Kierownik Działu – dr Bogumiła Celer

e-mail: zbiory.specjalne@kp.kalisz.pl

Zbiory specjalne stanowią bardzo cenną, pod względem edukacyjnym, naukowym i zabytkowym,  część zbiorów Książnicy.

Organizujemy:

 1. Wystawy tematyczne ze zbiorów własnych
 2. Lekcje biblioteczne – dla różnych kategorii wiekowych uczniów, połączone z   prezentacją najciekawszych zbiorów
 3. Warsztaty dla nauczycieli

Korzystanie ze zbiorów specjalnych odbywa się na miejscu w czytelni. Czytelnia jest czynna w godzinach 9.00-15.00

Czytelnik może wypożyczać na zewnątrz multimedia, kasety video i taśmy magnetofonowe.

Zbiory Specjalne obejmują:

 1. Rękopisy
 2. Starodruki
 3. Mikrofilmy
 4. Płyty CD
 5. Taśmy magnetofonowe
 6. Płyty gramofonowe
 7. Filmy VHS
 8. Grafika
 9. Fotografie
 10. Dokumenty życia społecznego
 11. Przeźrocza
 12. Kartografię