Kierownik Działu – dr Bogumiła Celer

e-mail: zbiory.specjalne@kp.kalisz.pl

Zbiory specjalne stanowią bardzo cenną, pod względem edukacyjnym, naukowym i zabytkowym,  część zbiorów Książnicy.

Organizujemy:

 1. Wystawy tematyczne ze zbiorów własnych
 2. Lekcje biblioteczne – dla różnych kategorii wiekowych uczniów, połączone z   prezentacją najciekawszych zbiorów
 3. Warsztaty dla nauczycieli

Korzystanie ze zbiorów specjalnych odbywa się na miejscu w czytelni. Czytelnia jest czynna w godzinach 9.00-15.00

Czytelnik może wypożyczać na zewnątrz multimedia, kasety video i taśmy magnetofonowe.

Zbiory Specjalne obejmują:

 1. Rękopisy
 2. Starodruki
 3. Mikrofilmy
 4. Płyty CD
 5. Taśmy magnetofonowe
 6. Płyty gramofonowe
 7. Filmy VHS
 8. Grafika
 9. Fotografie
 10. Dokumenty życia społecznego
 11. Przeźrocza
 12. Kartografię
Skip to content