Zapraszamy do obejrzenia stałej ekspozycji zatytułowanej „Szkolnej ławy czar”, która prezentowana jest w Dziale Zbiorów Specjalnych, na drugim piętrze, sala nr 20.

Celem wystawy jest przypomnienie działalności szkół Kalisza i regionu od początku XX w. do lat 80. Klimat dawnej szkoły staramy się odtworzyć za pomocą starej ławki szkolnej, przedmiotów i przyborów szkolnych.  Organizację i pracę dawnej szkoły ilustruje także kilka dokumentów szkolnych z początku XX w. (karta z dzienniczka szkolnego, zaświadczenie i świadectwo szkolne, legitymacja szkolna czy też tekst modlitwy przed lekcją i po niej). O ambicjach kaliskich uczniów z okresu międzywojennego najlepiej świadczą eksponowane na wystawie przykładowe egzemplarze ówczesnej prasy szkolnej. Eksponowane są także kroniki szkolne, stare elementarze, atlasy szkolne oraz kilka zeszytów szkolnych uczniów Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. A. Jagiellonki  w Kaliszu z lat 30. XX w.

Zapraszamy szczególnie uczniów oraz ich nauczycieli, a także wszystkich zainteresowanych do „odwiedzenia” dawnej szkoły i zapoznania się z różnymi aspektami życia szkolnego XX w.

APEL! Organizatorom ekspozycji przyświeca cel, aby uratować od zapomnienia kulturowedziedzictwo związane z historią oświaty. Dlatego ogłaszamy zbiórkę szkolnycheksponatów. Apelujemy do wszystkich, którzy są w posiadaniu pamiątek oświatowych, szczególnie do nauczycieli, dyrektorów szkół. Zwróćmy uwagę na to, co jeszcze jest do ocalenia.

Skip to content