Zasady korzystania z Biblioteki w trakcie pandemii COVID-19:

1. Dla czytelników dostępna jest wyłącznie wypożyczalnia książek i czytelnia czasopism.
2. W wypożyczalni i czytelni może przebywać po 1 osobie.
3. Czytelnik jest zobowiązany do posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczka , rękawice ochronne).
4. Czytelnik jest zobowiązany zachować bezpieczną odległość – minimum 2 metry.
5. W holu biblioteki może przebywać tylko dwóch Czytelników, pozostali proszeni s o oczekiwanie na zewnątrz budynku.
6. Czytelnik zwracane książki odkłada na miejsce wskazane przez pracownika – stanowisko nr 1.
7. Odbiór książek odbywa się przy stanowisku nr 2.
8. Zwracane książki podlegają obowiązkowej 7 dniowej kwarantannie.
9. Kary za przetrzymane książki w okresie od 16.03. do 31.05.2020 r. nie będą naliczane.
10. Terminale komputerowe będą niedostępne ze względów bezpieczeństwa.
11. Rekomendowane jest zamawianie książek on-line przez system SOWA, telefonicznie (62 767 68 83) lub e-mailowe (wypozyczalnia@kp.kalisz.pl).
12. Zaleca się telefoniczne rezerwowanie miejsc w czytelni. Wykonywanie skanów, udzielanie odpowiedzi na kwerendy, przygotowanie zestawień bibliotecznych można zamawiać telefoniczne lub e-mailowe
13. Wszelkie należności wobec Biblioteki prosimy wpłacać na konto: 35 1020 4027 0000 1002 1520 1349.

Skip to content