II Wielkopolskie Forum Bibliotekarzy – „Uczeń, książka i biblioteka w dobie nowoczesności”.

Skip to content