GROMADZIMY - OPRACOWUJEMY -  UDOSTĘPNIAMY- INFORMUJEMY - WSPOMAGAMY

Działy biblioteki

Dział gromadzenia, uzupełniania
i opracowania zbiorów

Kierownik
mgr Małgorzata Kołodziej
tel. (62) 767 68 58 
e-mail: mal_kol@poczta.onet.pl 

więcej...

Dział udostępniania zbiorów
Kierownik
mgr Mariola Marciniak
tel. (62) 767 68 83
e-mail: wypozyczalnia@kp.kalisz.pl

więcej...

Dział magazynów
i konserwacji zbiorów

Kierownik
mgr Marcin Mikołajczyk

tel. (62) 767 68 64 
e-mail: m.mikolajczyk@kp.kalisz.pl

więcej...

Dział informacyjno-bibliograficzny (informatorium)
Kierownik
mgr Henryka Karolewska
tel. (62) 767 68 83,
e-mail:
czytelnia@kp.kalisz.pl

więcej...

Dział naukowo-wydawniczy
i doskonalenia zawodowego

Kierownik
dr Elżbieta Steczek-Czerniawska
e-mail e.czerniawska@kp.kalisz.pl

Dział zbiorów specjalnych
Kierownik
dr Bogumiła Celer
tel. (62) 767 68 58
e-mail: zbiory.specjalne@kp.kalisz.pl

więcej...