I Biblioteczna Debata Oxfordzka
W Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu odbyła się I Biblioteczna Debata Oxfordzka pod hasłem „Książka i tolerancja w życiu młodych ludzi”. W dyskusji udział wzięli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu pod opieką Joanny Montelatic i Sylwii Stasiak.
Debata z udziałem kaliskich licealistów, poświęcona książce i tolerancji nie była przypadkowa. W tym tygodniu obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania oraz Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Oba te aspekty mają wpływ na nasze życie.
– Zdobycie przez każdego ucznia kluczowej kompetencji jaką jest umiejętność czytania, niewątpliwie wpływa na jego rozwój i sukces szkolny. Odnalezienie się natomiast w każdym nowym środowisku społecznym, czy to rówieśniczym, szkolnym lub zawodowym, wymaga od nas umiejętności adaptacji i akceptacji, czy zrozumienia innych – podkreśla Aldona Zimna z Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, inicjatorka spotkania.
Debata w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu została podzielona na cztery rundy. Uczestnicy każdej z nich musieli odpowiedzieć na przygotowane wcześniej tematy, wcielając się w rolę propozycji lub opozycji. Wystąpienia były oceniane przez specjalną komisję oraz publiczność. Tezami debaty były: współczesny młody czytelnik częściej sięga po książkę papierową niż elektroniczną, kanon lektur powinien istnieć, źródło konfliktów tkwi w emocjonalnej naturze człowieka oraz  można dojść do porozumienia z wrogiem, z kimś kto ma odmienna poglądy niż ja sam.
Biblioteczne debaty, które zapoczątkowała kaliska Książnica będą nawiązywać do wydarzeń, poglądów, zagadnień edukacyjno-kulturalnych związanych między innymi z książką i biblioteką. Debata to doskonałe narzędzie edukacyjne, uczące krytycznego myślenia i współpracy oraz rozwija kluczowe kompetencje ucznia, który przełamując barierę strachu przed publicznymi wystąpieniami, nabiera pewności siebie. To także lekcja wyrozumiałości i serdeczności.
Skip to content