Wielka Liga Czytelników 2022/2023


 
Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskich konkursach Wielkiej Ligi Czytelników w roku szkolnym 2022/2023.
Ogólnopolskie Mistrzostwa Powiatowe Wielkiej Ligi Czytelników Konkurs czytelniczy skierowany jest do uczniów klas 1–8 szkół podstawowych i organizowany w trzech kategoriach: klasy 1–3 szkół podstawowych, klasy 4–6 szkół podstawowych, klasy 7–8 szkół podstawowych.
Konkurs przebiega w trzech etapach:
Etap pierwszy (szkolny/biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych.
Etap drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych.
Etap trzeci (powiatowy) – test drużynowy online (finał).
VI Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników Konkurs czytelniczy skierowany jest do uczniów klas 1–8 szkół podstawowych i organizowany w trzech kategoriach: klasy 1–3 szkół podstawowych, klasy 4–6 szkół podstawowych, klasy 7–8 szkół podstawowych.
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
etap pierwszy – wojewódzki
etap drugi – ogólnopolski (finał).
VI Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników dla przedszkoli i szkół specjalnych
Konkurs skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół specjalnych.
Projekt w przedszkolach i szkołach specjalnych przebiega w dwóch etapach:
Etap pierwszy: czytanie 5 książek w domu
Etap drugi: wyróżnienie przez Koordynatora Placówki uczestników z kompletem minimum pięciu sprawności
Zgłoszenia przyjmujemy od 20 października 2022 r. do 20 listopada 2022 r.
 Koordynator powiatowy:
Marianna Marciniak  e-mail: m.marciniak@kp.kalisz.pl
telefon: 62 5065971
Jolanta Szymańska   e-mail: j.szymanska@kp.kalisz.pl
telefon: 62 5065971
Skip to content