𝐑𝐀𝐙𝐄𝐌 𝐂𝐇𝐑𝐎𝐍𝐈𝐌𝐘 𝐃𝐙𝐈𝐄𝐂𝐈 – 𝐰𝐲𝐳𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐢 𝐦𝐨𝐳̇𝐥𝐢𝐰𝐨𝐬́𝐜𝐢

Fundacja „Dziecko w Centrum”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wielkopolska Policja, Miasto Poznań – Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu zapraszają na konferencję regionalną pod hasłem „𝐑𝐀𝐙𝐄𝐌 𝐂𝐇𝐑𝐎𝐍𝐈𝐌𝐘 𝐃𝐙𝐈𝐄𝐂𝐈 – 𝐰𝐲𝐳𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐢 𝐦𝐨𝐳̇𝐥𝐢𝐰𝐨𝐬́𝐜𝐢”, która odbędzie się 28 lutego 2024 r. (środa) w godzinach od 10.00 do 14.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji publicznych (m.in policji, prokuratur, sądów, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty), zespołów interdyscyplinarnych oraz organizacji pozarządowych, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych działają na rzecz wsparcia dzieci, w szczególności ochrony dzieci przed przemocą.

➡️ ZGŁOSZENIA:

Aby wziąć udział w konferencji, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://razem-chronimy-dzieci.konfeo.com/

➡️ PROGRAM KONFERENCJI – zagadnienia tematyczne:

✅ Nowe regulacje prawne z zakresu ochrony dzieci oraz ich wdrażanie

✅ Standardy ochrony dzieci – co warto wiedzieć?

✅ Standardy ochrony dzieci jako odpowiedź na dylematy profesjonalistów

✅ Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci – priorytety i oferta wsparcia Samorządu Województwa Wielkopolskiego

✅ Co widać a czego nie widać – przejawy krzywdzenia dzieci i ich następstwa dla rozwoju psychicznego

✅ Jak skutecznie wykorzystać wiedzę medyka sądowego w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec dzieci?

✅ Prawne instrumenty reagowania na krzywdzenie dzieci

✅ Od profilaktyki do interwencji – zadania policji w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.

Pełen program konferencji dostępy jest zakładce „Dyskusja” 👉https://tiny.pl/dqn91

Wśród prelegentów konferencji są doświadczeni eksperci z zakresu ochrony dzieci przed przemocą – teoretycy i praktycy działający w instytucjach publicznych i sektorze pozarządowym.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

➡️ ORGANIZATORZY:

Fundacja „Dziecko w Centrum”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Miasto Poznań – Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu.

ℹ️ WIĘCEJ INFORMACJI:

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: razemchronimydzieci-konferencja2024@fdc.pl lub pod nr tel. 61 814 22 71 w godz. od 8.00 do 10.00 od poniedziałku do piątku.

Skip to content