Dyrektor:

mgr Jolanta Nowosielska
j.nowosielska@kp.kalisz.pl

Wicedyrektor

mgr Małgorzata Kołodziej
m.kolodziej@kp.kalisz.pl

Dział gromadzenia, uzupełniania i opracowania zbiorów

Kierownik: mgr Iwona Maciejewska
tel. (62) 767 68 58
i.maciejewska@kp.kalisz.pl

Dział udostępniania zbiorów

Kierownik: mgr Aldona Zimna
tel. (62) 767 68 83
a.zimna@kp.kalisz.pl

Dział magazynów i konserwacji zbiorów

Kierownik: mgr Marcin Mikołajczyk
tel. (62) 767 68 64
m.mikolajczyk@kp.kalisz.pl

Dział informacyjno-bibliograficzny (informatorium)

Kierownik: mgr Róża Pomiecińska
tel. (62) 767 68 83
r.pomiecinska@kp.kalisz.pl

Dział zbiorów specjalnych

Kierownik: dr Bogumiła Celer
tel. (62) 767 68 58
b.celer@kp.kalisz.pl

Dział ekonomiczny

Główna Księgowa: mgr Anna Kubiak
tel. (62) 767 68 80
a.kubiak@kp.kalisz.pl

Dział administracyjny

Referent ds. administracyjno-kadrowych Marlena Baworowska
tel. (62) 757 13 21
m.baworowska@kp.kalisz.pl
Skip to content