GROMADZIMY - OPRACOWUJEMY -  UDOSTĘPNIAMY- INFORMUJEMY - WSPOMAGAMY

Wspomaganie szkół

  • konsultacje (pdf)
  • warsztaty (pdf)
  • lekcje biblioteczne (pdf)
  • Punkt biblioteczny - w ramach promocji czytelnictwa Książnica zaprasza wszystkie szkoły do korzystania z naszych zbiorów za pośrednictwem Punktu Bibliotecznego więcej
  • Galeria dobrych praktyk więcej