Międzynarodowy Dzień Dziewcząt

Ustanowiony przez Zgromadzanie Ogólne ONZ MDD obchodziliśmy w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. W tym roku działania w ramach obchodów Dnia Dziewcząt nakierowane były szczególnie na wzmacnianie ich poczucia sprawczości, budowanie umiejętności liderskich, a także na wzmacnianie organizacji działających na rzecz dziewcząt i równego traktowania.
Z tej okazji w naszej bibliotece odbyło się spotkanie dziewcząt z kaliskich liceów z Panią Katarzyną Pakułą-Sobczak, pedagog specjalną, terapeutą, specjalistą z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży.
Na spotkaniu omawiane były sposoby jak radzić sobie w trudnych sytuacjach szkolnych oraz jak wzmocnić poczucie własnej wartości u dziewcząt.
Skip to content