Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.


Publikacje >> Wojtynka Anna

2017

1 .Czeskie ekslibrisy ze zbiorów Mieczysława Bielenia : katalog wystawy / [org. wystawy i red. katalogu Anna Wojtynka, projekt graf. Bogumiła Celer, skany ekslibrisów Jerzy Wasilkowski].- Kalisz : PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, 2017.

2016


1. „Wielokulturowa biblioteka” – seminarium dla bibliotekarzy // „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”.- 2016, nr 1/2 (6/7), s. 52-55 : fot.

2. Noc Bibliotek w Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu // „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”.- 2016, nr 1/2 (6/7), s. 66-67 : fot.

3 .Kolekcja Cypriana Kościelniaka w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”.- 2016, nr 16, s. 150-156.

4. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie codzienne nauczycieli w XIX i XX wieku. Związki i organizacje nauczycielskie.” Kalisz, 18-19 kwietnia 2016 r./ [Anna Wojtynka, Aldona Zimna]// „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”.- 2016, nr 16, s. 255-260.

5. Mój Region – Moja Tożsamość! Edukacyjne warsztaty dla uczniów. Konkurs wiedzy o regionie : album zdjęć konkursowych / [oprac. Mariola Śmiecińska, Jerzy Wasilkowski, Anna Wojtynka].- Kalisz : PBP Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, 2016.

2014

1. Merkury. Jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu, 1-2 czerwca 2013 r. – omówienie // Bliżej Biblioteki. – 2014, nr 1, s. 48 : il.

2. Post scriptum wystaw w Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu // Bliżej Biblioteki. – 2014, nr 2, s. 33-34 : il.

3. Konferencja naukowa „Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe” Kalisz, 14-15 kwietnia 2014 r. // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – 2014, nr 14, s. 211-213.

2013

1. „O nas, dla nas, z nami” – ogólnopolskie fora młodych bibliotekarzy // Bliżej Biblioteki. – 2013, nr 1, s. 27-29 : il.

2. Wystawa jako forma promocji biblioteki pedagogicznej: z doświadczeń Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. // Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : funkcje i wyzwania w XXI w. / red. nauk. Stanisław Skórka ; współprac. Ewa Piotrowska. – Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. – S. 195-199.

2011


1. Bibliotekarze Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu w Saksońskiej Bibliotece Krajowej – Państwowej i Uniwersyteckiej Bibliotece w Dreźnie // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”.- T. 12 (2011), s. 191-193 : fot.

2010


1. Dawne polskie podręczniki szkolne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : katalog / [wstęp i red.] Krzysztof Walczak ; [opisy bibliogr. zebr. Iwona Maciejewska] ; [ indeksy Anna Wojtynka] ; Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.- Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010.- 185 s. ; 21 cm.- (Katalogi i bibliografie ; 14)

KONFERENCJE, SESJE, REFERATY NAUKOWE


Kraków 16-17 V 2011 – Konferencja naukowa „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku”
Organizatorzy: Biblioteka Główna oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Ref.: Wystawa jako forma promocji biblioteki pedagogicznej. Z doświadczeń Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

Kalisz 20 XI 2013  - spotkanie bibliofilskie
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu
Ref.: Tuwimowski cicer cum caule. Spotkanie z twórczością Juliana Tuwima


Kalisz 25 II 2016 - spotkanie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku
Organizator: PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Ref.: Biblioteka, więcej niż myślisz [Aldona Zimna, Anna Wojtynka]
Ref.: Świat kartografii: atlasy, mapy i plany miast ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu


Kalisz 13 IV 2016 – IV spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia przy PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Organizator: PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Ref.: Cyfrowy warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza [Anna Wojtynka, Aldona Zimna].


Iwanowice 17 V 2016 – referat
Organizator: Zespół Szkół w Iwanowicach
Ref.: Ekslibris – znak własnościowy książki

 

SCENARIUSZE WYSTAW

Dawne podręczniki szkolne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu      23 lipca – 1 listopada 2012  Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

W kręgu kultury ludowej. Wystawa przygotowana z okazji 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga / [Bogumiła Celer, Anna Wojtynka]
1 marca – 31 maja 2014, PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu


Jan Paweł II. Święty pielgrzym. Materiały ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu / [Bogumiła Celer, Anna Wojtynka]
1 czerwca – 31 sierpnia 2014,  PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu


Czesław Woś. Ekslibris, grafika / [komisarz wystawy: Anna Wojtynka]
9 listopada 2015 – 26 kwietnia 2016, PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu


Motyw sakralny w ekslibrisie. Z kolekcji Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu / [scenariusz wystawy: Bogumiła Celer ; współpraca: Henryka Karolewska, Anna Wojtynka, Aldona Zimna]
27 kwietnia – 30 czerwca 2016, PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu


Czeskie ekslibrisy ze zbiorów Mieczysława Bielenia / [komisarz wystawy: Anna Wojtynka]
15 lutego – 31 maja 2017, PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

UDZIAŁ W REDAKCJACH I KOLEGIACH WYDAWNICZYCH

Sekretarz redakcji „Bliżej Biblioteki. Pisma bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – Kalisz: PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu - od 2013 r.

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14