W zbiorach Książnicy znajduje się:
KSIĄŻKI

Ogółem 365 049 druków zwartych w tym:
Książnica kaliska 205 000, depozyt Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk  (> 14.000 wol.)

Filie
174 872 wol.

CZASOPISMA
Ogółem 15 393 wydawnictw ciągłych, w tym:
Książnica kaliska 7 470 wol. (w tym: KP 7 214, depozyt Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk  256 wol.)
Filie 7 923  wol.

ZBIORY SPECJALNE
Ogółem 4 177 zbiorów specjalnych, w tym:
Książnica kaliska 3 215 jedn., w tym kolekcje

  • Eligiusza Kor-Walczaka – rękopisy i księgozbiór; 
  • Władysława. Kościelniaka – rękopisy, grafiki, fotografie, klisze cynkowe, matryce linorytowe; Antoniny i Oskara Meysztowiczów – zbiory Alfonsa Parczewskiego

Filie 962  jedn.

Biblioteka gromadzi 121 tytułów czasopism bieżących

Zakres tematyczny zbiorów
– pedagogika
– psychologia
– dydaktyka
– metodyka nauczania
– wydawnictwa naukowe z różnych dyscyplin wiedzy
– klasyka literatury pięknej
– zbiory specjalne: stare druki rękopisy, druki muzyczne i dokumenty
– dźwiękowe, kartografia, grafika, fotografie, przeźrocza, mikrofilmy
– dokumenty życia społecznego

Katalogi
– katalog alfabetyczny ogólny
– katalog systematyczny
– katalog przedmiotowy
– katalog czasopism
– katalog zbiorów specjalnych
– katalog alfabetyczny i rzeczowy zbiorów Czytelni
– katalog Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego
– katalog Wydziału lnstrukcyjno-Metodycznego
– katalog dokumentów życia społecznego
– kartoteka bibliograficzna

Skip to content