Zbiory specjalne
RĘKOPISY w posiadaniu Książnicy Pedagogicznej

1. AKTA rodziny Sławskich. - Pol., łac. ok. 1658-1659. Kserokopia rps., druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. 28.
Sygn.: R 65
Lokalizacja: czytelnia R 65

2. ALFONS Parczewski = Życie i twórczość : bibliografia / Ewa Andrysiak. - Pol. 1992. Druk korektowy. 29,5x21 cm. K. III; 102. Nie opr.
Sygn.: R 14
Lokalizacja: czytelnia R 14

3. DRUKI kaliskie XIX i połowy XX w. (1800-1945) / Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak, Danuta Wańka. - Pol. 2003. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. 70; 67.
Sygn.: R 26
Lokalizacja: czytelnia R 26

4. ROCZNIK Kaliski : bibliografia zawartości za lata 1968-1982. / Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak. - Pol. 1983. Masz. 29,5x21 cm. K. 62.
Sygn.: R 61
Lokalizacja: czytelnia R 61

5. RUCH bibliofilski w Kaliszu / Ewa Andrysiak. - Pol. 2002. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. II; s. 207; k. 15; 13.
Sygn.: R 54
Lokalizacja: czytelnia R 54

6. TRADYCJE bibliofilskie Kalisza [Praca doktorska] / Ewa Andrysiak. -  Pol. 1996. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. 3 + 301.
Sygn.: R 62
Lokalizacja: czytelnia R 62

7. WŁADYSŁAW Kościelniak : bibliografia / Ewa Andrysiak. - Pol. 1990. Druk korektowy. 29,5x21 cm. K. VI+44; 36. Nie opr.
Sygn.: R 13
Lokalizacja: czytelnia R 13

8. ARCHIWA, biblioteki, muzea : źródła do dziejów Wielkopolski Południowej : zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2004, nr 8. - Pol. 2004. Druk komputerowy. 21x15 cm. K. 301.
Sygn.: R 56
Lokalizacja: czytelnia R 56

9. ARTYKUŁY i prace Krzysztofa Walczaka dot. bibliotekarstwa kaliskiego. - Pol. 1986-1990. Rps. 29,5x20 cm i mniejszy. K. 72. Zeszyt.
Sygn.: R 10
Lokalizacja: czytelnia R 10

10. ARTYKUŁY Krzysztofa Walczaka dot. drukarstwa, działalności Alfonsa Parczewskiego, regionalnego ruchu wydawniczego. - Pol. 1984-1985. Rps. 30x25 cm. S. 68+23+3+10+6. Zeszyt.
Sygn.: R 7
Lokalizacja: czytelnia R 7

11. ARTYKUŁY Krzysztofa Walczaka dot. kaliskich bibliotek. - Pol. 1978-1981. Rps., masz. 29,5x20 cm i mniejszy. S. 50+100. Zeszyt.
Sygn.: R 9
Lokalizacja: czytelnia R 9

12. NAZEWNICTWO miejscowości w powiecie pleszewskim : praca dyplomowa pod kierunkiem mgr Franciszka Ciesiółki / Kazimiera Basak. - Kalisz : Studium Nauczycielskie w Kaliszu. - Pol. 1962-1963. Masz. 29,5x21 cm. K. 76 : wykr., [8 k.] : fot.
Sygn.: R 94
Lokalizacja: czytelnia R 94

13. OCENA realizacji Programu Obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka w województwie kaliskim / Zdzisław Bąkowski. - Pol. 1979. Masz. 29,5x21 cm. K. 6.
Sygn.: R 37
Lokalizacja: czytelnia R 37

14. BIBLIOGRAFIA oświaty południowej Wielkopolski. - Pol. II poł. XX w. Masz. 29,5x21 cm. K. 6+20. Nie opr.
Sygn.: R 11
Lokalizacja: czytelnia R 11

15. BUDYNKI teatralne Kalisza / Joanna Bruś. - Pol. 2007. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. 49+45
Sygn.: R 81
Lokalizacja: czytelnia R 81

16. CZYTELNICTWO w środowisku pracownic żłobków [praca magisterska i materiały pomocnicze] / Zdzisława Brzozowska. - Pol. XX w. Masz. 29,5x21 cm i mniej. K. 215.
Sygn.: R 74
Lokalizacja: czytelnia R 74

17. SZPITAL św. Trójcy w Kaliszu : z notat Adama Chodyńskiego / Adam Chodyński. - Pol. 1896. Rps. 33x21 cm. S. 24
Sygn.: R 92
Lokalizacja: czytelnia R 92

18. STAN i perspektywy rozwoju szkolnictwa specjalnego w województwie kaliskim / Tadeusz Chojnacki. - Pol. 1980. Masz. 29,5x21 cm. K. I+6.
Sygn.: R 41
Lokalizacja: czytelnia R 41

19. SZKOLNICTWO / Tadeusz Chojnacki. - Pol. 1980. Rps. 29,5x21 cm. K. 2.
Sygn.: R 44
Lokalizacja: czytelnia R 44

20. DAWNE polskie podręczniki szkolne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu / opisy bibliogr. zebrała Iwona Maciejewska ; wstęp i red. Krzysztof Walczak. - Kalisz. - Pol. 2010. druk korektowy. 29,7x21 cm.K. 103
Sygn.: R 96
Lokalizacja: czytelnia R 96

21. DOKUMENTY dotyczące dóbr Paprotnia, powiat koniński. - Pol., ros. 1868-1891. Rps. 35,5x22 cm i mniejszy. K. 13.
Sygn.: R 5
Lokalizacja: czytelnia R 5

22. DRUKARSTWA kaliskiego rzecz ku czci W. Gembickiego. - Pol., łac. 1986. Masz., rps. 29,5x21 cm i mniejszy. K. VII; 7. Obwoluta.
Sygn.: R 16
Lokalizacja: czytelnia R 16

23. DRUKI kaliskie 1901-1945. - Pol. [2003]. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. 78.
Sygn.: R 58
Lokalizacja: czytelnia R 58

24. EWANGELICY w dziejach Kalisza : biografie. - Pol. II poł. XX w. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. 9.
Sygn.: R 28
Lokalizacja: czytelnia R 28

25. DRUKARNIE w Polsce (ankiety) / Zofia Florczak. - Pol. Lata 60 XX w. Rps., masz. 29,5x21 cm i mniej. K. 176.
Sygn.: R 71
Lokalizacja: czytelnia R 71

26. HARCERKI w walce z okupantem hitlerowskim 1939-1945. / Zofia Florczak. - Pol. ok. 1980. Masz. 29,5x21 cm i mniej. K. 157; 134; 229; 475; 294.
Sygn.: R 72/1-5
Lokalizacja: czytelnia R 72/1-5

27. MATERIAŁY pomocnicze dotyczące harcerstwa w Polsce i na świecie / Zofia Florczak. - Pol. XX w . Rps., masz., druk. 29,5x21 cm i mniej. Listy, książki, fotografie K. 103; 128; 184; 79; 115; 110; 42; 125; V + 74;
Sygn.: R 73/1-11
Lokalizacja: czytelnia R 73/1-11

28. UDZIAŁ regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku [maszynopis pracy doktorskiej oraz materiały pomocnicze] / Zofia Florczak. - Pol. 1964. Masz. 29,5x21 cm i mniej. K. V+208+217+141.
Sygn.: R 70/1-3
Lokalizacja: czytelnia R 70/1-3

29. HANNA Tadeusiewicz : bibliotekarz i bibliolog : bibliografia publikacji 1966-2004 / oprac. Ewa Andrysiak. - Pol. 2004. Druk komputerowy. 21x15 cm. S. 32.
Sygn.: R 57
Lokalizacja: czytelnia R 57

30. HISTORIA Gazowni w Kaliszu. - Pol. 1996. Masz., druk korektowy, rps. 29,5x21 cm i mniejszy. K. 86. Nie opr.
Sygn.: R 17
Lokalizacja: czytelnia R 17

31. HISTORIA Ogniska nr 6 Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kaliszu. - Pol. 1966-1967. Rps. 33x23,5 cm. K. 130.
Sygn.: R 4
Lokalizacja: czytelnia R 4

32. HISTORIA szkół kaliskich. - Pol. 1834 u II poł. XX w. Rps., druk. 29,5x21 cm. K. 64.
Sygn.: R 63
Lokalizacja: czytelnia R 63

33. KALENDARIUM Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. - Pol. 1992. Masz. 29,5x21 cm. K. 4.
Sygn.: R 64
Lokalizacja: czytelnia R 64

34. POWRÓT do Kalińca / Wanda Karczewska. - Pol. Lata 80 XX w. Masz. 29,5x21 cm i mniejszy. K. 51; 43; I+3+43; 13.
Sygn.: R 20
Lokalizacja: czytelnia R 20

35. LUDZIE niepotrzebni : wspomnienia z wojny 1939-1947 / Marian Kołek. - Pol. II poł. XX w. Masz. 29,5x21 cm i mniejszy. K. 238. Teczka.
Sygn.: R 18
Lokalizacja: czytelnia R 18

36. SREBRNE trawy : opowiadania kaliskie / Walczak Eligiusz Kor. - Pol. 1995. Druk korektowy. 29,5x21 cm. K. 169.
Sygn.: R 6
Lokalizacja: czytelnia R 6

37. BAŚNIE i legendy kaliskie / Eligiusz Kor-Walczak. - Pol. [2002]. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. 99
Sygn.: R 86
Lokalizacja: czytelnia R 86

38. KORESPONDENCJA Krzysztofa Walczaka : listy od Władysława Kwiatkowskiego i [J.?] Korcala. - Pol. 1976-1978. Rps. 29,5 x 21 cm i mniej. Listów 3. Fot. 2. K. 1+2+3+2
Sygn.: R 88
Lokalizacja: czytelnia R 88

39. CHODŹ no tu, piłkarzu / Zbigniew Kościelak. - Pol. 2007. Druk komputerowy. 29,5x21 cm i mniej. K. 96+65. : fot.
Sygn.: R 79
Lokalizacja: czytelnia R 79

40. PROSNA : rzeka naszego miasta / Wadysław Kościelniak. - Kalisz. - Pol. 1988+2006. Druk komputerowy, rps, fot., iI. 29,5x21 cm. i mniej K. 20+19+15+15+19+25+14
Sygn.: R 82
Lokalizacja: czytelnia R 82

41. KALISKI Leksykon / Władysław Kościelniak. - 2008. - Pol. 2008. druk komputerowy. 29x21 cm i mniej. K. 233
Sygn.: R 95
Lokalizacja: czytelnia R 95

42. KRONIKA miasta Kalisza / Władysław Kościelniak, Krzysztof Walczak. - Pol. 2002. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. XXV; S. 276.
Sygn.: R 25
Lokalizacja: czytelnia R 25

43. KRONIKA miasta Kalisza / Władysław Kościelniak, Krzysztof Walczak. - Pol. 1982. Rps., masz. 29,5x21 cm i mniej. K. 318
Sygn.: R 90
Lokalizacja: czytelnia R 90

44. KRONIKA miasta Kalisza / Władysław Kościelniak, Krzysztof Walczak. - Pol. 1983. Masz. 29,5x21 cm. K. 271.
Sygn.: R 2
Lokalizacja: czytelnia R 2

45. PROSNA rzeka naszego miasta / Władysław Kościelniak. - Pol. 1988-2006. Druk komputerowy, masz. 29,5x21 cm. K. 20+20+15+15+14 : fot, il. +19+25.
Sygn.: R 76
Lokalizacja: czytelnia R 76

46. POEZJE / Krystyna Krahelska. - Pol. XX w. Rps. Masz. 29,5x21 cm i mniej. K. 170.
Sygn.: R 68
Lokalizacja: czytelnia R 68

47. WIERSZE / Krystyna Krahelska. - Pol. II poł. XX w. Masz. 29,5x21. cm. K. IV+86; V+70+VI+70; V+86; V+86
Sygn.: R 67/1-4
Lokalizacja: czytelnia R 67/1-4

48. KRONIKA do Problemów Oświaty woj. kaliskiego / Tadeusz Krokos. - Pol. 1980. Masz. 29,5x21 cm. K. 9.
Sygn.: R 40
Lokalizacja: czytelnia R 40

49. HISTORIA : podręcznik dla drugiej klasy liceum : część 1 / Jadwiga Lechicka. - Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego  Imienia Ossolińskich, 1938. - Pol. 1938. druk korektowy. 32x24 cm. 403 s. ; [1 k. luzem] ;
Sygn.: R 93
Lokalizacja: czytelnia R 93

50. STRUKTURA księgozbioru pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej a jego wykorzystanie : analiza poznawcza wyników badań na przykładzie Pedagogicznych Bibliotek Wojewódzkich w Częstochowie i Kaliszu / Zofia Libertowska, Krzysztof Walczak. - Pol. 1977. Masz. 29,5x21 cm. K. 25.
Sygn.: R 35
Lokalizacja: czytelnia R 35

51. MATERIAŁY dot. działalności ZNP / Zdzisław Maciaszek. - Pol. 1980. Masz. 29,5x21 cm. K. 22.
Sygn.: R 39
Lokalizacja: czytelnia R 39

52. Z historii wina / J. Makowiec. - Kalisz. - Pol. 1971. Masz. 29,5x21 cm. K. 16. Nie opr.
Sygn.: R 91
Lokalizacja: czytelnia R 91

53. ZABYTKOWE cmentarze przy Rogatce w Kaliszu / Stanisław Małyszko. - Pol. 2003. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. 126. Nie opr.
Sygn.: R 22
Lokalizacja: czytelnia R 22

54. RECENZJA wydawnicza pracy pana dra Józefa Baniaka pt.: Religijność miejska w warunkach uprzemysłowienia i wpływów rustykalnych na przykładzie Kalisza. Studium socjologiczne / Janusz Mariański. - Pol. 1989 Masz. 29,5x21 cm. K. 9.
Sygn.: R 42
Lokalizacja: czytelnia R 42

55. MATERIAŁY dotyczące historii Zakładu Gazowniczego w Kaliszu. - Pol. 1938-1996. Rps, Kserokopia, 29,5x21 cm i mniej. K. 86
Sygn.: R 89
Lokalizacja: czytelnia R 89

56. MATERIAŁY dotyczące prof. dr. hab. Edwarda Polanowskiego. - Pol. 1988-1992. Rps., masz. 29,5x21 cm i mniejszy. K. I; 7; 8; 15; 4.
Sygn.: R 51
Lokalizacja: czytelnia R 51

57. MATERIAŁY Rady Programowej serii wydawniczej "Bibliotheca Turcoviana". - Pol. 2007. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. 7.
Sygn.: R 75
Lokalizacja: czytelnia R 75

58. MATERIAŁY związane z sesją naukową 1977.09.30 nt. Problemy nowopowstałych bibliotek pedagogicznych. - Pol. 1977. Rps., masz. 29,5x21 cm i mniejszy. K. 143.
Sygn.: R 45
Lokalizacja: czytelnia R 45

59. KS. Pastor Robert Fiedler i jego czasy / Krzysztof R. Mazurski. - Pol. XXw. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. 6.
Sygn.: R 83
Lokalizacja: czytelnia R 83

60. KOŚCIELNE dzieje Turku / Zbigniew Michalak. - Pol. 2007. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. 204
Sygn.: R 78
Lokalizacja: czytelnia R 78

61. SAMOKSZTAŁCENIE kierowane przygotowujące nauczycieli do pracy w klasach I-III szkoły dziesięcioletniej w trzecim roku swej działalności / Stefan Mikołajczyk. - Pol. 1978/1980. Masz. 29,5x21 cm. K. 7.
Sygn.: R 38
Lokalizacja: czytelnia R 38

62. PIERWSZY etap wyższych studiów bibliotekarskich UŁ (1945/46 - 1951/21) / Jan Muszkowski. - Pol. ok. 1953. Masz. 21x15 cm. K. 18.
Sygn.: R 3
Lokalizacja: czytelnia R 3

63. OD Szkoły Handlowej do Ekonomika : szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. - Pol. 2003. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. S. 172.
Sygn.: R 59
Lokalizacja: czytelnia R 59

64. KOLEGIUM Kuratora Oświaty i Wychowania / Franciszek Olszanowski. - Pol. 1980. Rps. 29,5x21 cm. K. 3.
Sygn.: R 34
Lokalizacja: czytelnia R 34

65. PAPIERY dotyczące działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Kaliszu. - Pol. 1975-1979. Rps., masz. 29,5x21 cm i mniejszy. K. 45.
Sygn.: R 46
Lokalizacja: czytelnia R 46

66. PAPIERY Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kaliszu. - Pol. II poł. XX w. Rps., masz., druk. 29,5x21 cm i mniejszy. Teczek 6. K. 54; 29; 10; 53; 11; 84.
Sygn.: R 47/1-6
Lokalizacja: czytelnia R 47/1-6

67. WRZEŚNIOWE dni / Tadeusz Pietrzak. - Pol. 2005. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. 148.
Sygn.: R 55
Lokalizacja: czytelnia R 55

68. ZBIÓR wierszy / Tadeusz Pniewski. - Pol. II poł. XX w. Masz. 29,5x21 cm i mniejszy. K. 69. Teczka.
Sygn.: R 15
Lokalizacja: czytelnia R 15

69. KALISZANKI w służbie społecznej / Edward Polanowski. - Pol. 1979. Masz. 29,5x21 cm. K. 28
Sygn.: R 84
Lokalizacja: czytelnia R 84

70. PRACE Krzysztofa Walczaka. - Pol. II poł. XX w. Rps., druk komputerowy, masz. 29,5x21 cm. K. 259.
Sygn.: R 29
Lokalizacja: czytelnia R 29

71. PROGRAM obchodów 10 rocznicy uchwalenia przez Sejm PRL ustawy o Bibliotekach podjęty przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu. - Pol. XX w. Masz. 29,5x21 cm. K. 2. Luźne.
Sygn.: R 31
Lokalizacja: czytelnia R 31

72. RAPORT o stanie szkolnictwa wyższego w województwie kaliskim oraz program działania w tym zakresie do 1990 roku. - Pol. 1982. Druk. 20,5x14,5 cm. S. 12+K. I.
Sygn.: R 23
Lokalizacja: czytelnia R 23

73. RECENZJA pracy dr. Józefa Baniaka pt.: "Religijność katolików Kalisza stron 1035". - Pol. 1989. Masz. 29,5x21 cm. K. 9.
Sygn.: R 43
Lokalizacja: czytelnia R 43

74. O systemach religijnych pogańskich w najodleglejszej starożytności / Franciszek Reuttowicz. - Pol., łac. 1855-1864. Rps. 20,5x13 cm. K. 202.
Sygn.: R 1
Lokalizacja: czytelnia R 1

75. ZWROT nad Wisłą : o bitwie warszawskiej 1920 roku / Marek Rezler. - Pol. 1990. Druk. 29,5x21 cm. K. VI+44; 36. Nie opr.
Sygn.: R 12
Lokalizacja: czytelnia R 12

76. I coraz ciszej w myślach : wiersze i wyznania / Marek Sierakowski. - Pol. 1995. Druk komputerowy, masz. 29,5x21 cm. K. 33+23+24+22
Sygn.: R 85
Lokalizacja: czytelnia R 85

77. PRÓBA oceny miesięcznika "Kalisia" : na podstawie 15 numerów wydanych od czerwca 93 do listopada 94 / Bożena Szal. - Pol. 1994. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. 6
Sygn.: R 87
Lokalizacja: czytelnia R 87

78. TEZY do referatu "Doświadczenia Pedagogicznej Biblioteki Województwa Wrocławskiego i miasta Wrocławia we Wrocławiu w zakresie opieki i nadzoru nad bibliotekami szkolnymi". - Pol. 1978/79. Masz. 29,5x21 cm. S. 6.
Sygn.: R 36
Lokalizacja: czytelnia R 36

79. URZĄD Wojewódzki w Kaliszu Kuratorium Oświaty i Wychowania Rada Postępu Pedagogicznego : materiały informacyjne. - Pol. 1977. Masz. 29,5x21 cm. S. 24.
Sygn.: R 32
Lokalizacja: czytelnia R 32

80. BIBLIOGRAFIA twórczości Eligiusza Kor-Walczaka 1934-1981 / Krzysztof Walczak. - Pol. 1981. Masz. 29,5x21 cm. K. 24; 24.
Sygn.: R 49
Lokalizacja: czytelnia R 49

81. BIBLIOGRAFIA zawartości czasopisma Ziemia Kaliska 1957-1959 / Krzysztof Walczak. - Pol. 1976. Masz. 29,5x20 cm i mniejszy. K. 68. Teczka.
Sygn.: R 8
Lokalizacja: czytelnia R 8

82. BIBLIOTEKI Kalisza i ich miejsce w życiu kulturalnym miasta / Krzysztof Walczak. - Pol. 1987-1996. Masz., rps. 29,5x21 i mniejszy. Tomów 2. K. 262; 238. Zeszytów 4. S. 6+47; 114+10; !!-91+45; 42-85+14+12+26.
Sygn.: R 21/1-6
Lokalizacja: czytelnia R 21/1-6

83. CZASOPISMA kaliskie XIX i początków XX w. : studium bibliologiczne / Krzysztof Walczak. - Pol. 2005. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. 253; 253.
Sygn.: R 60/1-2
Lokalizacja: czytelnia R 60/1-2

84. DZIENNIK Kaliski : zapomniana inicjatywa wydawnicza drukarzy kaliskich / Krzysztof Walczak. - Pol. 2004. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. 12.
Sygn.: R 53
Lokalizacja: czytelnia R 53

85. LOŻE masońskie i organizacje parawolnomularskie Kalisza / Krzysztof Walczak. - Pol. 2002-2003. Druk komputerowy. 29,5x21 cm i mniejszy. K. 106+XVI; S. 104.
Sygn.: R 27
Lokalizacja: czytelnia R 27

86. OBRAZ współżycia nacji i religii w XIX - wiecznych czasopismach Kalisza / Krzysztof Walczak. - Pol. 2004. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. 12.
Sygn.: R 50
Lokalizacja: czytelnia R 50

87. PÓŁ wieku Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu / Krzysztof Walczak, Danuta Wańka. - Pol. 2004. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. IV+26+33+18+84; s. 130; s. 148; K. VII+27+34+18+64; 118.
Sygn.: R 66/1-2
Lokalizacja: czytelnia R 66/1-2

88. KSIĄDZ Jan Sobczyński / Agata Walczak-Niewiadomska. - Pol. 2007. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. 307.
Sygn.: R 80
Lokalizacja: czytelnia R 80

89. TEODOR Botner (biogram) / Krystyna Walter, Halina Kuczyńksa. - Pol. II poł. XX w. Rps. 29,5x21 cm i mniejszy. K. 2.
Sygn.: R 24
Lokalizacja: czytelnia R 24

90. CZASOPISMA w księgozbiorze Alfonsa Parczewskiego : katalog / Danuta Wańka. - Pol. 1985. Druk korektowy. 19x15 cm. K. 148. Nie opr.
Sygn.: R 19
Lokalizacja: czytelnia R 19

91. MATERIAŁY bibliograficzne do dziejów edytorstwa kaliskiego / Danuta Wańka. - Pol. II poł. XX w. Rps., druk. 29,5x21 cm. K. 41. Luźne.
Sygn.: R 48
Lokalizacja: czytelnia R 48

92. OCENA stanu realizacji nowego programu nauczania w klasach II szkół podstawowych w świetle wizytacji problemowej / Julian Wasilkowski. - Pol. 1980. Masz. 29,5x21 cm. K. 10.
Sygn.: R 33
Lokalizacja: czytelnia R 33

93. SPRAWOZDANIE z posiedzenia wojewódzkiej Komisji ds. Reformy Systemu Edukacji Narodowej / Julian Wasilkowski. - Pol. 1980. Rps. 29,5x21 cm. K. 2. Luźne.
Sygn.: R 30
Lokalizacja: czytelnia R 30

94. WIERSZE Krystyny Krahelskiej i materiały pomocnicze. - Pol. 1975-1978. Rps., masz., druk. 29,5x21 cm i mniej. 4 listy; K. 1+125+157+35+128.
Sygn.: R 69/1-5
Lokalizacja: czytelnia R 69/1-5

95. WSPOMNIENIA jednego z wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu. - Pol. 1996. Masz. 29,5x21 cm. K. I; 8.
Sygn.: R 52
Lokalizacja: czytelnia R 52

96. ZESZYTY Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 9 : Miscellanea. - Pol. 2005. Druk komputerowy. 29,5x21 cm. K. 212.
Sygn.: R 77
Lokalizacja: czytelnia R 77

oprac. dr Bogumiła Celer

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14