Jak mówić o książkach, aby młodzi nas słuchali?

Dnia 29.11.2021 odbyło się spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy.
Spotkanie poprowadził dr Michał Zając, asystent na wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Warsztaty dotyczyły pracy bibliotekarskiej ze starszymi dziećmi/młodzieżą, głównie z tzw. czytelnikami opornymi, młodymi ludźmi którzy nie chcą czytać.
Na spotkaniu wręczono również nagrody i odznaczenia za udział w projekcie Aktywna Biblioteka.

Skip to content