16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

Książnica Pedagogiczna po raz kolejny przystąpiła do kampanii społecznej #MakeLoveNotPrzemoc.
Akcja trwa 16 dni i przez 16 dni będziemy udostępniać informacje o przeciwdziałaniu przemocy na naszym Facebooku.
Zachęcamy do śledzenia naszego profilu!
 
Światowa akcja podnoszenia świadomości na temat przemocy ze względu na płeć rozpoczyna się 25 listopada.
Ten dzień Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i właśnie dziś po raz trzeci rozpoczynamy wielkopolską akcję #MakeLovenotprzemoc, czyli popularyzowanie informacji o formach wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym.
Takie kompleksowe informacje dostępne są na stronie wielkopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej
www.przemoc.edu.pl
Skip to content