Spotkania w ramach obchodu XXII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom

PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego tradycyjnie już włączyła się w obchody XXII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom promowanego przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. Hasło tegorocznego tygodnia brzmiało „Książka jest jak ogród”. 1 czerwca bibliotekarze rozpoczęli to czytelnicze święto od życzeń dla najmłodszych, zapraszając jednocześnie do udziału w wydarzeniu.

W pierwszym spotkaniu przypadającym w Dniu Dziecka udział wzięli podopieczni Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Olanka”. Kolejnego dnia celebrowaliśmy święto we współpracy z handlową Galerią Tęcza. Bibliotekarki wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kaliszu spotkały się w Galerii w strefie relaksu, rozpoczynając zajęcia od czytania wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima. Podczas zajęć dzieci mogły też stworzyć własną koszulkę z napisem „Cała Polska czyta dzieciom”. 5 czerwca bibliotekę odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Kaliszu.

Spotkanie rozpoczęło się czytaniem wrażeniowym wiersza „Lokomotywa”, potem uczniowie, wprowadzeni w kolejną część zajęć wierszem B. Formy „Kolory”, wykonywali kolorowe zakładki do książek ciekawą techniką plastyczną, jaką jest enkaustyka. Następnego dnia gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, którzy opowiedzieli o swojej pracy i zaprezentowali wóz strażacki. W zajęciach uczestniczyły dzieci z Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919. Ważną częścią zajęć było wspomnienie w 100. rocznicę urodzin Henryka Jerzego Chmielewskiego, znanego pod pseudonimem Papcio Chmiel, autora serii komiksów „Tytus, Romek i A’Tomek”.

Do wspólnego celebrowania  ostatniego dnia tygodnia czytania dzieciom została zaproszona   pani Magdalena Lotka  z Nadleśnictwa Kalisz, która opowiedziała o  pracy leśnika oraz zasadach bezpieczeństwa w lesie. Uczniowie podczas zajęć wykonali prace plastyczne, tworząc własne papierowe drzewo. W ramach obchodów XXII OTCD bibliotekarze Książnicy przygotowali także zajęcia dla uczniów z Ukrainy. W dwóch spotkaniach udział wzięły dwie grupy przygotowawcze z kaliskich podstawówek: ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 oraz ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. J. Kusocińskiego.

Uczniowie aktywnie włączali się w czytanie „Lokomotywy”, a podczas warsztatów z zapałem próbowali swoich sił w kaligrafii, czyli pisaniu piórem oraz kolorowaniu toreb z napisem Cała Polska Czyta Dzieciom. Wszystkim spotkaniom towarzyszyła piosenka „Cała Polska czyta dzieciom” oraz specjalna wystawa książek dla dzieci. Każde zajęcia kończyły się miłą niespodzianką, ufundowaną przez Książnicę Pedagogiczną, Galerię Tęcza oraz Cesare Ristorante w Galerii. Ponadto wszystkie dzieci uczestniczące w obchodach OTCD, organizowanych przez bibliotekę pedagogiczną, otrzymały zakładki, kalendarzyki oraz broszury otrzymane od Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom.

Był to wyjątkowy tydzień propagujący czytelnictwo wśród najmłodszych. We wszystkich zajęciach udział wzięło ponad 250 uczestników: przedszkolaków, uczniów, bibliotekarzy, nauczycieli, wychowawców oraz gości specjalnych. Koordynatorem spotkań XXII OTCD w Książnicy Pedagogicznej była Aldona Zimna – kierownik działu udostępniania.

Skip to content