Za nami kolejna odsłona Narodowego Czytania

Za nami kolejna odsłona Narodowego Czytania w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu i kolejne fantastyczne spotkanie. W tym roku naszym gościem specjalnym była aktorka Iwona Katarzyna Pawlak, odtwórczyni Justyny Orzelskiej w filmowej adaptacji powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.

Do wspólnego czytania narodowej lektury, na zaproszenie dyrektor naszej biblioteki Jolanty Nowosielskiej, dołączyli także: Anna Napierała zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, Sylwia Baranowska dyrektorka Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu, Piotr Bigora dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu, Krzysztof Nosal starosta kaliski, Beata Paszak dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu, Jarosław Wujkowski dyrektor Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Ewelina Dudek naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, Leszek Ziąbka wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza, Magdalena Sekura-Nowicka dyrektorka Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Dorota Zdyb dyrektorka Niepublicznego Przedszkola „Jacka i Agatki” w Kaliszu, Anna Piotrowska zastępca dyrektora Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Dziękujemy, że byli z nami wraz z opiekunami uczniowie: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu, II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kaliszu, III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu, Jagiellończyk – Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka oraz Szkoła Podstawowa Specjalna w Kaliszu.

Skip to content