Zbiory specjalne
Starodruki

ALVAREZ EMANUEL
Alvari Emmanuelis De institutione grammatica libri tres. Editio nova correctior Et cum ad fontes ipsos studiose exacta; tum erecentessimis Italicis, Germanicis, alisque optimis Editionibus ac aliunde atiam illustrata. Prodit noviter Cum Privilego Sac. Reg. Majest.
Kalisz 1755 Typis Collegii Societatis Jesu 16o s. 304, nlb. 40.
Sygn. ST 49

BĄKOWSKI JAN NEPOMUCEN X.
Kazania na różne święta y po różnych mieyscach przez... w Towarzystwie Jezusowym miane. T. 1-2.
Kalisz 1780 Druk. J.K.M. i Rzeczy-Pospolitey 16o
T. 1 s. nlb. 6, 349, nlb. 2
T. 2 s. nlb. 2, 308, nlb. 4
Sygn. T. 1 ST 10; T. 2 ST 11

BIBLIA
Biblia Święta to jest Księgi Pisma Świętego Starego y Nowego przymierza / tł. [z hebr. i gr.] SRM
Gdańsk : Andrzej Humefeld, [1632]. – V, 1413 s.; 19 cm
Egz. uszkodzony, brak ostatnich 8 s.
Sygn. ST 57

BIELICKI STANISŁAW
Święta kaznodzieyskie to jest kazania doroczne na uroczystościach Świętych Bozych od xiędza... jest wypracowane a potym roku 1717 wyprasowane.
Kalisz 1717 Druk. Collegium Societatis Jesu 16o s. 634, nlb. 2.
Sygn. ST 1

BOURDALOUE LUDWIK
Cwiczenia duchowne świętego oyca Ignacego Loyoli na osm dni rozłożone przez... Soc. Jesu Francuskim językiem wydane a przez X. Jerzego Devina tegoż Zakonu kapłana na oyczysty język przełożone.
Kalisz 1769 Druk. J.K.M. Coll. Soc. Jesu 16o s. nlb. 27, 633, nlb. 4.
Sygn. ST 19; ST 51

BOURDALOUE LUDWIK
Krotkie zebranie kazań wielebnego Xiędza... okazujące nayprzod krotką osnowę każdego kazania potym wszystkie dowody też tychże dowodów rozłozenie. Przełozone na oyczysty język od kapłana F.L. tegoż Zakonu na dwa tomiki podzielone, w których się zawierają kazania na post, na niedziele całego roku na dwoisty Adwent na Taiemnice i na niektóre Świeta w roku. T. 1-2
Kalisz 1773 Druk. J.K.M. i Rzeplitey Coll. 16o T. 1 s. nlb. 4, 382, nlb. 5 T. 2 s. 294, nlb. 6
Sygn. ST 24; ST 25

BOURDALOUE LUDWIK
Myśli Święte do dostąpienia zbawienia y przyzwoitey każdego stanowi doskonałości nabycia służące w rozmaitych materyach religii i dobrych obyczaiów ułożone przez... w francuskim języku we twóch tomikach wydane a na oyczysty język przez X. Jerzego Devina tegoż Zakonu kapłana przelożone.
Kalisz 1770 Druk. J.K.M. i Rzec.-Pltey Col. 16o s. 451, nlb. 3.
Sygn. ST 17

BOURDALOUE LUDWIK
Swięty Jan Chrzciciel przysłaniec Chrystusa Jezusa sposobiący świat do przyiscia Messyasza, przez opowiadanie pokuty i ćwiczenie się w potrzebnych cnotach na godne Jego przyięcie, albo zebranie krotkich kazań na cały adwent. A przez Jerzego Dewina z franc. Języka na polski przełożone. Kalisz 1769 Druk. J.K.M. i Rzpltey 16o s. nlb. 6, 385, nlb. 3.
Sygn. ST 26

BUDOWANIE
Budowanie wieyskie : dziedzicom dobr y possessorom toż wszystkim, iakążkolwiek zwierzchność po wsiach y miasteczkach maiącym [...]. – Wyd. 2.
Warszawa : nakł. Michała Grőlla, 1793. – XXXVI, 488 s. ; 16 cm + 11 k. Planów budowlanych.
Sygn. ST 54

DRYKOWSKI SZYMON
Kazania w dwoch tomikach potroyone tak na adwent, jak i na post wielki, także i inne potoczne przez... mowione. T. 1-2.
Kalisz 1785 Druk J.O.Xiążęcia Jmci Prymasa Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego 16o
T. 1 s. nlb. 8, 316
T. 2 s. nlb. 9, 304.
Sygn. T. 1 ST 14; T. 2 ST 23

GENEALOGISCHER
Genealogischer Calender auf das Jahr 1781 mit gezieret und mit genehmhaltung dr Kőnigl. Academie Wissenschaften zu Berlin herausgegeben. Berlin : Kőnigl. Academie der Wissenschaften, 1781. – 192 s. : 1 Landkarte, tab. ; 11 cm.
Sygn. ST 52

GŁOWACKI IGNACY [Gladius Evaginatus] pro Defensione immunitatis ecclesiasticae. Seu immunitatis ecclesiastica Jure tum Divino tum Humano in aliquibus etiam statutis Regni Poloniae Advertus Impugnatore tuos propugnata.
Kalisz 1725 Typis Collegii Karnkoviani Societatis Jesu 16o s. 25, nlb. 2.
Sygn. ST 50

HABERKORN JÓZEF
Kazania na niedziele całego roku z rożnych sławnych kaznodzieiow zebrane. Krotko ułozone i do ewangelii niedzielnych przystosowane przez... a teraz z niem. Na oyczysty język przełożone przez Wawrzeńca Dunina. Na rok II. Kalisz 1785 Druk. Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego 16o
Cz. 1 s. nlb. 12, 468
Cz. 2 s. nlb. 8, 513.
Sygn. Cz. 1 ST 27; Cz. 2 ST 28

HARTUNG PHILIPPO P.
Philippicae sive investivae LX in notorios peccatores pro singvilis totius anni dominicis. Authore...
Calissia 1688 Typis Col. Soc. Jesu 16o s. nlb. 10, 244, 276, 99, nlb. 20.
Sygn. ST 3

HERTZIG FRANCISCO P.
Manuale parochi seu Methodus compendiosa Munus parochi Apostolicum rite obeundi. In commodum praesertim pie ad illud aspirantium concinnata...
Calissia 1737 Typis Coll. Soc. Jesu 16o s. 356, nlb. 50.
Sygn. ST 13

HISTORYA
Historya Jana Chodkiewicza Wojewody Wileńskiego Hetmana Wielkiego W.X.L. T. 1. Warszawa : Druk. Nadworna J.K.Mci, 1781. – 425 s. ; 20 cm.
Sygn. ST 56 JURKIEWICZ NARCELLI X
Kazania postne y jnne w Katedrze warszawskiey y gdzieindziey miane przez... Franciszkana roku pańskiego 1770 do druku podane. Kalisz 1770 Druk J.K.M. Rzyczypltey in Coll. Soc. Jesu 16o s. 269, nlb. 2.
Sygn. ST 7

KOCZOROWSKI FRANCISZEK
Slonce aquinatyczne Tomasz S. doktor anielski w biegu życia Swego, świat cały a po zachodzie niebo oswiecaiące w 5 kazaniach przez... Soc. Jesu theologa, prześwietnemu audytorowi z ambony kaznodzieyskiey w kościele WW. OO. Dominikanów pokazane.
Kalisz 1738 Druk. Colleg. Soc. Jesu 16o s. nlb. 4, 138.
Sygn. ST 29

KRASSET JAN
Uwagi chrzesciianskie na wszystkie dni całego roku stosujące się do wszystkich niedziel ewangelii przez... Socie. Jesu w francuskim językuwydane a teraz na oyczysty język przełożone y na pięć częsci podzielone roku pańskiego 1767. Cz. 1-4
Kalisz 1767 Druk. J.K.M. Collegium Societatis Jesu 16o Cz. 1 s. 364, nlb. 5, 29 Cz. 3 s. 332, nlb. 3, 42 Cz. 4 s. 332, 43
Sygn. Cz. 1 ST 15; Cz. 3 ST 4; Cz. 4 ST 22

KWIATKIEWICZ JAN P.
Suada Civilis. Huius qui genio et Nostratis Politiae ingenio. Per... Accomodata. Calissia 1672 Typis Collegij Soc. Jesu 16o s. nlb. 10, 298.
Sygn. ST 20

LA FITAU [Pierre Francois]
Zbior krotki kazań postnych nayprzewielebnieyszego imci Xiędza... sławnego biskupa i kaznodziei francuskiego. Na oyczysty język przełożył X. K. Gołecki S. T. T. 1 Kalisz 1784 Druk J.O.Xcia Jmci Prymasa Arcybiskupa Gnieźnieńskiego 16o s. nlb. 4.
Sygn. ST 21

WIELOWIEJSKI STEFAN
Nowe żywoty Świetych, dotąd polskim ięzykiem nie wydane. Cudownego w Świetych swoich Boga sławiące [...] / przez W. X. Stefana Wielewieyskiego wydane.
Kalisz : Druk Collegium Soc. Jesu, 1736. – 1237 s. ; 32 cm
Sygn. ST 58

PŁOCHOCKI JOZEF
Kazania ku czci Józefa Swiętego pisane y u nog Jego przy cudownym Obrazie w Kollegiacie Kaliskiey w roku 1781 [...].
Kalisz 1781 Druk. J.K.M. i Rzeczypltey 16o s. nlb. 14, 672.
Sygn. ST 2

PUSTYNIA
Pustynia duchowna na ieden dzień każdego miesiąca wydana francuskim językiem przez iednego Societatis Jesu kapłana, potym na polski język dla zbawiennego ludziom wszelkiey kondycyi pożytku przelożona y z dozwoleniem zwierzchności Duchowney do druku podana.
Kalisz 1745 Druk. Collegium Societatis Jesu 16o s. nlb. 14, 312, nlb. 4.
Sygn. ST 9

RUGGIERI MIKOŁAJ X.
Medytacye dla oczyszczenia y poprawienia życia kaplańskiego bardzo pożyteczne, napisane przez Xiędza... Zakonu Pii Poerarii nazwanego wszystkim duchownym do rozmyślania...
Kalisz 1763 Druk J.K.M. Kollegium Soc. Jesu 16o s. 423, nlb. 1.
Sygn. ST 6

SEGAUD DE W.
X Krótkie zebranie wszystkich kazań... Societatis Jesu, z francuskiego zebrane i na oyczysty język przełożone przez X. Wawrzeńca Dunina S.J. roku p. 1784.
Kalisz 1784 Druk. J.O.Xcia JMc Prymasa Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego 16o s. 474, nlb. 4.
Sygn. ST 8; ST 18

SPIKNIENIE
Spiknienie burgofontskie samym swoim wykonaniem jawnie dowiedzione, czyli prawdaziwe ułożenie jansenizmu y wyjawienie taiemnicy nieprawosci rzecz nayprzod napisana po francuzku, zaś przelożona po łacinie, wydrukowana w Auszpurgu a teraz po polsku dla przestrogi prawowiernych przez W. Imci X. Rafała Skrzyneckiego wydana.
Kalisz 1783 Druk Prymasa Arcy Biskupa Gnieźnieńskiego 16o T. 1 Cztery pierwsze części zawierający s. nlb. 24, 538
Sygn. ST 30

SZCZANIECKI STEFAN
Kazanie przy pierwszym solennym dziękczynieniu za dekret kanonizacyi B. Stanisława Kostki Societatis Jesu... Kalisz 1715 Druk. Kollegium Societatis Jesu 4o s. nlb. 34. Sygn. ST 12 [sprawdzić który wariant u Bielskiej]

UBERMANOWICZ SEBASTYAN
Religia i cnota chrzescianska pokaznodzieysku wykladana przez... teologa i kaznodzieię krolewskiego. Kalisz 1766 Druk. J.K.M. Collegii Societatis Jesu 16o Cz. 1 ks. 4 s. 16, 547, nlb. 4.
Sygn. ST 31

UBERMANOWICZ SEBASTYAN Religia i cnota chrzesciańska po kaznodziejsku wykładane przez wielebnego ksiedza... Societatis Jesu, teologa i kaznodzieię krolewskiego do druku podane. Z dozwoleniem zwierzchności Duchowney.
Kalisz 1769 Druk. J.K.M. 16o Cz. 2 ks. 3 s. 815, nlb. 7. Sygn. ST 16

WIELOWIEYSKI MICHAŁ
Ćwiczenia duchowne świetego Ignacego Loyoli czteroniedzielne. To jest: Ofundamencie, drodze oczyszciającey i o wszystkich tajemnicach życia, Męki, uwielbienia Jezusowego, naukami świętych oyców a osobliwie S. Tomasza Akwinu rozwiedzione. Na pożytek bogomyślnych i kaznodzieiów, przez Wielebnego Xsiędza... Soc. Jesu, teologa.
Kalisz 1768 Druk J.K.M. Coll Soc Jesu 16o s. nlb. 314.
Sygn. ST 5
ZACHARYASIEWICZ GRZEGORZ
Kazania na wszystkie uroczyste w roku święta po większey części przeciw gorszącym teraźnieyszego wieku zdaniom przystosowane przez... napisane, mowione i do druku podane w 2 tomikach.
Kalisz 1776 Druk. J.K.M. i Rze-pltej 16o T. 1 s. nlb. 40, 448, 54, nlb. 6 T. 2 s. 475, 53, nlb. 4.
Sygn. T. 1 ST 32; T. 2 ST 33

ZAŁUSKI ANDRZEJ CHRYZOSTOM
Kazania / Andrzej Chryzostom Załuski Kraków : Franciszek Cezary J.K.M. Typogr., 1691. – [44]s. ; 19 cm Zawiera 3 kazania. – Na s. tyt. pieczęć: D. Rzepiszew, gub. Kaliska, st. Poczt. Szadek. – Egz. uszk.; brak k.tyt. Sygn. ST 55
ZEGAR
Zegar Monarchów z życia M[arka] Aureliusza Cesarza Rzymskiego przez J.W.X. Antoniego Guevara biskupa Accitańskiego, Karola V. Cesarza Chrześcijańskiego [...] / przeł. [z łac.] przez Antoniego Felixa Roszkowskiego.
Wilno : Księgarnia JKM XX Bazylianow, 1773. – 680, [6]s. ; 18 cm.
Sygn. ST 53

ALVAREZ EMANUEL
Alvari Emmanuelis De institutione grammatica libri tres. Editio nova correctior Et cum ad fontes ipsos studiose exacta; tum erecentessimis Italicis, Germanicis, alisque optimis Editionibus ac aliunde atiam illustrata. Prodit noviter Cum Privilego Sac. Reg. Majest.
Kalisz 1755 Typis Collegii Societatis Jesu 16o s. 304, nlb. 40.
Sygn. ST 49

BĄKOWSKI JAN NEPOMUCEN X.
Kazania na różne święta y po różnych mieyscach przez... w Towarzystwie Jezusowym miane. T. 1-2.
Kalisz 1780 Druk. J.K.M. i Rzeczy-Pospolitey 16o
T. 1 s. nlb. 6, 349, nlb. 2
T. 2 s. nlb. 2, 308, nlb. 4
Sygn. T. 1 ST 10; T. 2 ST 11

BIBLIA
Biblia Święta to jest Księgi Pisma Świętego Starego y Nowego przymierza / tł. [z hebr. i gr.] SRM
Gdańsk : Andrzej Humefeld, [1632]. – V, 1413 s.; 19 cm
Egz. uszkodzony, brak ostatnich 8 s.
Sygn. ST 57

BIELICKI STANISŁAW
Święta kaznodzieyskie to jest kazania doroczne na uroczystościach Świętych Bozych od xiędza... jest wypracowane a potym roku 1717 wyprasowane.
Kalisz 1717 Druk. Collegium Societatis Jesu 16o s. 634, nlb. 2.
Sygn. ST 1

BOURDALOUE LUDWIK
Cwiczenia duchowne świętego oyca Ignacego Loyoli na osm dni rozłożone przez... Soc. Jesu Francuskim językiem wydane a przez X. Jerzego Devina tegoż Zakonu kapłana na oyczysty język przełożone.
Kalisz 1769 Druk. J.K.M. Coll. Soc. Jesu 16o s. nlb. 27, 633, nlb. 4.
Sygn. ST 19; ST 51

BOURDALOUE LUDWIK
Krotkie zebranie kazań wielebnego Xiędza... okazujące nayprzod krotką osnowę każdego kazania potym wszystkie dowody też tychże dowodów rozłozenie. Przełozone na oyczysty język od kapłana F.L. tegoż Zakonu na dwa tomiki podzielone, w których się zawierają kazania na post, na niedziele całego roku na dwoisty Adwent na Taiemnice i na niektóre Świeta w roku. T. 1-2
Kalisz 1773 Druk. J.K.M. i Rzeplitey Coll. 16o T. 1 s. nlb. 4, 382, nlb. 5 T. 2 s. 294, nlb. 6
Sygn. ST 24; ST 25

BOURDALOUE LUDWIK
Myśli Święte do dostąpienia zbawienia y przyzwoitey każdego stanowi doskonałości nabycia służące w rozmaitych materyach religii i dobrych obyczaiów ułożone przez... w francuskim języku we twóch tomikach wydane a na oyczysty język przez X. Jerzego Devina tegoż Zakonu kapłana przelożone.
Kalisz 1770 Druk. J.K.M. i Rzec.-Pltey Col. 16o s. 451, nlb. 3.
Sygn. ST 17

BOURDALOUE LUDWIK
Swięty Jan Chrzciciel przysłaniec Chrystusa Jezusa sposobiący świat do przyiscia Messyasza, przez opowiadanie pokuty i ćwiczenie się w potrzebnych cnotach na godne Jego przyięcie, albo zebranie krotkich kazań na cały adwent. A przez Jerzego Dewina z franc. Języka na polski przełożone. Kalisz 1769 Druk. J.K.M. i Rzpltey 16o s. nlb. 6, 385, nlb. 3.
Sygn. ST 26

BUDOWANIE
Budowanie wieyskie : dziedzicom dobr y possessorom toż wszystkim, iakążkolwiek zwierzchność po wsiach y miasteczkach maiącym [...]. – Wyd. 2.
Warszawa : nakł. Michała Grőlla, 1793. – XXXVI, 488 s. ; 16 cm + 11 k. Planów budowlanych.
Sygn. ST 54

DRYKOWSKI SZYMON
Kazania w dwoch tomikach potroyone tak na adwent, jak i na post wielki, także i inne potoczne przez... mowione. T. 1-2.
Kalisz 1785 Druk J.O.Xiążęcia Jmci Prymasa Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego 16o
T. 1 s. nlb. 8, 316
T. 2 s. nlb. 9, 304.
Sygn. T. 1 ST 14; T. 2 ST 23

GENEALOGISCHER
Genealogischer Calender auf das Jahr 1781 mit gezieret und mit genehmhaltung dr Kőnigl. Academie Wissenschaften zu Berlin herausgegeben. Berlin : Kőnigl. Academie der Wissenschaften, 1781. – 192 s. : 1 Landkarte, tab. ; 11 cm.
Sygn. ST 52

GŁOWACKI IGNACY [Gladius Evaginatus] pro Defensione immunitatis ecclesiasticae. Seu immunitatis ecclesiastica Jure tum Divino tum Humano in aliquibus etiam statutis Regni Poloniae Advertus Impugnatore tuos propugnata.
Kalisz 1725 Typis Collegii Karnkoviani Societatis Jesu 16o s. 25, nlb. 2.
Sygn. ST 50

HABERKORN JÓZEF
Kazania na niedziele całego roku z rożnych sławnych kaznodzieiow zebrane. Krotko ułozone i do ewangelii niedzielnych przystosowane przez... a teraz z niem. Na oyczysty język przełożone przez Wawrzeńca Dunina. Na rok II. Kalisz 1785 Druk. Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego 16o
Cz. 1 s. nlb. 12, 468
Cz. 2 s. nlb. 8, 513.
Sygn. Cz. 1 ST 27; Cz. 2 ST 28

HARTUNG PHILIPPO P.
Philippicae sive investivae LX in notorios peccatores pro singvilis totius anni dominicis. Authore...
Calissia 1688 Typis Col. Soc. Jesu 16o s. nlb. 10, 244, 276, 99, nlb. 20.
Sygn. ST 3

HERTZIG FRANCISCO P.
Manuale parochi seu Methodus compendiosa Munus parochi Apostolicum rite obeundi. In commodum praesertim pie ad illud aspirantium concinnata...
Calissia 1737 Typis Coll. Soc. Jesu 16o s. 356, nlb. 50.
Sygn. ST 13

HISTORYA
Historya Jana Chodkiewicza Wojewody Wileńskiego Hetmana Wielkiego W.X.L. T. 1. Warszawa : Druk. Nadworna J.K.Mci, 1781. – 425 s. ; 20 cm.
Sygn. ST 56 JURKIEWICZ NARCELLI X
Kazania postne y jnne w Katedrze warszawskiey y gdzieindziey miane przez... Franciszkana roku pańskiego 1770 do druku podane. Kalisz 1770 Druk J.K.M. Rzyczypltey in Coll. Soc. Jesu 16o s. 269, nlb. 2.
Sygn. ST 7

KOCZOROWSKI FRANCISZEK
Slonce aquinatyczne Tomasz S. doktor anielski w biegu życia Swego, świat cały a po zachodzie niebo oswiecaiące w 5 kazaniach przez... Soc. Jesu theologa, prześwietnemu audytorowi z ambony kaznodzieyskiey w kościele WW. OO. Dominikanów pokazane.
Kalisz 1738 Druk. Colleg. Soc. Jesu 16o s. nlb. 4, 138.
Sygn. ST 29

KRASSET JAN
Uwagi chrzesciianskie na wszystkie dni całego roku stosujące się do wszystkich niedziel ewangelii przez... Socie. Jesu w francuskim językuwydane a teraz na oyczysty język przełożone y na pięć częsci podzielone roku pańskiego 1767. Cz. 1-4
Kalisz 1767 Druk. J.K.M. Collegium Societatis Jesu 16o Cz. 1 s. 364, nlb. 5, 29 Cz. 3 s. 332, nlb. 3, 42 Cz. 4 s. 332, 43
Sygn. Cz. 1 ST 15; Cz. 3 ST 4; Cz. 4 ST 22

KWIATKIEWICZ JAN P.
Suada Civilis. Huius qui genio et Nostratis Politiae ingenio. Per... Accomodata. Calissia 1672 Typis Collegij Soc. Jesu 16o s. nlb. 10, 298.
Sygn. ST 20

LA FITAU [Pierre Francois]
Zbior krotki kazań postnych nayprzewielebnieyszego imci Xiędza... sławnego biskupa i kaznodziei francuskiego. Na oyczysty język przełożył X. K. Gołecki S. T. T. 1 Kalisz 1784 Druk J.O.Xcia Jmci Prymasa Arcybiskupa Gnieźnieńskiego 16o s. nlb. 4.
Sygn. ST 21

WIELOWIEJSKI STEFAN
Nowe żywoty Świetych, dotąd polskim ięzykiem nie wydane. Cudownego w Świetych swoich Boga sławiące [...] / przez W. X. Stefana Wielewieyskiego wydane.
Kalisz : Druk Collegium Soc. Jesu, 1736. – 1237 s. ; 32 cm
Sygn. ST 58

PŁOCHOCKI JOZEF
Kazania ku czci Józefa Swiętego pisane y u nog Jego przy cudownym Obrazie w Kollegiacie Kaliskiey w roku 1781 [...].
Kalisz 1781 Druk. J.K.M. i Rzeczypltey 16o s. nlb. 14, 672.
Sygn. ST 2

PUSTYNIA
Pustynia duchowna na ieden dzień każdego miesiąca wydana francuskim językiem przez iednego Societatis Jesu kapłana, potym na polski język dla zbawiennego ludziom wszelkiey kondycyi pożytku przelożona y z dozwoleniem zwierzchności Duchowney do druku podana.
Kalisz 1745 Druk. Collegium Societatis Jesu 16o s. nlb. 14, 312, nlb. 4.
Sygn. ST 9

RUGGIERI MIKOŁAJ X.
Medytacye dla oczyszczenia y poprawienia życia kaplańskiego bardzo pożyteczne, napisane przez Xiędza... Zakonu Pii Poerarii nazwanego wszystkim duchownym do rozmyślania...
Kalisz 1763 Druk J.K.M. Kollegium Soc. Jesu 16o s. 423, nlb. 1.
Sygn. ST 6

SEGAUD DE W.
X Krótkie zebranie wszystkich kazań... Societatis Jesu, z francuskiego zebrane i na oyczysty język przełożone przez X. Wawrzeńca Dunina S.J. roku p. 1784.
Kalisz 1784 Druk. J.O.Xcia JMc Prymasa Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego 16o s. 474, nlb. 4.
Sygn. ST 8; ST 18

SPIKNIENIE
Spiknienie burgofontskie samym swoim wykonaniem jawnie dowiedzione, czyli prawdaziwe ułożenie jansenizmu y wyjawienie taiemnicy nieprawosci rzecz nayprzod napisana po francuzku, zaś przelożona po łacinie, wydrukowana w Auszpurgu a teraz po polsku dla przestrogi prawowiernych przez W. Imci X. Rafała Skrzyneckiego wydana.
Kalisz 1783 Druk Prymasa Arcy Biskupa Gnieźnieńskiego 16o T. 1 Cztery pierwsze części zawierający s. nlb. 24, 538
Sygn. ST 30

SZCZANIECKI STEFAN
Kazanie przy pierwszym solennym dziękczynieniu za dekret kanonizacyi B. Stanisława Kostki Societatis Jesu... Kalisz 1715 Druk. Kollegium Societatis Jesu 4o s. nlb. 34. Sygn. ST 12 [sprawdzić który wariant u Bielskiej]

UBERMANOWICZ SEBASTYAN
Religia i cnota chrzescianska pokaznodzieysku wykladana przez... teologa i kaznodzieię krolewskiego. Kalisz 1766 Druk. J.K.M. Collegii Societatis Jesu 16o Cz. 1 ks. 4 s. 16, 547, nlb. 4.
Sygn. ST 31

UBERMANOWICZ SEBASTYAN Religia i cnota chrzesciańska po kaznodziejsku wykładane przez wielebnego ksiedza... Societatis Jesu, teologa i kaznodzieię krolewskiego do druku podane. Z dozwoleniem zwierzchności Duchowney.
Kalisz 1769 Druk. J.K.M. 16o Cz. 2 ks. 3 s. 815, nlb. 7. Sygn. ST 16

WIELOWIEYSKI MICHAŁ
Ćwiczenia duchowne świetego Ignacego Loyoli czteroniedzielne. To jest: Ofundamencie, drodze oczyszciającey i o wszystkich tajemnicach życia, Męki, uwielbienia Jezusowego, naukami świętych oyców a osobliwie S. Tomasza Akwinu rozwiedzione. Na pożytek bogomyślnych i kaznodzieiów, przez Wielebnego Xsiędza... Soc. Jesu, teologa.
Kalisz 1768 Druk J.K.M. Coll Soc Jesu 16o s. nlb. 314.
Sygn. ST 5
ZACHARYASIEWICZ GRZEGORZ
Kazania na wszystkie uroczyste w roku święta po większey części przeciw gorszącym teraźnieyszego wieku zdaniom przystosowane przez... napisane, mowione i do druku podane w 2 tomikach.
Kalisz 1776 Druk. J.K.M. i Rze-pltej 16o T. 1 s. nlb. 40, 448, 54, nlb. 6 T. 2 s. 475, 53, nlb. 4.
Sygn. T. 1 ST 32; T. 2 ST 33

ZAŁUSKI ANDRZEJ CHRYZOSTOM
Kazania / Andrzej Chryzostom Załuski Kraków : Franciszek Cezary J.K.M. Typogr., 1691. – [44]s. ; 19 cm Zawiera 3 kazania. – Na s. tyt. pieczęć: D. Rzepiszew, gub. Kaliska, st. Poczt. Szadek. – Egz. uszk.; brak k.tyt. Sygn. ST 55
ZEGAR
Zegar Monarchów z życia M[arka] Aureliusza Cesarza Rzymskiego przez J.W.X. Antoniego Guevara biskupa Accitańskiego, Karola V. Cesarza Chrześcijańskiego [...] / przeł. [z łac.] przez Antoniego Felixa Roszkowskiego.
Wilno : Księgarnia JKM XX Bazylianow, 1773. – 680, [6]s. ; 18 cm.
Sygn. ST 53

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14