I Wielkopolskie Forum Bibliotekarzy

I Wielkopolskie Forum Bibliotekarzy za nami. Dziękujemy wszystkim bibliotekarzom, którzy byli z nami.
Honorowy patronat nad Forum objął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Zaproszonych gości w imieniu Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu powitała Jolanta Nowosielska, dyrektor Książnicy.

Głównym celem Forum było zainspirowanie bibliotekarzy do refleksji nad rozwojem bibliotek w regionie.

Skip to content