Lekcja biblioteczna „Folklor ziemi kaliskiej” oraz „Z jakich podręczników uczyli się Wasi pradziadkowie” i „Szkolnej ławy czar” – Szkoła Podstawowa Ceków

Skip to content