Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI
26.03.2015R.

   

 

Dnia 26 marca 2015 r., w siedzibie PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, odbyła się konferencja z udziałem dr. Michała Zająca, pracownika Instytutu Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, nt. Czytelnicy oporni w bibliotece. Zjawisko – metody pracy – dobór literatury.

W konferencji uczestniczyli nauczyciele, pracujący w bibliotekach szkolnych, w Kaliszu i powiecie kaliskim, którzy są członkami  Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy. Prezentacja dr. Michała Zająca spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Po wykładzie wywiązała się żywa dyskusja o roli bibliotekarza szkolnego i uczniów – młodych „opornych” czytelników. Kolejnym punktem konferencji była prezentacja dr. Bogumiły Celer, pracownika  Książnicy Pedagogicznej, która przedstawiła działalność Książnicy, jej rolę w środowisku oraz funkcje jakie spełnia.

Na zakończenie spotkania autor książki „Brudnopis”, pan Tomasz Kubis, nauczyciel gimnazjum kaliskiego, zaprezentował swoją powieść i zachęcił do jej przeczytania. Konferencja była także okazją do pokazania gościom nowej siedziby Książnicy Pedagogicznej. Uczestnicy zwiedzili Czytelnię oraz Dział Zbiorów Specjalnych. Obejrzeli wystawę: Książka w grafice i karykaturze Janusza Motylskiego, zapoznali się z pracą wypożyczalnię. Na zakończenie ekspozycja „Dawnej ławy czar” przybliżyła czasszkoły z lat sześćdziesiątych.


 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 766 77 54
Czytelnia
(62) 767 68 83

Biblioteki Pedagogiczne Wielkopolski


1. PBP Konin
2 PBP Poznań
3 Centrum Doskonalenia Nauczycieli BP w Pile
4 Centrum Doskonalenia Nauczycieli PBP w Lesznie
PBP Książnica Pedgogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14