A. Parczewski Public Pedagogical Library in Kalisz invites you to participate in the International Ex Libris Kościelniak Brothers Contest.

The year 2023 was announced in Kalisz as the Year of the Kościelniak Brothers. By promoting the activities of the three artists associated with Kalisz, we also aim to popularize the art of bookplates. Our intention is to create a space for the presentation of a small graphic form practiced by artists from Poland and […]

Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris im. Braci Kościelniaków.

PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu zaprasza do udziału w  Międzynarodowym Konkursie na Ekslibris im. Braci Kościelniaków. Rok 2023 został ogłoszony w Kaliszu Rokiem Braci Kościelniaków. Promując działalność trójki artystów związanych z Kaliszem mamy na celu również popularyzację sztuki ekslibrisowej. Naszym zamiarem jest stworzenie przestrzeni do prezentacji małej formy graficznej uprawianej przez twórców […]