XII spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

W dniu 24 marca 2021 r., o godz. 12.00 w siedzibie Książnicy Pedagogicznej, odbyło się XII spotkanie Sieci Współpracy
i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy. Tematem spotkania były aspekty pracy zdalnej nauczyciela, rola bibliotekarza w przygotowaniu oferty metodycznej dla nauczycieli prowadzących zajęcia online oraz współpraca w tym zakresie z Książnicą Pedagogiczną w Kaliszu. Pracownicy Działu Gromadzenia, Udostępniania, Czytelni oraz Zbiorów Specjalnych przedstawili gotowe materiały wspomagające prowadzenie lekcji zdalnych na wszystkich poziomach nauczania. Na zakończenie spotkania bibliotekarze mieli okazję zwiedzić nową część Książnicy.

Skip to content