Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.


Publikacje >> Kubiak Katarzyna

2016

„Władysław Kościelniak – Artysta i Regionalista”. Katalog wystawy 5 lipiec –  30 wrzesień 2016 r. – Kalisz, 2016 (Druk : „AWIR”).

2015

1. 70 lat studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego // „Bliżej Biblioteki”. – 2015, nr 1, s. 24-28 : fot.

2. CZESŁAW Kazimierz Woś [Nota biograficzna]. // W: Kalisz w grafice Czesława Wosia / red. Krzysztof Walczak. – Kalisz : KTPN. – S. 33-34.

2014

1. Biuletyn informacyjny „Poznaj Ziemię Kaliską” jako zwiastun prasy regionalnej w okresie PRL-U // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – 2013, nr 13, s. 96-103 : il.

2. Bibliografia bibliologiczna Kalisza za lata 1981-2010. Stan prac i zamierzenia // „Bliżej Biblioteki”. – 2014, nr 2, s. 8-11 : il.

2010

1. Adam Chodyński : bibliografia. – Kalisz : Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego ; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010. – 92 s. : il. ; 21 cm. – (Katalogi i bibliografie ; nr 15)

2. Tematyka medyczna w dorobku piśmienniczym Adama Chodyńskiego // Zeszyty Naukowe

2009

1. Czesław Woś – grafika, ekslibris. Wystawa w Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu // „Ex Bibliotheca. Magazyn Grafików i Kolekcjonerów Ekslibrisów”. – 2009, nr 1, s. 2-3: il.

Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. – 2010, nr 15, s. 57-63 : il.

2008


1. Wystawa „Dorobek edytorski bibliotek pedagogicznych 2000-2006” // W: Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty : materiały konferencji naukowej Kalisz 11-12 maja 2006 / pod red. Danuty Wańki; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : KTPN, 2008. - S. 157-166.

2. Bibliografia historii Kalisza. T. 4: Uzupełnienia. Indeksy / pod red. Ewy Andrysiak ; [kom. red. Hanna Tadeusiewicz (przewodnicząca), Ewa Andrysiak (sekretarz naukowy); [opisy bibliograficzne zebrał zespół w składzie K. Kubiak i in.]; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007 (druk. 2008). – 289 s. ; 24 cm. Sto szóste wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

3. Aukcja bibliofilska // W: Pamiętnik X Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu 14-16 września 2007 / [oprac. Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak]. – Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki, 2008 (druk. 2009). – S. 111-112.

2007

1. Jezierski Ignacy (1842-1919), rzemieślnik, przemysłowiec // W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 3 / pod red. D. Wańki – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – s. 182.
2. Samulski Seweryn (1866-1935), przemysłowiec, inżynier-budowniczy maszyn, działacz społeczny, gospodarczy i polityczny // Tamże s. 364-366.
3. Sobczyński Józef (1857-1951), kotlarz, przemysłowiec // Tamże. – s. 378.
4. Sopałowicz Kazimierz (1898-1919), powstaniec wielkopolski., założyciel harcerstwa w Pleszewie, drukarz // Tamże. – s. 381-382.
5. Zboralski Władysław Szymon (1863-1926), kupiec, przedsiębiorca, działacz społeczny i patriotyczny // Tamże. – s. 454-455.
6. Aukcja bibliofilska Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu : katalog / katalog przygotowała Ewa Andrysiak ; [opisy bibliograficzne Katarzyna Kubiak, E. Andrysiak]. – Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu ; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – 38, [2] s. : il. ; 18 cm. Dwudzieste czwarte wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. Sto drugie wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
7. Bibliografia historii Kalisza. T. 3 / pod red. Ewy Andrysiak ; [opisy bibliograficzne zebrał zespół Katarzyna Kubiak i in.] ; Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – 261 s. ; 24 cm. Sto piąte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

2006

1. Bibliografia historii Kalisza. T. 2 / pod red. Ewy Andrysiak ; [opisy bibliograficzne zebrał zespół w składzie E. Andrysiak, ... Katarzyna Kubiak, ...] ; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2006. – 328 s.

2. Wystawa „200 lat prasy w Kaliszu” // „Rocznik Kaliski”. – T. 32 (2006), s. 279-283 : fot.

2004

4. Materiały archiwalne do dziejów Pleszewa i powiatu pleszewskiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Kaliszu // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 8 (2004), s. 29–40.

 5. Księgozbiór Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : katalog. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2004. – 118 s.

2003

1. Meliński Symforian (1895–1981), przemysłowiec w branży papierniczej, kupiec. // W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 2 / pod red. D. Wańki – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003. – S. 139–140.

 2. Świerkowski Kazimierz (1874–1929), przemysłowiec w branży przetwórczo–papierniczej, drukarz, wł. drukarni. // Tamże. – S. 224–225.

 3. Wieczorek Władysław (1894–1944), prawnik, starosta pleszewski. // Tamże. – S. 236–237.

2002

1. Bibliografia historii Kalisza. T. 1 / pod red. Ewy Andrysiak ; [opisy bibliograficzne zebrał zespół w składzie E. Andrysiak, ... Katarzyna Kubiak, ...]. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002. – 236 s

2000

1. Działalność drukarska i wydawnicza Józefa Radwana // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 6 (2000), s. 81–110, il

SCENARIUSZE WYSTAW

Wybrane dedykacje z księgozbioru Eligiusza Kor-Walczaka 14 maja 2002 r.
Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

„Indyjskie fascynacje” Władysława Kościelniaka 19 maja 2003 r. – do połowy grudnia 2003 r. Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Dorobek edytorski bibliotek pedagogicznych 2000-2005 Wystawa przygotowana z okazji ogólnopolskiej konferencji naukowej „Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty 11-12 maja 2006 r. Ratusz Kaliski

60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu 1949-2009  23 października 2009 r. – 15 lutego 2010 r. Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Czasopisma pedagogiczne I połowy XX w. w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu 12 listopad 2012 – 31 styczeń 2013
Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

„Władysław Kościelniak – Artysta i Regionalista” – 5 lipca 2016 r. – 30 września 2016 r.
Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14