GROMADZIMY - OPRACOWUJEMY -  UDOSTĘPNIAMY- INFORMUJEMY - WSPOMAGAMY

Publikacje pracowników biblioteki

Antczak Monika

1. Na marginesie Jubileuszu Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego

więcej

Brzezińska-Michalska S.

1. Podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego pod patronatem

więcej 

Celer Bogumiła

1. Motyw sakralny w ekslibrisie : z kolekcji Książnicy Pedagogicznej

więcej

Horodecka Małgorzata

1. Z kart życia i działalności Ostrowian: Stefana Rowińskiego i Mariana Grześczyka

więcej

Karolewska Henryka

1. Bibliografia historii Kalisza

więcej

Kmiecik Jolanta

1. Z kart życia i działalności Ostrowian

więcej

Kodeniec Aurelia

1. Związki Leona Kaczmarka z ziemią jarocińską

więcej

Kołodziej Małgorzata

1. Obraz życia kulturalnego Kalisza w „ABC Kaliskim”

więcej

Kozłowska Maria

1. Ksiądz Profesor Marian Banaszak (1926 –1997)

więcej

Kubiak Katarzyna

1. „Władysław Kościelniak – Artysta i Regionalista”

więcej

Maciejewska Iwona

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kaliszu

więcej

Marciniak Marianna

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kaliszu: informator

więcej

Pawnuk Krystyna

1. Bibliotekarze świętują : 8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

więcej

Stagraczyńska Maria

1. Ignacy Mieczysław Klimaszewski i Ostrzeszów

więcej

Steczek-Czerniawska E

1. Henryka Karolewska, Kaliska Jedniodniówka „Prosna” i krąg jej autorów

więcej

Szymańska Jolanta

1. Biblioteka Wyższego Seminarium Diecezji Kaliskiej

więcej

Śmiecińska Mariola

1. Henryk Sienkiewicz i Kalisz 

więcej

Walczak Krzysztof

1. Bibliografia twórczości Eligiusza Kor–Walczaka. – Kalisz : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1984. – 27, [1] s. więcej

Wasilkowski Jerzy

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka: informator

więcej

Wojtynka Anna

1. Czeskie ekslibrisy ze zbiorów Mieczysława Bielenia

więcej

Wróblewska Anna

1.Czas zaistnieć w sieci – strona internetowa Książnicy Pedagogicznej, filia w Kępnie

więcej

Zimna Aldona

1. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie codzienne nauczycieli 

więcej