Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris im. Braci Kościelniaków rozstrzygnięty!

Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris im. Braci Kościelniaków rozstrzygnięty!

Gala konkursowa miała miejsce 28 września 2023 r. podczas konferencji „Kościelniakowie. Biografie i dziedzictwo”.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim miłośnikom małej formy graficznej i ekslibrisu, wszystkim artystom znakomitych prac oraz życzymy dalszych sukcesów na drodze twórczej. Komisja wybrała czterech laureatów. Trzecie miejsce ex aequo zajęło dwóch artystów.

Laureatami konkursu zostali:

  • Zbigniew Jóźwik (Polska) I NAGRODA
  • Deborah Chapman (Kanada) II NAGRODA
  • Wiesława Kurdek (Polska) III NAGRODA
  • Sandro Chinellato (Włochy) III NAGRODA

Od kwietnia do czerwca 2023 r. wpłynęło 21 prac z 8 krajów: Argentyny, Kanady, Litwy, Polski, Rumunii, Węgier, Włoch, Turcji.

Prace oceniała Komisja Konkursowa w składzie:

  • Jolanta Nowosielska – dyrektor PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu (przewodnicząca),
  • dr Agnieszka Fluda-Krokos   – dyrektor Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie; adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kolekcjonerka i badaczka ekslibrisu,
  • Czesław Woś  – grafik, twórca ekslibrisów, inicjator Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu w Ostrowie Wlkp.,
  • dr Bogumiła Celer  – kierownik działu zbiorów specjalnych Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, adiunkt badawczy w Instytucie Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Uniwersytetu Kaliskiego, badaczka ekslibrisu.

Wystawa wszystkich prac konkursowych będzie prezentowana w siedzibie Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego do 29 lutego 2024 r.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa oraz katalog wszystkich ekslibrisów, które zostały zgłoszone do konkursu. Katalog prezentowany jest również w formie elektronicznej pod linkiem: https://online.fliphtml5.com/radov/uzjv/

Prezydenta Miasta https://www.kalisz.pl/…/rok-2023-pod-patronatem-trzech… 

Pozostali uczestnicy Konkursu:

Argentyna – Mauricio Schvarzman

Litwa- Kristina Daniūnaitė

Polska – Rajmund Aszkowski

Ryszard Bandosz – nominowany do nagrody

Juliusz Szczęsny Batura

Stanisław Cholewa

Wioletta Józefiak

Alicja Kieliszek

Magdalena Pawelec – nominowana do nagrody

Elżbieta Pyra

Miriam Socik

Jaromir Sowa

Rumunia – Alexandru Jakabházi

Eudard Jakabházi

Węgry – Birơ Ildikơ

Włochy – Fabio Dotta – nominowany do nagrody

Turcja – Özkan Keçılı

Skip to content