KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 2020/21

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 2018/2019

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

/więcej..//więcej../, /więcej../

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego.

/więcej..//więcej../, /więcej../

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

/więcej..//więcej../, /więcej../

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

/więcej..//więcej../, /więcej../

 

 
Skip to content