Nowości wydawnicze
Nowości wydawnicze

1. Agora czy Hyde Park ? : Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych / red. Łucja Kapralska, Bożena Pactwa.- Kraków : "Nomos", 2010.
Hasła przedmiotowe: Internet - komunikacja społeczna, Internet - socjologia, Mniejszości (socjol.)
Sygnatura: II 158308

2. Aktywny senior : zbiór gier rekreacyjnych dla osób starszych / Jan Strugarek, Jakub Wieczorek ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
Hasła przedmiotowe: Gry i zabawy ruchowe, Ludzie starzy - kultura fizyczna, Ludzie w wieku średnim - kultura fizyczna
Sygnatura: II 158166

3. Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich : Uniwersytet Wrocławski w ECArTE / red. nauk. Wita Szulc ; przy współpr. Mirosławy Furmanowskiej, Joanny Gładyszewskiej-Cylulko.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010.
Hasła przedmiotowe: Europejskie Konsorcjum Edukacji w Arteterapii, Arterapia, Arteterapia - szkolnictwo wyższe - Europa
Sygnatura: II 158203

4. Dylematy współczesnej edukacji / red. nauk. Józef Górniewicz.- Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007.
Hasła przedmiotowe: Pedagogika
Sygnatura: II 158167

5. Dzieci TV / [pseud.] Andrzej Te.- Warszawa : "Jirafa Roja", 2011.
Hasła przedmiotowe: Opowiadanie polskie - 21 w
Sygnatura: I 25189

6. Dziecko i dwa domy / Sylvie Cadolle ; [tł. Magdalena Zinserling, konsultacja pol. Jarosław Polanowski].- Warszawa : Hachette Polska, cop. 2007.
(Moje Dziecko)
Hasła przedmiotowe: Dziecko - psychologia - wydawnictwa popularne, Małżeństwo - psychologia - wydawnictwa popularne, Rozwód - psychologia - wydawnictwa popularne
Sygnatura: I 25244

7. Edukacja : równość czy jakość ? / red. nauk. Joanna Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
(Komunikacja Społeczna w Edukacji)
Hasła przedmiotowe: Komunikacja społeczna - szkolnictwo, Nierówności społeczne - a oświata, Szkolnictwo - socjologia - Polska - od 2001 r
Sygnatura: II 158309

8. Edukacja jako troska o nadzieję człowieka / Anna Murawska.- Wyd. 1 (dodr.).- Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011.
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński  ISSN 0860-2751 ; t. 771 (697))
Hasła przedmiotowe: Nadzieja - filozofia, Pedagogika - filozofia
Sygnatura: II 157961

9. Employer branding : budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku / Marek Kozłowski.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.
(HR - Wolers Kluwer Polska)
Hasła przedmiotowe: Kultura organizacyjna, Wizerunek przedsiębiorstwa, Zarządzanie
Sygnatura: II 158169

10. Ewaluacja a jakość edukacji : koncepcje, doświadczenia, kierunki praktycznych rozwiązań / red. Grzegorz Michalski.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.
Hasła przedmiotowe: Nauczanie - efektywność
Sygnatura: II 158170

11. Gender w społeczeństwie polskim / pod red. Krystyny Slany, Justyny Struzik, Katarzyny Wojnickiej.- Kraków : "Nomos", 2011.
Hasła przedmiotowe: Kobieta - socjologia - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne, Płeć - socjologia - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne
Sygnatura: II 158310

12. Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego / red. Jan Maciejewski.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 38)
Hasła przedmiotowe: Policja - socjologia - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne, Wojsko - socjologia - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne
Sygnatura: II 157974

13. Kreatywny nauczyciel - wskazówki i rozwiązania : biologia i przyroda / pod red. Katarzyny Potyrały.- Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.
Hasła przedmiotowe: Biologia - nauczanie - metody aktywizujące - scenariusze zajęć, Scenariusze zajęć
Sygnatura: II 158215

14. Kto im dał skrzydła : uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001-2010) / Dariusz Nowacki.- Katowice : "Śląsk", 2011.
Hasła przedmiotowe: Literatura polska - historia - od 2001 r
Sygnatura: II 158216

15. Mały intruz / Claudio Risé ; przeł. Paweł Borkowski.- Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2010.
Hasła przedmiotowe: Dziecko - antropologia społeczna, Aborcja - krytyka - katolicyzm, Rodzina - katolicyzm, Życie - teologia - katolicyzm
Sygnatura: I 25243

16. Miłości wielkich kompozytorów / Fritz Spiegl ; [tł.] Ewa Pankiewicz.- Warszawa : Philip Wilson, 1999.
Hasła przedmiotowe: Kompozytorzy europejscy - 18-20 w, Życie seksualne - Europa - 18-20 w
Sygnatura: II 158042

17. Nauka o uzależnieniach : od neurobiologii do skutecznych metod leczenia / Carlton K. Erickson ; przeł. Jerzy Vetulani.- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010.
Hasła przedmiotowe: Nałóg - podręcznik akademicki
Sygnatura: II 158295, II 158311

18. O kompetencjach współczesnych wychowawców : perspektywa praktyki edukacyjnej / red. Dariusz Zając.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.
Hasła przedmiotowe: Pedagogika, Wychowawstwo
Sygnatura: II 157963

19. Obrazy starości : rysowane przeżyciami seniorów / Jerzy Halicki.- Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010.
Hasła przedmiotowe: Ludzie starzy - Polska - od 1989 r
Sygnatura: II 158313

20. Obywatelstwo wielopoziomowe : status jednostki w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej / Adam Bodnar.- Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2008.
Hasła przedmiotowe: Obywatelstwo - prawo wspólnotowe europejskie, Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
Sygnatura: II 158056

21. Poradnik autora, tłumacza i redaktora / Barbara Osuchowska.- Wyd. 2 popr.- Warszawa : "Exit", 2011.
Hasła przedmiotowe: Dziennikarstwo - poradnik, Edytorstwo - poradnik, Przekłady - poradnik
Sygnatura: II 158140

22. Porozmawiajmy o problemach ... : scenariusze lekcji wychowawczych - szkoła podstawowa / Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011.
Hasła przedmiotowe: Godzina wychowawcza - metody - szkoły podstawowe - scenariusze zajęć, Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
Sygnatura: II 158297

23. Przestrzeń rekreacji dziecka w mieście / Anna Pawlikowska-Piechotka.- Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2011.
Hasła przedmiotowe: Ogrody jordanowskie, Place zabaw, Warszawa - Żoliborz - parki i ogrody
Sygnatura: II 158155

24. Razem damy sobie radę! : w drodze do zintegrowanego społeczeństwa / Maria Chodkowska.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.
(Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna)
Hasła przedmiotowe: Nauczanie zintegrowane, Wychowanie przedszkolne
Sygnatura: II 158180

25. Różnorodne formy zatrudnienia / Janusz Wiśniewski.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010.
Hasła przedmiotowe: Praca czasowa - prawo - Polska, Przedsiębiorstwo jednoosobowe - prawo - Polska, Telepraca - prawo - Polska
Sygnatura: II 158181

26. Samorząd uczniowski nie bibelot : ściągawka dyrektora gimnazjum / Lucyna Bojarska.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.
Hasła przedmiotowe: Dyrektor - szkolnictwo - poradnik, Samorząd szkolny - poradnik
Sygnatura: II 157966

27. Savoir-vivre w administracji / Grzegorz Myśliwiec.- Warszawa : Infor Ekspert, 2010.
Hasła przedmiotowe: Administracja - etyka - poradnik, Kultura pracy - poradnik, Obyczaje towarzyskie - poradnik
Sygnatura: II 157981, II 158158

28. Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych / Zenon Gajdzica.- Kraków : "Impuls"; Katowice: Uniwersytet Śląski, 2011.
Hasła przedmiotowe: Dziecko niepełnosprawne - nauczanie - Polska - od 2001 r, Kształcenie integracyjne - Polska - od 2001 r, Nauczyciele - a uczniowie - Polska - od 2001 r
Sygnatura: II 158183


29. Sztuka jako przestrzeń edukacyjna : teoria i praktyka / red. Maria Jabłońska.- Wrocław : Towarzystwo Kultury Czynnej : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011.
Hasła przedmiotowe: Sztuka - a wychowanie, Wychowanie estetyczne, Arteterapia, Sztuka - stosowanie - nauczanie, Praca kulturalno-oświatowa
Sygnatura: II 158126

30. Świat zabaw : narodziny nowego wieku ludycznego / James E. Combs ; przekł. Olga Kaczmarek ; posł do wyd. pol. Agata Chałupnik.- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
(Dromena)
Hasła przedmiotowe: Gry i zabawy - antropologia społeczna - podręcznik akademicki, Gry i zabawy - filozofia - podręcznik akademicki
Sygnatura: II 158305

31. Terapia śmiechem : całkiem poważna książka o śmiechu : teoria i scenariusze zabaw : serce i humor / Charmaine Liebertz ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Rykowska].- Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2011.
Hasła przedmiotowe: Leczenie - metody niekonwencjonalne, Optymizm - psychologia, Śmiech - psychologia, Scenariusze zajęć
Sygnatura: I 25212

32. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych / Ewa Domagała-Zyśk, Katarzyna Karpińska-Szaj.- Kraków : "Impuls", 2011.
Hasła przedmiotowe: Dziecko głuche - nauczanie - poradnik, Języki - nauczanie - metody - poradnik, Młodzież głucha - nauczanie - poradnik
Sygnatura: II 158185

33. Widzieć, wiedzieć : wybór najważniejszych tekstów o dizajnie / red. Przemek Dębowski, Jacek Mrowczyk ; [aut.] Barringer [i in.].- Kraków : "Karakter", 2011.
Hasła przedmiotowe: Wzornictwo przemysłowe - projekty, Grafika użytkowa
Sygnatura: II 158227

34. Wstęp do metod i technik badań społecznych / Janusz Sztumski.- Wyd. 7 zm. i uzup.- Katowice : "Śląsk", 2010.
Hasła przedmiotowe: Socjologia - metody - podręcznik akademicki
Sygnatura: II 158222

35. Z teorii i praktyki edukacji dziecka : inspiracje dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej / red. Krystyna Gąsiorek.- Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  ISSN 0239-6025 ; nr 585)
Hasła przedmiotowe: Dziecko - rozwój psychofizyczny, Nauczanie początkowe, Wychowanie przedszkolne
Sygnatura: II 157969

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 766 77 54
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedgogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul.Nowy Świat 13
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14