Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.


Publikacje >> Obała Ewa

2016

1. Książki regionalne w naszych bibliotekach // Bliżej Biblioteki : pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej. – 2016, nr 1 (5), s. 61-66 : il. 
2. Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu przykładem działalności organizacji pozarządowej // Lokalna aktywność społeczna w Polsce w latach 1990-2015. – 2016, s. 105-114 : il.
3. Wydawnictwa współczesnego ruchu absolwenckiego (na przykładzie „Asnykowca”). // W: Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku. – Łódź, 2016, s. 343-351 : il.
4. Książki w przemianach czasu tematem Międzynarodowej Konferencji w Czeskim Krumlovie. 23-26 października 2014 r. / „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 16. – Kalisz 2016, s. 227-233 : il.
5. III Międzynarodowa Konferencja Kresowa „Mit Kresów Wschodnich” w Bytomiu. 5 listopada 2015 r. / E. Andrysiak, E. Obała // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 16. – Kalisz 2016, s. 243-248 : il.
6. Konferencja naukowa z okazji 200. Rocznicy powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Kraków, 9-10 grudnia 2015 r. / E. Andrysiak, E. Obała //„Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Naukowego” nr 16. – Kalisz 2016, s.249-254 : il.
7. Kronika Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk / „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Naukowego” nr 16. – Kalisz 2016, s. 278-284.
8. Lista członków Kaliskiego Towarzystw Przyjaciół Nauk / „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 16. – Kalisz 2016, s. 285-291.
9. Oferta wydawnicza KTPN / „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 16.  – Kalisz 2016, s. 294-300.
10. Jednodniówka Jubileuszowa Harcerstwa Ziemi Kaliskiej „Straż nad Prosną” 1917-1937 i jej miejsce pośród periodyków harcerskich Kalisza pierwszej połowy XX wieku // Region i Książka Szkice z dziejów książki regionalnej. – Kalisz 2016, s. 247-257 : il.
11. Książki regionalne w naszych bibliotekach // „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej. – 2016, nr 1/2(6/7), s. 74-77 : il.
12. Sprawozdanie z konferencji „Paweł Hulka-Laskowski – pisarz, regioznawca, bibliofil i pedagog" (Łódź, 29-30 maj 2015r.) / E. Andrysiak, E. Obała // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum. – 2016, nr 1/2(22/23), s. 203-208.

 

2015

1. „Ochrona zbiorów we współczesnej bibliotece”  - warsztaty SBP // Bliżej Biblioteki. – 2015, nr 1, s. 47-49 : fot.
2. Książki regionalne w naszych bibliotekach // Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej. – 2015, nr 2 (5), s. 61-66 : il.
3. II Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych „Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych”. Kraków, 12-13 czerwca 2014 r. / E. Andrysiak, E. Obała // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum. - 2015, nr 2(21), s. 109-113. 
4. Relacja z II konferencji naukowej pt. „Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku”. Łódź, 15-16 października 2014 r. // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – 2015, nr 15, s. 266-270 : il.
5. Konferencja naukowa „Perspektywy regionalnych towarzystw naukowych w Polsce”. Płock, 12-13 czerwca 2015 r. / E. Andrysiak, E. Obała // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – 2015, nr 15, s. 261-265 : il.          
6. Piotr Sukienniczak (1963-2015) // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – 2015, nr 15, s. 273-275 : il.
7. Kronika Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – 2015, nr 15, s. 292-304.
8. Lista członków Kaliskiego Towarzystw Przyjaciół Nauk // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – 2015, nr 15, s. 305-311.
9. Oferta wydawnicza KTPN // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – 2015, nr 15, s. 314-320.


2014


1. Książki regionalne w naszych bibliotekach // Bliżej Biblioteki. – 2014, nr 1, s. 49-52 : il.
2. Kaliskie pismo „Tajemnica Zdrowia” // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – 2013, nr 13, s. 90-95 : il.
3. Trzecia międzynarodowa konferencja naukowa „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą” Kielce 23-24 kwietnia 2012 // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – 2013, nr 13, s. 163-171 : fot.
4. Kronika KTPN // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – 2013, nr 13, s. 210-224.
5. Lista członków Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – 2013, nr 13, s. 225-230 : il.
6. Konferencja naukowa “Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX wieku” // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum. – 2014, nr 1(18), s. 151-156.
7. Gospodarka magazynowa i konserwacja zbiorów jako element działalności biblioteki pedagogicznej. Przypadek Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. // W: Miejsce Biblioteki Pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji / red. A. Fluda-Krokos, W. Dudek, A. Piotrowska. – Kraków, 2014. – S. 117-123.
8. Józef Radwan (1858-1936). Prawnik, wydawca i działacz społeczny. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014. – 76, [4] s. : il. ; 19 cm. –  (Kaliszanie ; nr 9).
Współaut.: Krzysztof Walczak i Ewa Obała.
9. „Pobici, lecz nie zwyciężeni” – weterani powstania styczniowego na łamach „Echa Kaliskiego Ilustrowanego”. // W : Powstanie styczniowe we wschodniej Wielkopolsce : 150-lecie narodowego zrywu i tragedii / red. Elżbieta Steczek-Czerniawska, Piotr Gołdyn. – Kalisz 2013. – S. 97-108 : il.
10. Książki regionalne w naszych bibliotekach // Bliżej Biblioteki. – 2014, nr 2, s. 40-43 : il
11. II Ogólnopolskie forum Bibliotek Pedagogicznych „Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych Kraków, 12-13 czerwca 2014 r. // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. - 2014, nr 14, s. 220-224.
12. Kronika KTPN // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk . – 2014, nr 14, s. 241-252.
13. Lista członków Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – 2014, nr 14, s. 253-260.


2013


1. Legenda polskich skrzydeł – Stanisław Jakub Skarżyński. // W: „Merkury” : jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Kaliskich w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r. / red. Ewa Andrysiak. – Kalisz, 2013. - S. 78-84 : fot.
2. Moje wspomnienia z „Handlówki”. // W: „Merkury”: jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Kaliskich w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r. / red. Ewa Andrysiak. – Kalisz, 2013. –  S. 109 -113 : fot.
3. Promocje książek z serii „Kaliszanie”. // W: „Merkury” : jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Kaliskich w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r. / red. Ewa Andrysiak. – Kalisz, 2013. - S.  114 -117 : fot.
4. Zjazd pierwszych maturzystów polskiej Szkoły Handlowej w „Gawędach Kaliskich”. // W: „Merkury” : jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Kaliskich w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r. / red. Ewa Andrysiak. – Kalisz, 2013. - S. 64-66 : fot.
5. Artur Szyk (1894-1951) – wystawa w Muzeum Miasta Łodzi w 60. rocznicę śmierci artysty i 85 lat po powstaniu jego najważniejszego dzieła „statutu kaliskiego” // Studia Kaliskie. – T. 1(2013), s. 319-325 : portr., il.
6. Książki regionalne w naszych bibliotekach // Bliżej Biblioteki. – 2013, nr 1, s. 42-45 : fot.
7. Dwadzieścia pięć lat działalności Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // Rocznik Kaliski. – T. 39 (2013),  s. 265-272.
8. Towarzystwo Przyjaciół Książki w 35-lecie działalności / Ewa Obała, Henryka Karolewska // Rocznik Kaliski. – T. 39 (2013), s. 278-284.


2012


1. Dwie monografie Szadku // „Biuletyn Szadkowski”. – T. 12 (2012), s. 219-221: fot.
2. Katalog wydawnictw KTPN oferowanych do sprzedaży / opr. Ewa Obała.  –  Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – 2012. - 23 s. : il. ; 24 cm.


2011


1. Gawędy kaliskie 1936-1939 : bibliografia zawartości / Ewa Obała ; red. Ewa Andrysiak ; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011. – 85 s. : il. ; 21 cm. – (Katalogi i bibliografie ; 16). – Indeksy.
2. II Konferencja z cyklu „Dobra rada nie zawada”. Porady dla zakochanych i ku pokrzepieniu serc // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – T. 12 (2011),s. 197-208 : fot.


KONFERENCJE, SESJE, REFERATY NAUKOWE

1. Kalisz 13 XI 2012 – Spotkanie bibliofilskie
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu
Ref.: Edycje „Pana Tadeusza” w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego i członków Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu
2. Kraków 13-14 VI 2013 – (konferencja naukowa) I Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych pt. „Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji”
Organizatorzy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugo Kołłątaja w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Ref.: Gospodarka magazynowa i konserwacja zbiorów jako element działalności biblioteki pedagogicznej. Przypadek Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu
3. Kalisz 2 października 2013 – Konferencja naukowa pt. „Powstanie styczniowe we      wschodniej Wielkopolsce. 150-lecie narodowego zrywu i tragedii”
Ref. Weterani powstania styczniowego na łamach „Echa Kaliskiego Ilustrowanego”
4. Łódź 15-16 X 2014 – II Konferencja Naukowa pt. „Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku”
Organizatorzy: Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Towarzystwa Historii Edukacji
Ref.: Wydawnictwa współczesnego ruchu absolwenckiego i miejsce w nim czasopisma „Asnykowiec” edycji Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu
5. Płock 15 marca 2016  – Konferencja Naukowa pt. „Wymiary lokalnej aktywności społecznej w Polsce”
Organizator: Towarzystwo Naukowe Płockie
Ref.: Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu przykładem działalności organizacji pozarządowej 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14