„Krąg zaczytanych przedszkoli”

Książnica Pedagogiczna w Kaliszu, propagując ideę czytania dzieciom przeprowadza różnego typu projekty, konkursy czytelnicze i lekcje biblioteczne, zachęcając uczniów do obcowania z książką.
Kilkanaście przedszkoli z Kalisza i powiatu kaliskiego wzięło udział w przygotowanym przez PBP Książnicę Pedagogiczną w Kaliszu projekcie czytelniczym „Krąg zaczytanych przedszkoli”, którego założeniem jest właśnie propagowanie głośnego czytania dzieciom w wieku przedszkolnym literatury dziecięcej przez opiekunów, bibliotekarzy, rodzinę oraz „przyjaciół” przedszkola.
Projekt ten, którego ważnym elementem jest wspomaganie pracy dydaktycznej nauczycieli oraz zdobywanie przez dzieci umiejętności czytania, ma także zacieśniać współpracę między przedszkolami z Kalisza i powiatu kaliskiego a Książnicą Pedagogiczną.
Dnia 29 września, w Dniu Głośnego Czytania, odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród najmłodszym czytelnikom. W pierwszej edycji projektu „Krąg zaczytanych przedszkoli” udział wzięło 13 przedszkoli.
W roku szkolnym 2021/2021 tytuł „Zaczytanego Przedszkola” trafił do Publicznego Przedszkola nr 27 „Radość” w Kaliszu, a „Aktywnym Nauczycielem” została Pani Iza Zapart.
Patronat nad przedsięwzięciem promującym czytanie wśród najmłodszych objęła Fundacja ABC XXI – cała Polska czyta dzieciom. Sponsorami nagród był Urząd Marszałkowski w Poznaniu, PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu oraz Wydawnictwo MARTEL.

Skip to content