Janusz Izdebski, Ewa Tumiałojć. - Warszawa, 1978
Sygn.: K 12

172. RZESZÓW : plan miasta / red. Wanda Koziorowska, Jadwiga Wasilewska. - Warszawa, 1979
Sygn.: K 26

173. RZYM = Roma : plan miasta : 1:12 000. - Warszawa, [2008]
Sygn.: K 233

174. SCHULATLAS : Für Höhere Lehranstalten / P. Diercke. - Braunschweig, [1903]                                                                    Sygn.: K 176

175. SIERADZ : plan miasta / red. Teresa Chanas, Cezary Mazur. - Wyd. 2. - Warszawa, 1986
Sygn.: K 80

176. SKARBY wczesnośredniowieczne z obszaru Polski : atlas / oprac. Leszek Gajewski, Irena Górska, Ludmiła Paderewska. - Wrocław, 1982
Sygn.: K 72 - K 73

177. SŁUPSK : plan miasta / red. Alicja Gnich, Teresa Zimek. - Wyd. 2. - Warszawa, 1978
Sygn.: K 4

178. SOSNOWIEC : plan miasta / red. Andrzej Kajoch. - Wyd. 2. - Warszawa, 1979
Sygn.: K 23

179. STADT Braunschweig. - Vermessungsamt, 1987
Sygn.: K 140

180. STADTPLAN von Kalisch = Plan m. Kalisza : 1:10 000. - Kalisz, 1944
Sygn.: K 146

181. STRABENZUSTANDSKARTE von Deutschland Germany : Condition of Roods - Allemagne = Etat des Reutes = Condizioni stradali - Alemania = Estado de carreteras = Mapy stanu dróg w Niemczech Herausgeber : Der Deutsche Automobil - Club DDAC : podziałka 1 : 1100000. - Müchen, 1939
Sygn.: K 138

182. SZKLARSKA Poręba / oprac. tekstu Tadeusz Steć. - Zakład Wydawnictw CRS, [1975]
Sygn.: K 243 - K 244

183. SZKOLNY atlas historyczny : część 2 : dzieje średniowieczne i nowożytne / oprac. Władysław Semkowicz, Czesław Nanke. - Lwów, 1932
Sygn.: K 204

184. SZLAK wodny Warty : Częstochowa-Sieradz : mapa turystyczna : 1:75 000 / red. i oprac. tech. Roman Janusiewicz. - Częstochowa, 1986
Sygn.: K 104

185. ŚWIĘTOKRZYSKI Park Narodowy / red. Stanisław Drewniak. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 107

186. TATRY : mapa turystyczna : 1:25 000 / oprac. Stefan Galocz. - Warszawa, 2007
Sygn.: K 232

187. TATRY i Pieniny : mapa turystyczna : 1:75 000 / red. Alina Młynarska, Henryk Górski. - Warszawa, 1958
Sygn.: K 222

188. TATRY Polskie : Dolina Chochołowska : mapa topograficzna w skali 1:10 000 / kom. red. przewod. Zenon Biesaga [i in.]. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 126

189. TATRY Polskie : Dolina Kościelska : mapa topograficzna w skali 1:10 000 / kom. red. przewod. Zenon Biesaga [i in.]. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 127

190. TATRY Polskie : Dolina Pięciu Stawów Polskich : mapa topograficzna w skali 1:10 000 / kom. red. przewod. Zenon Biesaga [i in.]. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 133

191. TATRY Polskie : Giewont : mapa topograficzna w skali 1:10 000 / kom. red. przewod. Zenon Biesaga [i in.]. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 128

192. TATRY Polskie : Jaszczurówka : mapa topograficzna w skali 1:10 000 / kom. red. przewod. Zenon Biesaga [i in.] . - Warszawa, 1988
Sygn.: K 124

193. TATRY Polskie : Kasprowy Wierch : mapa topograficzna w skali 1:10 000 / kom. red. przewod. Zenon Biesaga [i in.] . - Warszawa, 1988
Sygn.: K 129

194. TATRY Polskie : Kościelisko : mapa topograficzna w skali 1:10 000 / kom. red. przewod. Zenon Biesaga [i in.]. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 122

195. TATRY Polskie : Łysa Polana : mapa topograficzna w skali 1:10 000 / kom. red. przewod. Zenon Biesaga [i in.]. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 130

196. TATRY Polskie : Małe Ciche : mapa topograficzna w skali 1:10 000 / kom. red. przewod. Zenon Biesaga [i in.]. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 125

197. TATRY Polskie : mapa topograficzna. - Warszawa, 1984
Sygn.: K 76

198. TATRY Polskie : mapa turystyczna : 1:30 000 / oprac. Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S. A. Polskie. - Warszawa, [2007]
Sygn.: K 234

199. TATRY Polskie : Morskie Oko : mapa topograficzna w skali 1:10 000 / kom. red. przewod. Zenon Biesaga [i in.]. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 134

200. TATRY Polskie : Ornak : mapa topograficzna w skali 1:10 000 / kom. red. przewod. Zenon Biesaga [i in.]. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 132

201. TATRY Polskie : szlaki turystyczne / Zbigniew Korosadowicz. - Warszawa, 1979
Sygn.: K 39

202. TATRY Polskie : Witków : mapa topograficzna w skali 1:10 000 / kom. red. przewod. Zenon Biesaga [i in.]. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 121

203. TATRY Polskie : Wołowiec : mapa topograficzna w skali 1:10 000 / kom. red. przewod. Zenon Biesaga [i in.]. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 131

204. TATRY Polskie : Zakopane : mapa topograficzna w skali 1:10 000 / kom. red. przewod. Zenon Biesaga [i in.]. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 123

205. TORUŃ : plan miasta / redaktor Zofia Awłasewicz, Elżbieta Ostrowska. - Warszawa, 1979
Sygn.: K 214

206. UČEBNYJ geografičeskij atlas' : 46 glavnych' kart', 127 dopolnitel'nych' kart' i čerteśej na 45 tablicach' / E. J. Petri. - Peterburg, 1898
Sygn.: K 62

207. UČEBNYJ ictoričeskij atlas' : 77 kart' po wseobsej istorii / H. Tornau. - Wyd. 6. - Peterburg, 1908
Sygn.: K 65

208. UČEBNYJ ictoričeskij atlas' : 77 kart' po wseobsej istorii / H. Tornau. - Wyd. 6. - Peterburg, 1908
Sygn.: K 64

209. UČEBNYJ ictoričeskij atlas' : 77 kart' po wseobsej istorii / H. Tornau. - Wyd. 11. - Peterburg, 1911
Sygn.: K 63

210. UZDROWISKO Inowrocław / autor tekstu i zdjęć Maciej Wdowicki. - Warszawa, 1993
Sygn.: K 212

211. WAŁBRZYCH i Szczawno Zdrój : plan miasta : 1:17 000 ; 1:5 500 / oprac. Anna Skórkowska-Szopa. - Wyd. 8. - Warszawa, 1992
Sygn.: K 153

212. WARSZAWA : plan miasta / red. Teresa Zakrzewska. - Wyd. 7. - Warszawa, 1980
Sygn.: K 44

213. WARSZAWA : plan miasta z przewodnikiem : 1:29500. - Wyd. 5. - Warszawa, 1992
Sygn.: K 168

214. WARSZAWA : plan miasta : 1:26 000 / oprac. kartograficzne Aneta Dźwigała. - Warszawa, 2008
Sygn.: K 196

215. WOJEWÓDZTWA: Gdańskie Słupskie : mapa przeglądowa : 1:500 000 / red. Hanna Libura, Elżbieta Ostrowska. - Warszawa, 1981
Sygn.: K 211

216. WOJEWÓDZTWO poznańskie : mapa administracyjno-drogowa : 1:150 000 / red. Zbigniew Miklaszewski. - Wyd. 3 uzup.. - Poznań, 1991
Sygn.: K 142

217. WOJEWÓDZTWO poznańskie : mapa samochodowo-krajoznawcza : 1:500 000 / red. Danuta Piekarz. - Wyd. 3. - Warszawa, 1972
Sygn.: K 189

218. WOJEWÓDZTWO Wielkopolskie : mapa administracyjno-turystyczna : 1:250 000. - Piła, 2001
Sygn.: K 206

219. WOJEWÓDZTWO wielkopolskie : mapa samochodowa / red. Beata Konopska, Michał Starzewski. - Wyd. 7. - Warszawa, 2008
Sygn.: K 199

220. WROCŁAW : plan miasta / red. Alicja Rybińska-Tybel. - Warszawa, 1979
Sygn.: K 40 - K 41

221. WROCŁAW : plan miasta / red. Andrzej Milczyński. - Wyd. 13. - Warszawa, 1978
Sygn.: K 11

222. WROCŁAW-CENTRUM : plan miasta : 1:12 000 / red. Maria Procek. - Wyd. 6. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 106

223. WSJEMIRNAJA Istorija. - Gospolitisdat, 1956
Sygn.: K 74

224. WZGÓRZA Niemczańsko-Strzelińskie : mapa turystyczna : 1:60 000 / red. Anna Kwiatkowska. - Wyd. 3. - Warszawa, 1987
Sygn.: K 101

225. ZABRZE : plan miasta / red. Barbara Swider. - Wyd. 3. - Warszawa, 1978
Sygn.: K 9

226. ZABRZE : plan miasta / red. Barbara Świder. - Wyd. 5. - Warszawa, 1989
Sygn.: K 89

227. ZABYTKI architektury województwa poznańskiego i śródmieścia Poznania : 1:200 000 / oprac. Tadeusz Mleczak. - Poznań, 1988
Sygn.: K 173

228. ZIELONA Góra : katalog miasta : katalog firm = Grünberg : firmenkatalog : stadplan : 1:12 500. - Lublin, [1993?]
Sygn.: K 163

229. ZIELONA Góra : katalog miasta : katalog firm = Grünberg : firmenkatalog : stadplan : 1:12 500. - Lublin, [1995?]
Sygn.: K 175

230. ZIEMIA Cieszyńska : mapa turystyczna : 1:60 000 / red. Henryk Jeszka, Michał Zimek. - Wyd. 4. - Warszawa, 1988
Sygn.: K 94

231. ZIEMIA Nyska : mapa turystyczna : 1:60 000 / red. Anna Skórkowska-Szopa. - Wyd. 4. - Warszawa, 1987
Sygn.: K 92

232. ŻAGAŃ : plan miasta : 1:12 000 / oprac. i red. tech. Beata Medyńska-Gulij. - Żagań, 1993
Sygn.: K 169

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14