Spotkanie tematycznej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej „Wokół czytania”

8 lutego w Książnicy Pedagogicznej odbyło się spotkanie tematycznej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej „Wokół czytania”.
Spotkanie poświęcone było następującej tematyce:
Picture book – książka obrazkowa w pracy nauczyciela Urszula Papierska, nauczyciel bibliotekarz – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu)
Teatr Kamishibai – teatr ilustracji (Aldona Zimna – nauczyciel bibliotekarz, Książnica Pedagogiczna)
Męskie Czytanie – wychowawcza rola ojca w edukacji czytelniczej najmłodszych (Michał Lewandowski – nauczyciel bibliotekarz, Książnica Pedagogiczna)
Spotkania mają na celu integrację środowiska przedszkolno-szkolnego z biblioteką pedagogiczną, wzajemną wymianę doświadczeń oraz wypracowanie dobrych praktyk i efektywnych metod dotyczących nauki czytania wśród najmłodszych.
Bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne spotkania.