Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.


Publikacje >> Kozłowska Maria

2000

Ksiądz Profesor Marian Banaszak (1926 –1997) // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 6 (2000), s. 143–149.

2003

Banaszak Antoni (1901–1999), ks. infułat, długoletni rektor Polskiego Seminarium Duchownego w Paryżu. // W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 2 / pod red. D. Wańki – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003. – S. 28–29.

 Banaszak Marian (1926 –1997), ks., prof., historyk, szambelan Jego Świątobliwości, kan. Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu. // Tamże. – S. 29 –30.

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14