Spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją”

W dniu 29 marca br. w Książnicy Pedagogicznej odbyło się kolejne spotkaniez cyklu „Ludzie z pasją „.  Prelegentką była pani Marta Kaleta – regionalistka i wykładowca w Studium Animatorów Kultury w Kaliszu, która wygłosiła referat pt. „Tradycje wielkanocne” Dziękujemy za spotkanie.

Książnica Pedagogiczna poleca

Dziś polecamy książki i artykuły z czasopism na temat dbania o nasze zdrowie. Szanowni Czytelnicy Ostatni poniedziałek miesiąca, a więc przyszedł czas na kolejną odsłonę cyklu Książnica Pedagogiczna poleca Dziś polecamy książki i artykuły z czasopism na temat dbania o nasze zdrowie. Więcej..

Wirtualny Festiwal pt. „Edukacja i technologia dlaczego nie”

Z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji Książnica Pedagogiczna w Kaliszu zorganizowała Wirtualny Festiwal pt. „Edukacja i technologia dlaczego nie”.  W ramach festiwalu zostało zorganizowanych  wiele  różnorodnych działań  m.in.:   – przeprowadzono  zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu  miasta Kalisza  w tym także dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;   – opracowano materiały dla […]

XII spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

W dniu 24 marca 2021 r., o godz. 12.00 w siedzibie Książnicy Pedagogicznej, odbyło się XII spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy. Tematem spotkania były aspekty pracy zdalnej nauczyciela, rola bibliotekarza w przygotowaniu oferty metodycznej dla nauczycieli prowadzących zajęcia online oraz współpraca w tym zakresie z Książnicą Pedagogiczną w Kaliszu. Pracownicy Działu Gromadzenia, Udostępniania, […]

Przedłużamy nabór na szkolenia dla nauczycieli do 31 marca

Zapraszamy nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu […]

Konkurs „Poznajmy tradycje naszego regionu” Edycja I – Tradycje wielkanocne

Drodzy Czytelnicy Przypominamy i ponownie zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Poznajmy tradycje naszego regionu” Edycja I – Tradycje wielkanocne.  Celem konkursu jest zaciekawienie młodzieży pięknem polskiego zwyczaju, a w szczególności tradycjami wielkanocnymi. Adresatami są uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych działających na terenie województwa wielkopolskiego. Termin składania prac: 26 marca […]

Wielkanocne Rękodzieło

Dnia 16 marca br. w Książnicy Pedagogicznej odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej „Wielkanocne Rękodzieło”. Wystawa zorganizowana została we współpracy Książnicy Pedagogicznej z Uniwersytetem Trzeciego Wieku „Calisia” – sekcją Rękodzieła Artystycznego. Zachęcamy do indywidualnego zwiedzania wystawy do 16 kwietnia br., w godzinach pracy biblioteki. Prezentowane prace przygotowane zostały przez panie: Grażynę Adamkiewicz, Małgorzatę Glinkowską, Ewę Górniewicz, […]

Konkurs “Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”

Departament Edukacji i Nauki UMWW zaprasza do udziału w kolejnej już edycji konkursu “Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej” pod hasłem „Polscy medycy w świecie”.W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.Dla wszystkich zainteresowanych konkursem polecamy zestaw materiałów pomocnych w przygotowaniu pracy […]

W kolejnej odsłonie cyklu „Pakiet materiałów dydaktycznych

W kolejnej odsłonie cyklu „Pakiet materiałów dydaktycznych dla nauczyciela” prezentujemy zbiór materiałów edukacyjnych pt. „Poradnik językowy dla ucznia”Autorem materiałów zawartych w pakiecie jest Pani Dorota Bukowska nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych SkalmierzycachDziękując Pani za dotychczasową współpracę i mamy nadzieję na kolejne, wspólnie zrealizowane projekty:) Link do materiałów: https://view.genial.ly/6051aafaabd9f80d0ec5a907/presentation-poradnik-jezykowy-dla-ucznia

Żonkile 2021

19 kwietnia to dzień upamiętniający wydarzenia wybuchu powstania w gettcie warszawskim. W roku 2021,obchodzimy 88 rocznicę tego wydarzenia. W akcji Żonkile mogą brać udział  uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, osoby z niepełnosprawnościami, biblioteki i instytucje kultury. PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu wraz z filiami w Jarocinie, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie zapraszają do […]

Skip to content