Nowości wydawnicze
Nowości wydawnicze

Czy Afryka
Czy Afryka jest krajem? / [aut. Mamadou Diouf i in.].- Warszawa :Fundacja "Afryka Inaczej", 2011.
Hasła przedmiotowe: Edukacja międzykulturowa - metody - poradnik, Afryka - geografia - poradnik, Afryka - historia - poradnik
Sygnatura: II 158459

Edukacja
Edukacja regionalna na I etapie kształcenia - twórczy rozwój dziecka / Iwona Bobińska [i in.] ; pod red. Małgorzaty Gogolewskiej-Tośki.- Rzeszów : "Fosze", 2012.
Hasła przedmiotowe: Edukacja regionalna - metody - nauczanie początkowe - scenariusze zajęć, Nauczanie zintegrowane - scenariusze zajęć, Scenariusze zajęć do nauczania początkowego
Sygnatura: II 158698

Smolak-Chirkowska Teresa
Drogi kariery : jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży / Teresa Smolak-Chirkowska, Aleksander Hauziński, Marcin Łaciak.- Warszawa : "Scholar", 2011.
(Zastosowania Psychologii)
Hasła przedmiotowe: Kariera - planowanie, Młodzież - praca, Poradnictwo zawodowe
Sygnatura: II 158843

Cieślicka Mirosława
Korygowanie wad postawy poprzez zabawy w wodzie / Mirosława Cieślicka, Mirosława Śmiglewska, Mirosława Szark-Eckardt.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011.
Hasła przedmiotowe: Dziecko - rozwój fizyczny - korekcja - podręcznik akademicki, Gimnastyka korekcyjna - podręcznik akademicki, Pływanie lecznicze - podręcznik akademicki
Sygnatura: II 158336, II 158450

Wczesna
Wczesna interwencja i wspomaganie małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbaray Winczury.- Wyd. 3.- Kraków : "Impuls", 2011.
Hasła przedmiotowe: Dziecko - rozwój psychofizyczny - korekcja - podręcznik
Sygnatura: II 158539

Cywińska Małgorzata
Konflikty interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym w projekcjach i sądach dziecięcych / Małgorzata Cywińska.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004.
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  ISSN 0083-4254 ; nr 123)
Hasła przedmiotowe: Dziecko - psychologia, Konflikt - psychologia, Stosunki interpersonalne
Sygnatura: II 158887

Desmurget Michel
Teleogłupianie : o zgubnych skutkach oglądania telewizji (nie tylko przez dzieci) / Michel Desmurget ; przeł. Ewa Kaniowska.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2012.
Hasła przedmiotowe: Telewizja - a wychowanie, Telewizja - psychologia, Telewizja - socjologia, Telewizja - wpływ na zdrowie
Sygnatura: II 158987

Goszczyńska Maryla
Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji : o socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży / Maryla Goszczyńska, Sabina Kołodziej, Agata Trzcińska.- Warszawa : Difin, 2012.
(Engram)
Hasła przedmiotowe: Dziecko - socjologia - Polska - od 1989 r, Edukacja ekonomiczna - metody, Edukacja ekonomiczna - socjologia - Polska - od 1989 r, Młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r
Sygnatura: II 158922

Gunia Grażyna
Wprowadzenie do logopedii / Grażyna Gunia, Viktor Lechta.- Kraków : "Impuls", 2011.
Hasła przedmiotowe: Logopedia

Sygnatura: II 158837

Jabłonowska-Ratajska Zofia
Walca tańczyłam najlepiej z panien... : karnawałowe anegdoty i zwyczaje / Zofia Jabłonowska-Ratajska.- Warszawa : "Trio", 2012.
Hasła przedmiotowe: Karnawał - Polska - 20-21 w, Obyczaje - Polska - 20-21 w, Zabawy taneczne - Polska - 20-21 w, Pamiętniki polskie - 20-21 w. - antologia
Sygnatura: II 158674

Prawne,
Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie. T. 1 / red. nauk. Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk ; [Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu].- Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011.
Hasła przedmiotowe: Prawo rodzinne - Polska, Rodzina - etyka, Wychowanie w rodzinie - katolicyzm, Wychowanie w rodzinie - socjologia - Polska - od 1989 r
Sygnatura: II 158645

Prawne,
Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie. T. 2 / red. nauk. Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk ; [Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu].- Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011.
Hasła przedmiotowe: Prawo rodzinne - Polska, Rodzina - etyka, Wychowanie w rodzinie - katolicyzm, Wychowanie w rodzinie - socjologia - Polska - od 1989 r
Sygnatura: II 158646

Kirenko Janusz
Współczesny nauczyciel : studium wypalenia zawodowego / Janusz Kirenko, Teresa Zubrzycka-Maciąg.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
Hasła przedmiotowe: Nauczyciele - psychologia, Nauczyciele - praca, Wypalenie zawodowe, Lubelskie, województwo (od 1999) - szkolnictwo i oświata
Sygnatura: II 158966

Kobes Paweł
Prawnokarne i administracyjnoprawne aspekty przemocy w rodzinie / Paweł Kobes ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.- Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2011.
Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - prawo - Polska, Przestępstwo przeciw rodzinie i opiece - Polska
Sygnatura: II 158959

Kordziński Jarosław
Zarządzanie rozwojem szkoły / Jarosław Kordziński.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.
Hasła przedmiotowe: Oświata - prawo - Polska - poradnik, Szkolnictwo - organizacja - Polska - od 2001 r. - poradnik, Szkolnictwo - zarządzanie - Polska - od 2001 r. - poradnik
Sygnatura: II 158863

Kowalewska Barbara
Mam czas dla dziecka : pedagogika waldorfska dla najmłodszych : propozycja alternatywnej kultury wychowania w domu, przedszkolu i w żłobku / Barbara Kowalewska ; wstęp Bogusław Śliwerski.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
(Pedagogika Waldorfska)
Hasła przedmiotowe: Dziecko - rozwój psychofizyczny - poradnik, Pedagogika waldorfska - podręcznik akademicki
Sygnatura: II 158555, II 159228

Krzyżowska Teresa
Moje dziecko : strateg czy organizator / Teresa Krzyżowska.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012.
Hasła przedmiotowe: Dziecko - rozwój psychofizyczny
Sygnatura: II 158911

Kubitsky Jacek
Psychologia migracji / Jacek Kubitsky.- Warszawa : "Difin", cop. 2012.
(Engram)
Hasła przedmiotowe: Komunikacja międzykulturowa, Migracje - psychologia, Migracje - socjologia, Stres - psychologia
Sygnatura: II 158854

Terapia
Terapia w służbie sztuki - sztuka w służbie terapii / red. nauk. Alicja Kuczyńska, Marcin Czub.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011.
Hasła przedmiotowe: Arteterapia
Sygnatura: II 158944

Kuszak Kinga
Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym / Kinga Kuszak.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006.
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  ISSN 0083-4254 ; nr 130)
Hasła przedmiotowe: Dziecko - psychologia, Samodzielność (psychol.)
Sygnatura: II 158884

Lachowska Bogusława
Praca i rodzina : konflikt czy synergia : konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi - uwarunkowania i znaczenie dla jakości życia kobiet i mężczyzn / Bogusława Lachowska ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych].- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.
Hasła przedmiotowe: Praca - a rodzina - Polska - 21 w, Rodzina - socjologia - Polska - 21 w
Sygnatura: II 158985

Nowe społeczne
Nowe społeczne wymiary dzieciństwa / pod red. nauk. Beaty Łaciak.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2011.
Hasła przedmiotowe: Dziecko - socjologia - Polska - od 2001 r
Sygnatura: II 158642

Łagoda Krzysztof
Vademecum interwencji policyjnych : interwencje od A do Z : podręcznik dla policjantów / [Krzysztof Łagoda, Robert Częścik].- Wyd. 8 popr. i uzup., stan prawny na 30 czerwca 2009 r.- Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010.
Hasła przedmiotowe: Interwencje policyjne - podręcznik akademicki, Interwencje policyjne - prawo - Polska - podręcznik akademicki, Policja - metody - podręcznik akademicki
Sygnatura: II 158708

Niemczyńska Aleksandra
Kino kobiet? : pomiędzy romantyzmem a feminizmem : adaptacje powieści Jane Austen lat dziewięćdziesiątych / Aleksandra Niemczyńska.- Kraków : "Avalon", 2011.
Hasła przedmiotowe: Austen, Jane (1775-1817) - adaptacje filmowe, Adaptacja filmowa - historia - Stany Zjednoczone, Adaptacja filmowa - historia - Wielka Brytania, Film amerykański - historia - od 1989 r, Film angielski - historia - od 1989 r, Powieść angielska - adaptacje filmowe, Powieść angielska - historia - 18-19 w
Sygnatura: II 158866

Oczkoś Mirosław
Sztuka poprawnej wymowy czyli O bełkotaniu i faflunieniu / Mirosław Oczkoś.- Warszawa : Wydawnictwo RM, 2007.
Hasła przedmiotowe: Język polski - wymowa - ćwiczenia i zadania
Sygnatura: II 158545

Opieka
Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego : diagnoza i kierunki rozwoju / red. nauk. Renata Szczepanik, Joanna Wawrzyniak.- Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012.
Hasła przedmiotowe: Niedostosowanie społeczne - zapobieganie - Polska - od 1989 r, Opieka społeczna - Polska - od 1989 r, Pedagogika resocjalizacyjna - Polska - od 1989 r, Sieroctwo społeczne - zapobieganie - Polska - od 1989 r
Sygnatura: II 158913

Orwell George
Brak tchu / George Orwell ; przeł. z ang. Bartłomiej Zborski.- Warszawa : "Bellona", cop. 2012.
Hasła przedmiotowe: Powieść angielska - 20 w
Sygnatura: II 158656

Dysleksja
Dysleksja rozwojowa : fakt i tajemnica w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej / pod red. nauk. Marii Bogumiły Pecyna ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.- Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2011.
(Monografie i Opracowania)
Hasła przedmiotowe: Dysleksja i dysgrafia - diagnostyka, Dziecko - rozwój psychofizyczny
Sygnatura: II 158972

Edukacja
Edukacja regionalna : poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej / pod red. Zofii Piwońskiej ; [aut. Andrzej Łobaza, Bożena Magoń, Zofia Piwońska].- Rzeszów : "Fosze", 2001.
Hasła przedmiotowe: Edukacja regionalna - metody - szkoły podstawowe - poradnik

Sygnatura: II 138683, II 158697

Półtorak Małgorzata
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji / Małgorzata Półtorak.- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.
Hasła przedmiotowe: Czytanie - nauczanie - efektywność - podręcznik, Dziecko - rozwój psychofizyczny - podręcznik, Pisanie - nauczanie - efektywność - podręcznik
Sygnatura: II 158916, II 158938

Pruszak Tomasz Adam
O ziemiańskim świętowaniu : tradycje świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy / Tomasz Adam Pruszak ; wybór zdj. Barbara Chmielarska-Łoś ; projekt graf. Zbigniew Karaszewski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2011.
Hasła przedmiotowe: Boże Narodzenie - etnografia - Polska - 19-20 w, Wielkanoc - etnografia - Polska - 19-20 w, Ziemiaństwo - kultura - Polska - 19-20 w
Sygnatura: II 158779

Psychologia
Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Kowalik.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
Hasła przedmiotowe: Nauczyciele - psychologia - podręcznik akademicki, Psychologia wychowawcza - podręcznik akademicki, Uczniowie - psychologia - podręcznik akademicki
Sygnatura: II 158782

Pudełko Marek
Prawdziwa histori@ Internetu / [Marek Pudełko].- Piekary Śląskie : Itstart, 2011.
Hasła przedmiotowe: Internet - wydawnictwa popularne
Sygnatura: II 158546

Kaliska Zofia
Scenariusze teatrzyków dla szkół : historia Polski i świata / Zofia Kaliska.- Białystok : "Printex", 2011.
Hasła przedmiotowe: Scenariusze imprez szkolnych
Sygnatura: II 158671

Stetkiewicz Lucyna
Kulturowi wszystkożercy sięgają po książkę : czytelnictwo ludyczne jako forma uczestnictwa w kulturze literackiej / Lucyna Stetkiewicz.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
(Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Hasła przedmiotowe: Czytelnictwo - socjologia, Literatura - socjologia
Sygnatura: II 158933

Szwajkowska Elżbieta
Rymowanki na trzy szeregi logopedyczne : ciszący, syczący, szumiący / Elżbieta Szwajkowska, Witold Szwajkowski.- Gdańsk : "Harmonia", 2012.
Hasła przedmiotowe: Język polski - wymowa, Mowa - korekcja, Poezja dziecięca polska - 21 w
Sygnatura: II 158871

Teitelbaum Osnat
Czy moje dziecko ma autyzm? : jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu / Osnat Teitelbaum, Philip Teitelbaum ; przekł. Sylwia Pikiel.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia Universalis, 2012.
Hasła przedmiotowe: Autyzm - pediatria - poradnik
Sygnatura: II 158928

Wiśniewska-Białas Hanna
Wpływ języka angielskiego na polszczyznę blogów / Hanna Wiśniewska-Białas.- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011.
Hasła przedmiotowe: Język angielski - a język polski - słownictwo - od 1989 r, Język polski - słownictwo - od 1989 r, Język polski - wyrazy obce, Blogi - Polska
Sygnatura: II 158806

Zielińska Monika
Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem / Monika Zielińska.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.
(Behawioryzm dla Nauczycieli)
Hasła przedmiotowe: Dziecko trudne - psychologia, Terapia behawioralna, Zachowanie - korekcja
Sygnatura: II 158930

Zubrzycka-Maciąg Teresa
Wychowanie w szkole : wskazówki dla nauczycieli / Teresa Zubrzycka-Maciąg, Danuta Wosik-Kawala.- Wyd. nowe.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
Hasła przedmiotowe: Nauczyciele - a uczniowie - podręcznik, Uczniowie - wychowanie - podręcznik
Sygnatura: II 158967

Zwoliński Andrzej
Krzywdzone dzieci : zagrożenia współczesnego dzieciństwa / Andrzej Zwoliński.- Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012.
Hasła przedmiotowe: Dziecko maltretowane, Dziecko seksualnie wykorzystywane
Sygnatura: II 158932

Archiwum: 10.2012

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 766 77 54
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedgogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul.Nowy Świat 13
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14