„Powiedz co czujesz – Uwolnij Emocje”

W dniu 14 czerwca 2024 r. Miasto Kalisz, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu oraz Wielkopolska Izba Lekarska. Delegatura w Kaliszu zorganizowały konferencję podsumowującą Kampanię Społeczną wspierającą zdrowie psychiczne pod hasłem „Powiedz co czujesz – Uwolnij Emocje”. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu we współpracy z Książnicą Pedagogiczną im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu w ramach działalność przeprowadziła szkolenia Sieci współpracy
i samokształcenia dla: pedagogów i psychologów szkolnych i przedszkolnych oraz pedagogów specjalnych. Na konferencji „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – wyzwania na następne lata” przedstawiono: wyniki badań ankietowych realizowanych w ramach Kampanii
(Patrycja Pasternak), wysłuchano wykładu: „Jak skutecznie wykorzystać wiedzę medyka sądowego
w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec dzieci”
(dr n. m. Bartosz Burchard), Wpływ zdrowia psychicznego na funkcjonowanie młodzieży i występowanie zachowań ryzykownych (mł. asp.
dr Agnieszka Olejnik-Mucha. Całość działań Poradni oraz wnioski i rekomendacje na kolejne lata przedstawiła dyrektor Poradni Katarzyna Pakuła-Sobczak.