Hackathon Patnerstwa Odry

W dniach 17-18 lipca 2021 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z partnerami z Brandeburgii oraz
z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, organizuje wydarzenie pod nazwą HACKATHON PARTNERSTWA ODRY.

Podczas hackathonu (maratonu pomysłów i kreatywnych rozwiązań), 8-10 zespołów kreatywnych ludzi z różnych środowisk, przy wsparciu ekspertów branżowych, tworzyć będzie nowatorskie koncepcje rozwiązań ważnych problemów społecznych i gospodarczych obszaru Partnerstwa Odry do walki z pandemią i jej skutkami.

Zespoły uczestników (wiek uczestników od 18+ do 100+), tworzyć będą innowatorskie rozwiązania w jednym
z czterech wybranych przez siebie obszarów:

W ZAKRESIE OBSZARU PRZEPŁYW INFORMACJI I ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA W DOBIE KRYZYSU:

WYZWANIE 1: Opracowanie założeń platformy komunikacyjnej i kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców obszaru przygranicznego Partnerstwa Odry

W ZAKRESIE OBSZARU DIGITALIZACJA I CYFRYZACJA:

WYZWANIE 2: Zaproponowanie nowych sposobów angażowania młodzieży w dialog cyfrowy z seniorami

W ZAKRESIE OBSZARU GOSPODARKA I FINANSE:

WYZWANIE 3: Opracowanie pomysłu na kampanię promującą atrakcje turystyczne i wydarzenia kulturalne Obszaru Partnerstwa Odry – jako działanie pobudzające gospodarkę pasa przygranicznego.

W ZAKRESIE OBSZARU MEDYCYNA:

WYZWANIE 4: Zaproponowanie działań wzmacniających zdrowie psychiczne w trakcie i po pandemii Covid-19

Rejestracja do 14 lipca br. pod adresem: https://hackathon-oder.eu

Skip to content