Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

FINAŁ PROJEKTU „MÓJ REGION – MOJA TOŻSAMOŚĆ!

26 października w murach Książnicy Pedagogicznej, odbyło się uroczyste zakończenie projektu "Mój Region - Moja Tożsamość! Edukacyjne warsztaty dla uczniów. Konkurs wiedzy o regionie", zorganizowanego przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk we współpracy z Książnicą Pedagogiczną w Kaliszu. Projekt odbył się w ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski poprzez edukację regionalną dzieci i młodzieży" i był współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
W trwających od 21 września warsztatach i konkursie wzięło udział 96 uczniów z 16 kaliskich szkół podstawowych,
z czego do II etapu konkursu zakwalifikowało się 25 uczestników z 9 szkół, którzy wykazali się największą wiedzą
o regionie.
Spośród wykonanych przez dzieci w II etapie konkursu fotografii przedstawiających piękno Wielkopolski, Komisja konkursowa wyłoniła pięć równorzędnych pierwszych miejsc.
Laureatami zostali:
Julia Obała ze Szkoły Podstawowej nr 10
Adam Mokras ze Szkoły Podstawowej nr 16
Oliwia Kurek ze Szkoły Podstawowej nr 21
Błażej Bażant ze Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek
Piotr Gradowski ze Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek.
Nagrody wręczyli: Anna Wojtynka (koordynator projektu), Mariola Śmiecińska, Jerzy Wasilkowski i Henryka Karolewska.
Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu, oprócz nagród, otrzymali pamiątkowe albumy ze zdjęciami konkursowymi.
Fotorelacja z warsztatów i konkursu znajduje się na facebooku Książnicy.
W imieniu organizatorów gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w projekcie.

Tekst: Anna Wojtynka.
Fot.: Monika Antczak.

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83

Biblioteki Pedagogiczne Wielkopolski


1. PBP Konin
2 PBP Poznań
3 Centrum Doskonalenia Nauczycieli BP w Pile
4 Centrum Doskonalenia Nauczycieli PBP w Lesznie
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14