Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.


Publikacje >> Kołodziej Małgorzata

.1998

1. Obraz życia kulturalnego Kalisza w „ABC Kaliskim” (1927–1932) // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 5 (1998), s. 52–80.

2000

2. Pastor Juliusz Bursche, patron jednej z kaliskich ulic // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 6 (2000), s. 111–116.

2003

3. Bursche Juliusz (1862–1942), ks., bp kościoła ewangelicko–augsburskiego w Polsce, działacz ruchu społeczno–religijnego ewangelików polskich, publicysta i red. // W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 2 / pod red. D. Wańki – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003. – S. 47–49.

 4. Pastor Juliusz Bursche, patron jednej z kaliskich ulic // „Kaliszanie w Warszawie”. – Nr 36–37 (2003), s. 32–36, 1 il.

2013

5. Biblioteka Narodowa Katalonii – oczami kaliskich bibliotekarzy / Małgorzata Kołodziej, Iwona Maciejewska // Bliżej Biblioteki. – 2013, nr 1, s. 35 : fot.

2014

6. Powiatowy Program Wspomagania - Powiat Grodzki, Miasto Kalisz, województwo wielkopolskie 2014 / [oprac. Małgorzata Kołodziej]. – Kalisz : Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, 2014. – 58 s. : il. ; 30 cm.

7. Powiatowy Program Wspomagania - Powiat Grodzki, Miasto Kalisz, województwo wielkopolskie 2015 / [oprac. Małgorzata Kołodziej]. – Kalisz : Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, 2014. – 58 s. : il. ; 30 cm.

8. Powiatowy program wspomagania dla powiatu kaliskiego / oprac. przez Grupę Monitorujacą Projekt w składzie Elżbieta Czołnik, Katarzyna Pakuła-Sobczak, Małgorzata Kołodziej. - Kalisz : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2014. – 50 s. : il. ; 30 cm.

9. Raport z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania. Powiat Grodzki Miasto Kalisz województwo wielkopolskie / [oprac. Małgorzata Kołodziej]. – Kalisz : Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, 2014. – 42 s. : il. ; 30 cm.

10. Raport z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania za rok 2013/2014 projektu pt. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim" / [Elżbieta Czołnik, Małgorzata Kołodziej, Katarzyna Pakuła-Sobczak].- Kalisz : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, [2014]. – 130 s. : il., tab. ; 31 cm.

 

2015


11. Na marginesie Jubileuszu Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu oraz Konferencji Szkoleniowej Dyrektorów i Kierowników Filii Bibliotek Pedagogicznych woj. Wielkopolskiego, Kalisz 18-19 września 2014 r. // Bliżej Biblioteki. – 2015, nr 1, s. 53 : fot.
Współautor: Monika Antczak

12. Czytelnicy oporni w bibliotece. Zjawisko – metody pracy – dobór literatury – relacja z konferencji w Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu // Bliżej Biblioteki. – 2015, nr 1, s. 54-55 : fot.

13. Powiatowy Program Wspomagania na rok szkolny 2014/2015 projektu pt. Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim / [oprac. przez Grupę Monitorującą Projekt w składzie Elżbieta Czołnik, Małgorzata Kołodziej, Katarzyna Pakuła-Sobczak]. – Kalisz : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2015. – 71 s. : il. ; 31 cm.

14. Raport z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania za rok 2014/2015 projektu pt. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim" / [Elżbieta Czołnik, Małgorzata Kołodziej, Katarzyna Pakuła-Sobczak].- Kalisz : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, [2015]. – 116 s. : il., tab. ; 31 cm.

15. Strategia kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie kaliskim / [oprac. Elżbieta Czołnik, Małgorzata Kołodziej, Katarzyna Pakuła-Sobczak]. – Kalisz, 2015. – 35 k. : il.; 30 cm.

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14