Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Spotkanie z Dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli

Dnia 27 października 2016 r., godz. 14.00, w siedzibie Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu odbyło się spotkanie z Dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli.
Tematem spotkania były zagadnienia związane z kompleksowym wspomaganiem szkół
i przedszkoli oraz rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
i Biblioteki Pedagogicznej, instytucji wspomagających w zakresie wynikającym ze specyfiki swojej pracy. Uczestników spotkania powitał Dyrektor Książnicy prof. dr hab. Krzysztof Walczak.
W spotkaniu wzięli udział Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Kaliszu Pan Mariusz Witczak oraz Dyrektor ODN w Kaliszu Pan Jan Bartczak. Podstawowe założenia kompleksowego wspomagania przedstawiła Pani Małgorzata Jackowska. W dalszej części swoje propozycje i nowe zadania systemu wspomagania przedstawiła Pani Danuta Grzanka, przedstawiciel ODN w Kaliszu, Pani Małgorzata Kołodziej, przedstawiciel Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu oraz Pani Katarzyna Pakuła-Sobczak, przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kaliszu. Po prezentacjach odbyła się dyskusja metodą World Cafe, która pozwoliła na wypracowanie założeń współpracy szkół i przedszkoli
z ww. placówkami.


Opracowała: Małgorzata Kołodziej

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83

Biblioteki Pedagogiczne Wielkopolski


1. PBP Konin
2 PBP Poznań
3 Centrum Doskonalenia Nauczycieli BP w Pile
4 Centrum Doskonalenia Nauczycieli PBP w Lesznie
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14