Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.


Publikacje >> Zimna Aldona

PUBLIKACJE

2017

1. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie codzienne nauczycieli w XIX I XX wieku. Związki i organizacje nauczycielskie.” Kalisz, 18 – 19 kwietnia 2016r. / „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 16. – Kalisz 2016, s. 255-260.


2. Debata ”Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty” – relacja / Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej. – 2016, nr 1/2 (6/7), s. 48-49.


3. Druga edycja konferencji naukowej „O miejsce książki w historii sztuki – Państwo i Kościół. W rocznicę chrztu Polski” - sprawozdanie / Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej. – 2016, nr 1/2 (6/7), s. 56-57.


4. Wystawa „Motyw sakralny w ekslibrysie z kolekcji Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu” / Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej. – 2016, nr 1/2 (6/7), s. 62-63.


5. Wystawa „Motyw sakralny w ekslibrysie z kolekcji Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu” / Rocznik Kaliski   – 2016, T. XLII s. 288-290.

2016


1. Wystawa - "Motyw sakralny w ekslibrisie z kolekcji Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu" //  „Opiekun. Dwutygodnik DiecezjiKaliskiej”- 2016, nr 13 (473), s. 49 : il.

2015


1. Czytelnictwo studentów w latach 2010-2013 w świetle badań statystycznych Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Studium komparatystyczne // W: Czytelnictwo
w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie / praca zbiorowa pod redakcją Mai Wojciechowskiej. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. – s. 180-189. (współautorka z  B. Celer)
2. Kompetencje bibliotekarza wczoraj i dziś - sprawozdanie z konferencji / „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2015, nr 2 (3), s. 38-41 : il.
3. Strajki szkolne na ziemiach polskich w pierwszej dekadzie XX wieku - sprawozdanie z konferencji/„ Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”– 2015,nr 2, s.42-45 il.


2013


1. Edukacja informacyjna i medialna w szkole – relacja z warsztatów // „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2013, nr 1, s. 40-41.
2014.

2.VII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek „Sfera kultury, sfera nauki – współczesny obraz biblioteki – sprawozdanie // „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2014, nr 1, s. 30-31.
3. Współczesne czasopisma szkolne Kalisza w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – 2013, nr 13, s. 132-138 : il.
4. II Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych – sprawozdanie // „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2014, nr 2, s. 30-32 : il.
5. Konferencja naukowa „Powstanie styczniowe we Wschodniej Wielkopolsce. 150-lecie narodowego zrywu i tragedii” Kalisz, 2 października 2013 r. // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nr 14, s. 203-205.
6. Bogdan Kokodyński  - księgarz kaliski  / „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2014, nr 2 (4), s. 30-32 : il.

 

KONFERENCJE, SESJE, REFERATY


Kalisz 9 IV 2014 Spotkanie bibliofilskie
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu
Ref.: Między tradycją a nowoczesnością. Architektura bibliotek XXI wieku 
Współautor: B. Celer


Gdańsk 15-16 V 2014 - VIII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, Bariery, Technologie” 
Organizator: Uniwersytet Gdański, Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Ref.: Czytelnictwo studentów w latach 2009-2013 w świetle badań statystycznych Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Studium komparatystyczne
Współautor: B. Celer


Kalisz 25 II 2016 - spotkanie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Organizator: PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kalisz Ref. "Biblioteka więcej niż myślisz" (współ. A. Zimna), "Świat kartografii: atlasy, mapy i plany miast ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu"
(A. Wojtynka)


Kalisz 13 IV 2016 – III spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia przy PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, Organizator: PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego
w Kalisz Ref.: „Cyfrowy warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza” (współautor: A. Wojtynka)

SCENARIUSZE WYSTAW


Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu: 65 lat minęło. Wystawa jubileuszowa,
1 września 2014– 15 marca 2015 PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu (współautorka: B. Celer)
"Strajki szkolne z lat 1901-1907", 15 maja – 31 sierpnia 2015, PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu (współautorka: B. Celer)
”Historia książki" - ekspozycja stała,, Wypożyczalnia - PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu (współautorki: Marianna Marciniak, Jolanta Szymańska)
""Władysław Kościelniak - Artysta i Regionalista" 5 lipca - 30 września 2016 - wystawa zrealizowana przez Biblioteczne ALKAMO (K. Kubiak, M. Antczak, A. Zimna) pod patronatem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dofinansowanej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14