Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Zapraszamy nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty).

Deklaracja uczestnictwa dostępna jest pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCYZ6nXIita5V4VRv68x2c3j5F3SRPPKmTBGcbqKk2BT4l2w/viewform?fbclid=IwAR0r10cGqCrT7T9WQRS4mYwfeDZfunWL82eI0h-kXNDmFJoMLS4tQChPu5M

Zapisy przyjmujemy do 31 marca br.

Szczegółowych informacji udziela pani Anna Wojtynka: a.wojtynka@kp.kalisz.pl, tel. (62)5065973

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *