GROMADZIMY - OPRACOWUJEMY -  UDOSTĘPNIAMY- INFORMUJEMY - WSPOMAGAMY

O bibliotece

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych.

Kartezjusz 

Aby istnieli wielcy poeci, muszą być wielcy czytelnicy.
Walt Whitman

Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
Mikołaj Gogol

Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
Mikołaj Gogol

Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych. Czasem przeczytanie jakiejś książki stanowi o losie człowieka.
Ralph Waldo Emerson