II Wielkopolskie Forum Bibliotekarzy pod hasłem „Uczeń Książka Biblioteka w dobie nowoczesności” za nami.

II Wielkopolskie Forum Bibliotekarzy pod hasłem „Uczeń Książka Biblioteka w dobie nowoczesności” za nami. 🥰 Dziękujemy wszystkim bibliotekarzom, którzy byli z nami. 🤗Czas na krótkie podsumowanie i fotorelację. 👇👇👇

👉 Honorowy patronat nad Forum objął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Uczestników powitała Jolanta Nowosielska, dyrektor Książnicy. Gościliśmy ponad 100 bibliotekarzy, nauczycieli i studentów.

👉Moderatorem pierwszej sesji była Małgorzata Kołodziej – wicedyrektor Książnicy. Drugą sesję moderowała dr Bogumiła Celer – pomysłodawca i koordynator Forum.

👉Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz, dr Roksana Jędrzejewska-Wróbel (autorka wielu książek dla dzieci), Rafał Hetman (bloger, reporter) i Izabella Bartol (polonistka, laureatka konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku 2022). Swoimi doświadczeniami z pracy w bibliotece podzielili się także bibliotekarze-praktycy: Agnieszka Jarolewska (CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie) oraz Ewa Szczurek (Biblioteka Akademii Kaliskiej).

👉Rozmawialiśmy o bibliotece XXI wieku, prof. Łuszczykiewicz zatytułował swoje wystąpienie prowokacyjnie – pytaniem: „Biblioteka XXI wieku – przybytek dla szaleńców?” Podkreślił, że książka tradycyjna nie przeminie. Nośniki elektroniczne, nośniki danych dezaktualizują się, a książka papierowa trwa. ‼‼

👉Dużą uwagę prelegenci skupili na czytelnictwie dzieci i młodzieży, która wbrew obiegowym opiniom czyta bardzo dużo, co potwierdzają tłumy młodych ludzi, stojących w kolejkach po dedykacje na tegorocznych Targach Książki w Warszawie. 😍

👉Po wysłuchaniu ostatniej prelegentki zwróciliśmy uwagę na fakt, że naszą rolą jest nie tylko propagowanie czytelnictwa, ale także przygotowanie młodych ludzi do korzystania z bibliotek w dorosłym życiu, np. podczas studiów.

👉Konferencji towarzyszyła sesja posterowa przygotowana przez bibliotekarzy Książnicy.

👉Sponsorem poczęstunku była jedna z najstarszych firm w Kaliszu Społem PSS.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich prelegentów i uczestników.

Już teraz zapraszamy na III Wielkopolskie Forum Bibliotek ‼‼

Skip to content