Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Wystawa
 

Wystawa w Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu „Jan Paweł II – Święty Pielgrzym”

Zbliża się 17 rocznica wizyty Jana Pawła II w Kaliszu, z tej okazji Książnica Pedagogiczna w Kaliszu przygotowała wystawę ze zbiorów biblioteki, prezentującą postać świętego poprzez materiały ze zbiorów specjalnych, książki, artykuły i druki okolicznościowe. Większość apostolskich podróży Jan Paweł II rozpoczynał od słów: „Przybywam jako Papież – Pielgrzym”, dziś możemy powiedzieć Święty Pielgrzym, stąd pomysł na tytuł wystawy.
Kuratorkami wystawy są dr Bogumiła Celer i mgr Anna Wojtynka. Ekspozycję tworzą głównie grafiki z teki Zygmunta Baranka „Dekalog czyli Pielgrzym Polski 1991” wydanej w 1991 r. przez Centrum Kultury
i Sztuki w Kaliszu. Grafiki wzbogacono wypowiedziami Ojca Świętego m.in. o bibliotece. W 1999 r. poświęcając gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Ojciec Święty mówił: Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego. (…)  Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże Tchnienie, jakie towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka. Przywołane zostały także orędzia Ojca Świętego do młodych, których zachęcał: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
W gablotach autorki wystawy przybliżają zbiory biblioteki poświęcone Papieżowi, pozycje książkowe, czasopiśmiennicze, albumy, a także wydawnictwa elektroniczne. Znaleźć tu można również drukowane okolicznościowe drobiazgi z bibliotecznego zbioru dokumentów życia społecznego. Jedna z gablot zawiera pamiątki związane z wizytą Ojca Świętego w Kaliszu 4 czerwca 1997 r.
Zamiarem kuratorek wystawy jest nie tylko prezentacja zasobów biblioteki związanych z papieżem, ale także skłonienie odwiedzających ekspozycję do zadumy i refleksji. Mamy nadzieję, że wystawa zachęci naszych czytelników, szczególnie młodych ludzi do zgłębiania dziedzictwa św. Jana Pawła II oraz do korzystania z bogatych zbiorów Książnicy. Zapraszamy!

Wystawa prezentowana będzie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. w nowym budynku biblioteki przy ul. Południowej 62.

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83

Biblioteki Pedagogiczne Wielkopolski


1. PBP Konin
2 PBP Poznań
3 Centrum Doskonalenia Nauczycieli BP w Pile
4 Centrum Doskonalenia Nauczycieli PBP w Lesznie
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14