GROMADZIMY - OPRACOWUJEMY -  UDOSTĘPNIAMY- INFORMUJEMY - WSPOMAGAMY

Dane adresowe

PBP KSIĄŻNICA PEDAGOGICZNA
IM. ALFONSA PARCZEWSKIEGO

UL. POŁUDNIOWA 62
62-800 KALISZ

Rok powołania Biblioteki - 1949


Wypożyczalnia:  telefon: (62) 767 68 83
Czytelnia:  telefon:    (62) 767 68 83
Sekretariat: telefon/fax: (62) 757 13 21
e-mail: biblioteka@kp.kalisz.pl

p.o. Dyrektor: mgr Justyna Biegańska
e-mail: j.bieganska@kp.kalisz.pl

Wicedyrektor: mgr Beata Sysiak
tel. (62) 757 13 21
e-mail: b.sysiak@kp.kalisz.pl

DZIAŁY

Dział gromadzenia, uzupełniania
i opracowania zbiorów

Kierownik: 
mgr Małgorzata Kołodziej
tel. (62) 767 68 58
e-mail: mal_kol@poczta.onet.pl

Dział udostępniania zbiorów
Kierownik:          
mgr Mariola Marciniak
tel. (62) 767 68 83
e-mail: mmarciniak@kp.kalisz.pl

Dział magazynów i konserwacji zbiorów
Kierownik:
mgr Marcin Mikołajczyk

tel. (62) 767 68 64 
e-mail: m.mikolajczyk@kp.kalisz.pl

Dział informacyjno-bibliograficzny (informatorium)
Kierownik:
mgr Henryka Karolewska
tel. (62) 767 68 83,
e-mail:
hkarolewska@interia.pl

Dział naukowo-wydawniczy
i doskonalenia zawodowego

Kierownik:
dr Elżbieta Steczek-Czerniawska
e-mail e.czerniawska@kp.kalisz.pl

Dział zbiorów specjalnych
Kierownik:
dr Bogumiła Celer
tel. (62) 767 68 58
e-mail: Bhana@interia.pl

Dział ekonomiczny
Główna Księgowa
Teresa Józefacka
tel. (62) 767 68 80
e-mail: gk@kp.kalisz.pl

Dział administracyjno-obsługowy
Referent ds. administracyjno-kadrowych
Marlena Baworowska
tel. (62) 757 13 21
e-mail: biblioteka@kp.kalisz.pl

FILIE KSIĄŻNICY

PBP Książnica Pedagogiczna
im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Filia w Jarocinie 

Kierownik:
mgr Aurelia Kodeniec

ul. Kościuszki 16
63-200 Jarocin 
tel. (62) 747 22 63,
e-mail
 kp.jarocin@kp.kalisz.pl

PBP Książnica Pedagogiczna 

im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Filia w Kępnie 

Kierownik:
mgr Stefania Brzezińska-Michalska

ul. Sienkiewicza 26
63-600 Kępno
tel. (62) 782 27 28,
e-mail kp.kepno@kp.kalisz.pl


PBP Książnica Pedagogiczna 

im. A. Parczewskiego w Kaliszu 

Filia w Krotoszynie 
Kierownik:
mgr Beata Urbańska

ul. Mickiewicza 11
63-700 Krotoszyn
tel. (62) 725 34 73,
e-mail kp.krotoszyn@kp.kalisz.pl


PBP Książnica Pedagogiczna 

im. A. Parczewskiego w Kaliszu 

Filia w Ostrowie Wielkopolskim 
Kierownik:
mgr Małgorzata Horodecka

ul. Limanowskiego 17
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. (62) 736 68 54,
e-mail kp.ostrow@kp.kalisz.pl


PBP Książnica Pedagogiczna 

im. A. Parczewskiego w Kaliszu 

Filia w Ostrzeszowie 
Kierownik:
mgr Maria Stagraczyńska

ul. Sikorskiego 19
63-500 Ostrzeszów
tel. (62) 730 30 09,
e-mail
 kp.ostrzeszow@kp.kalisz.pl


PBP Książnica Pedagogiczna 

im. A. Parczewskiego w Kaliszu 

Filia w Pleszewie  
ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew 
tel. (62)742 16 54,
e-mail
 kp.pleszew@kp.kalisz.pl