Konferencja „Współczesne wyzwania edukacji”

W czwartek 7 kwietnia br. w PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu odbyła się konferencja pt. „Współczesne wyzwania edukacji”.

Spotkanie transmitowane było także na platformie Zoom. Zebranych powitała wicedyrektor Książnicy Małgorzata Kołodziej.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Jacek Pyżalski, który wystąpił z tematem „Edukacja zdalna – co się stało z uczniami?”.
Kolejną prelegentką była pani Małgorzata Gałczyńska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu
i wykładowca na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu UAM w Poznaniu, która podzieliła się doświadczeniem w zakresie „Organizacji procesu kształcenia w nowej rzeczywistości szkolnej”.
Pani dyrektor omówiła wyzwania z jakimi spotykają się szkoły w obliczu przyjmowania uczniów z Ukrainy. Uczestnicy mieli też okazję wysłuchać nagranych wcześniej wywiadów przeprowadzonych przez panią dyrektor Gałczyńską z dwójką ukraińskich uczniów uczęszczających do SP 12 w Kaliszu, którzy opowiedzieli z czym się mierzą w polskiej szkole.
W kolejnym wystąpieniu pt. „Psychospołeczne skutki aktualnej sytuacji w szkołach” pani Katarzyna Pakuła-Sobczak, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu, opowiedziała jak zadbać
o zdrowie psychiczne w obliczu pandemii i wojny w Ukrainie. Omówiła też najważniejsze zasady udzielania wsparcia osobom w kryzysie.
Zaprezentowana przez panią Pakułę-Sobczak wiedza miała charakter praktyczny i uniwersalny. Skierowana była nie tylko do uczniów, ale do każdego z nas. W ostatnim wystąpieniu pani Róża Pomiecińska, kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego Książnicy, omówiła temat „Przegląd narzędzi cyfrowych przydatnych w pracy nauczyciela”, w którym przedstawiła wachlarz niezbędnych
w edukacji platform, narzędzi i aplikacji.
Uczestnicy spotkania mieli także okazję zapoznać się z najnowszą literaturą w zakresie prezentowanych tematów. Konferencja była okazją do spotkania i dyskusji na temat aktualnych wyzwań, z jakimi obecnie mierzą się szkoły.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *