KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

100 rocznica odzyskania niepodległości
Agresja
Anoreksja i bulimia
Autyzm
Autyzm 2
Awans zawodowy nauczycieli
Dysleksja i dysgrafia
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawych
Emocje - jak pomóc w korekcji zachowań dzieci
Ewaluacja w szkole
E-papieros
Geriatria i gerontologia

Kształcenie nauczycieli
Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami
Kompetencje kluczowe u uczniów
Korczak Janusz
Korczak - twórczość
Książki na lato
Lektury zestaw
Logopeda
Logopedia
Materiały dla polonistów
Matura
Miłosz Czesław
Mobbing
Mobbing w szkole
Nauczyciel
Ocenianie
Osoby niesłyszące w społeczeństwie

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
Pomoc psychologiczna
Problemy dorastania
Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
Przemoc w rodzinie
Przemoc w rodzinie 2
Rady pedagogiczne
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
Scenariusze imprez szkolnych
Skłodowska-Curie Maria
Terapia pedagogiczna
Utwory Czesława Miłosza
Uzależnienie młodzieży od komputera
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
Wolontariat
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego
Współpraca szkoły z rodzicami
Wybrane zjawiska patologii społecznej wśród młodzeży
Wychowawca
Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach